Kvinder, kvinder,kvinder - Danske sociarådgivere udsat for kønsbias

DE KOMMUNALE SAGSBEHANDLERE KAN HAVE ALLE MULIGE FORSKELLIGE BAGGRUNDE

Kendetegnende for de fleste af de såkaldte “job”konsulenter er at de ikke er faguddannede indenfor området: De er IKKE uddannede socialrådgivere eller socialformidlere – og kan tidligere være kontoransatte, speditøransatte, klinikassistenter o.l.

ER DU MAND KOMMER DU MEGET HURTIGT I KLEMME MELLEM DE MANGE KVINDER DER ER ANSAT

I det kommunale systemt og i A-kassen: Det er ofte kvinder der er ansat begge steder og de forstår hinanden rigtig godt – og kender måske lige frem hinanden.

DER ER IKKE FORSKET I OMRÅDET NÅR DET HANDLER OM DEN SKÆVE PERSONALESAMMENSÆTNING

Hvor det er kvinder, kvinder, kvinder ect.. der er ansatte i kommunale børne/familieafdelinger/kommunale jobcentre/A-kasser og hvilke betydninger det kan få for mænd.

MÆND SKAL OPDRAGES, RESOCIALISERES OG STRAFFES

Og det bliver de så AF de mange kvinder der er ansat i de kommunale “job”centre, i a-kasser, i de kommunale kontrolgrupper.
Hele socialrådgiveruddannelsen er præget af markant (læs signifikant) overrepræsentation af kvinder: Som studerende, som undervisere, som uddannelsesledere og det ggiver en underliggene feminin tilgang til hele det sociale område i Danmark. Det ser de mange kvinder IKKE som et ligestillingproblem – det gør Dansk socialrådgiverforening, Sammenslutning af Danske socialrådgiverstuderende SDS heller ikke
Kvinder, kvinder,kvinder - Danske socialrådgivere udsat for kønsbias

SÅDAN KOMMER DU I KLEMME MELLEM KVINDERNE I “JOB”CENTERET OG A-KASSEN
  1. “Job”konsulenten der ikke er uddannet socialrådgiver/socialformidler og som glemmer at oplyse dig om dine rettigheder (dem kender de jo ikke..) begynder at presse dig til at skulle ting so ledige borger underlagt det kommunale “job”center – glem alt om dialog og hjælp: De er sat i verden for at straffe dig for din ledighed.
  2. Den kommunale “job”konsulent og socialrådgiver fra din A-kasse begynder at samtale sammen – uden om dig som samtalen egentlig handler om – de er åh så enige om så mange ting – ja de er faktisk ved at etablere et venindeforhold – bygget op omkring dig der er ledig borger..
  3. Du har typisk ingen vidner til “samtalen” mellem dig og din “job”konsulent: Det stiller dig meget dårligt hvis der opstår en egentlig sag, – hvor den åh så flinke jobkonsulent efter massive belæringer og talen ned til – gerne vil straffe dig – selvfølgelig for at hjælpe dig tilbage på den rette vej. Det er magtudøvelse der er på spil her
  4. Du kan som borger der SKAL medvirke til “samtale” med “job”konsulent sikre din retsstilling ved at optage samtalen – og gemme den som bevisførelse: Kan komme ind ret “handy” når din konsulent fra A-kassen begynder at tror mere på partsindlæg fra den kommunal-ansatte “job”konsulent. Gør det.
BORGERE DER IKKE SELV HAR OPLEVET SAMTALER MED KOMMUNALANSATTE “JOB”KONSULENTER – HAR INGEN RET TIL AT UDTALE SIG

Og det gælder også for akademikere, systemansatte, foreningen af socialchefer, KL, og diverse forskere der smider sig på gulvet for at få andel i de statslige forskningsmidler.
I ved jo ikke selv hvad i udtaler jer om – og de det samme gælder for de kommunal-ansatte “job”konsulenter.
I glemmer vist også hvem det er i egentlig skal og bør arbejde for: De ledige borgere.

FORSVANDT DE KOMMUNALE JOBCENTRE

Ville der kunne frigøres 10.000 ansatte der så kunne begynde at udøve positive resultater og arbejde i stedet for at få deres løn for at nedbryde, nedgøre, og tale ned til ledige borgere.
Og de mange milliarder kroner der årligt spildes på diverse aktiveringsforsanstaltninger kunne anvendes til oprettelsen af ordinære job på ordinære vilkår.

SOM IKKE-FORSIKRET LEDIGE SKAL DU IKKE REGNE MED NOGEN FORM FOR SOLIDARIET FRA DANSKE FAGFORENINGER

De tænker kun på deres egne medlemmer – det er deres version af solidaritet.

LEDIG BORGER DER SKAL TIL “SAM”TALE MED KOMMUNAL “JOB”KONSULENT – LÆS OP PÅ DINE RETTIGHEDER

Dem “glemmer” de mange jobkonsulenter typisk at oplyse dig om som ledig borger – de har fokus på at oplyse din og pligter – og nogle af dem træffer afgørelser på dine vegne som ledig borger – det “glemmer” de så at oplyse dig om…

KLAG OVER ALT HVAD DET KOMMUNALE JOBCENTER BESLUTTER

Kvaliteten af deres afgørelse er så lemfældige at det svarer til at en blind abe trækker en kort.

DET BEDSTE DER KUNNE SKE FOR MANGE KOMMUNALANSATTE = LANGTIDSLEDIGHED

De kunne være en sund oplevelse for mange politikere, systemekslt hvad duperter/akademikere, kommunalansatte “job”konsulenter at de selv blev ramt af langtidsledighed og selv fik prøvet den behandling de udsætter andre borgere for – altså borgere der befinder sig i en svær situation.
Og i bør prøve langtidsledighed som ikke-forsikrede ledige og blive udsatte for kommunalansatte der ikke har nogen som helst socialfaglige uddannelser – så kan i komme igen og kloge jer på de ledige borgeres vegne – ikke før.
Men så er det bedre at være en frelst hattedame der mener at man/k gør noget godt ved at straffe og nedbryde de borgere man/k er sat i verden for at skulle hjælpe.

NEJ DEN KOMMUNALANSATTE “JOB”KONSULENT ER IKKE DIN NYE VEN..

ALT hvad du som ledig borger fortæller til den kommunalansatte “job”konsulent kan efterfølgende bruges imod dig:
Fortæl vedkommende så lidt som muligt.

HVIS DU VIL SIKRE DIN RETSSTILLING SOM LEDIG BORGER…
  1. Husker den kommunalansatte “job”konsulent at overholde sin notatpligt?
  2. Husker den kommunalansatte “job”konsulent at overholde sin vejledningsforpligtigelse ?
  3. Kræv aktindsigt – part i egen sag. Overholder kommunen ikke tidsfristen (7 dage) og husker de at orienterer dig om at de ikke kan overholde tidsfristen?
  4. Optag samtaler med din “job”konsulent og konsulent fra A-kassen – det må du godt – de må ikke
  5. Skriv til den kommunale forvaltning at du ønsker en ny sagsbehandler og kom med begrundelser for det