Citat fra Jobnet.dk

Fremhævninger: Aktiv socialrådgiver

Hvem kan se dine personoplysninger På Jobnet.dk?

Sagsbehandlere tilknyttet dit Jobcenter har adgang til at se dine personoplysninger på Jobnet.dk.
Din sagsbehandler har kun adgang til at se dine oplysninger og kan således ikke rette i dem på Jobnet.dk.
Sagsbehandlere tilknyttet den a-kasse du er medlem af, kan se dine personoplysninger på Jobnet.dk,

Adgangen giver kun mulighed for at se oplysninger og ikke rette i dem.
Der gives kun adgang for sagsbehandleren, når du er tilmeldt som dagpengemodtagere eller dimittend.

Oplysninger på Jobnet, som ikke er relevant for a-kassens administration af dagpengereglerne, vil også være skjult for sagsbehandleren, fx oplysninger under historik, eller visse oplysninger som vedr. perioder som ikke-dagpengemodtager
Jobnetsupporten har adgang til dine oplysninger på Jobnet.dk, når du skriftligt eller telefonisk kontakter dem for at få hjælp og giver samtykke til, at de må se dine oplysninger på Jobnet.
Jobnetsupporten skal indskrive, at de har modtaget samtykke fra dig, før de tilgår din profil på Jobnet. Du kan til en hver tid henvende dig til Jobnetsupporten, hvis du gerne vil have oplyst i hvilken situation, du har afgivet samtykke for en konkret adgang.

Du kan under ‘Historik’ se, hvornår og hvem der har været logget på din Jobnet profil de seneste 3 måneder.

Arbejdsgivere kan i forbindelse med rekruttering af medarbejdere søge i alle CV’er på Jobnet.dk, som er tilgængelige for søgning.

Citat slut..