FÅ EN PROFESSIONEL PRIVAT SOCIALRÅDGIVER SOM DIN PARTSREPRÆSENTANT NÅR DER ER EN SOCIAL SAG MED DEN KOMMUNALE FORVALTNING

Jeg tager sager om: Kommunal aktivering, forsikrede ledige/ikke forsikrede ledige.
Handicapsager.
Børne/unge/familiesager: Det er mit specialeområde og jeg var i myndighedspraktik i kommunal børne/familieafdeling der blev afsluttet med højeste karakter + har taget tilvalgsmoduler der handler om børn/unge/familier.

BLIV KLAR OVER HVAD DET MEDFØRER AT DU/I HAR EN PARTSREPRÆSENTANT

Når jeg bliver din/jeres partsrepræsentant så overdrager du/i via en fuldmagt retten til at repræsenterer dig/jer til mig og det er nu mig der som privat socialrådgiver der modtager al kommunikations i sagen.
Der kan være møder hvor det er nødvendigt at du/i deltager – men der kan jeg også fungerer som din/jeres partsrepræsentant….

En part i en sag hos en offentlig myndighed har derfor i almindelighed ret til at lade sig repræsentere eller bistå af andre. Det kan ske, ved at en repræsentant træder i partens sted og som udgangspunkt overtager partens beføjelser i forhold til myndigheden, eller ved at parten deltager i f.eks. et møde med myndigheden sammen med en anden (en bisidder).

Hvis reglerne om partsrepræsentation ikke bliver fulgt, kan det betyde, at parten ikke fuldt ud kan varetage sine interesser. Omvendt vil en myndighed uberettiget kunne komme til at videregive fortrolige oplysninger om en part – og derved bl.a. overtræde reglerne om tavshedspligt – hvis den retter henvendelse til andre end parten i en sag uden at undersøge, om der eksisterer et repræsentationsforhold.

Forvaltningslovens § 8

§ 8. Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre. Myndigheden kan dog kræve, at parten medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse.

DOKUMENTET ER KLAR – JEG HAR LAVET FORARBEJDET

Du/i kommer til at underskrive dokument jeg har klar til formålet om at jeg skal fungerer som din/jeres partsrepræsentant: Du/i kan til enhver tid afbryde samarbejdet og alle dokumenter i sagen tilhører dig/jer og ikke mig.
Afbrydes samrbejdet sikrer jeg mig først at du/i har ALLE sagsakterne og derefter SLETTER jeg dem.

Der opbevares INGEN personfølsomme oplysninger på Google Drev.

GEOGRAFISK OMRÅDE | BETINGELSER | OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL OG SVAR | PRISER | KONTAKT |