mand læser kort i natur

AKTIVSOCIALRAADGIVER.DK TILBYDER AT BLIVE PROFESSIONEL PARTSREPRÆSENTANT FOR BORGERE MED EN SOCIAL SAG

Det er fuldstændigt forståeligt at du/I som borgere har svært ved at overskue gældende love og regler indenfor det sociale område i Danmark – for antallet af love og paragraffer der laves om er så at sige eksploderet – og det finder du evidenser for i undersøgelsen: Regelkompleksitet på det socialretlige område ”

OG DET ER FULDSTÆNDIGT FORSTÅELIGT AT DU/I KØRER TRÆT I EGEN SAG
Omgørelsesprocenter Børnehandicap 2018

Omgørelsesprocenter børnehandicapområdet 2018

Når landets socialrådgivere og sagsbehandlere har svært ved at overskue lovkomplekset indenfor de sociale områder så er det indlysende at det er endnu sværere for borgerne at gøre det.

VED AT LADE MIG BLIVE DIN/JERES PARTSREPRÆSENTANT KOMMER DER FOKUS PÅ:

1. Overholder den kommunal forvaltning gældende forvaltningsmæssige regler og love?
2. At din/jeres retssikkerhed overholdes – sker det ikke så vendes det til en fordel hvor det er muligt
3. At klagesystemet indenfor det sociale område anvendes – først klager vi til kommunen, så ankestyrelsen, så evt Folketingets ombudsmand og sidste mulighed er at stævne den kommunale forvaltning – det er nogle gange det der skal til før den kommunale forvaltning så at sige “vågner op.

NÅR JEG BLIVER DIN/JERES PARTSREPRÆSENTANT KOMMER FØLGENDE TIL AT SKE
  1. Du/I underskriver en fuldmagt hvor det klart fremgår at aktivsocialraadgiver.dk fremover fungerer som din/jeres partsrepræsentant – så er det formelle i orden. Nu er det så MIG den kommunale forvaltning skal holde møder med, og mig de kommer til at kommunikere med
  2. Jeg holder dig/jer 100% orienterede om hvad der foregår i din/jeres sag gennem hele processen og du/i skal medvirke til at oplyse sagen overfor mig så jeg kan varetage dine/jeres interesser bedst muligt
  3. Der sendes oplysninger til dig/jer om sagens forløb, udvikling og krypterede emails til dig/jer om hvordan vi bedst sammen sikrer at din/jeres sag går igennem
  4. Du/I kan til enhver tid tilbagetrække den afgivne fuldmagt om at jeg er din/jeres partsrepræsentant og til enhver tid forlange at jeg skal slette alle oplysninger og dokumenter som jeg har modtaget (altså efter at jeg har sendt dem til dig/jer)
  5. Du/I kan til enhver tid afbryde samarbejdet med aktivsocialraadgiver.dk – men det får IKKE den betydning at du/I så ikke skal betale for den sagsbehandling og partsrepræsentation der ER udført
  6. Du/i skal være indstillet på at jeg ringer til dig/jer (vi aftaler hvornår det passer dig/jer bedst). Er det ekstremt vigtigt at få fat på dig/jer så ringer jeg med det samme
JEG ER SOCIALRÅDGIVER – UNDERLAGT LOVE OG REGLER

1. Jeg har tavshedspligt = Jeg må IKKE drøfte sagen med uforstående/3 part medmindre der er tale om andre fagprofesionelle og udvekslingen af sagsoplysninger er nødvendig for sagens oplysning eller for at sikre at din/jeres sag vindes + at der er afgivet samtykke til det fra dig/jer (som kan tilbagetrækkes til enhver tid)
2.Jeg har underretningspligt: Kommer det til mit kendskab eller får jeg viden om at der er børn/unge der udsættes for overgreb har jeg professionel underretningspligt – men jeg reagerer IKKE på oplysninger om at en Far bader med sit barn i et badekar o.l. (virkelige case fra DK hvor de social medier gik i selvswing fordi en Far badede med sit eget barn – nøgen..) medmindre der er tale om meget store børn aldersmæssigt.

JEG ER TRÆNET I AT FINDE PRINCIPAFGØRELSER, VEJLEDNINGER OG TÆNKE SOCIALJURIDISK

Og det kommer til at få den effekt at jeg bruger tid på at finde principafgørelser fra ankestyrelsen og vejledninger m.m. der kan bruges i netop din/jeres sag: Den tid har de kommunalansatte socialrådgivere typisk ikke.
Min socialjuridiske indsigt svarer til en overbygningsuddannelsen til socialrådgiveruddannelsen på 2 år.

JEG HAR EGNE BORGERERFARINGER MED DET MAGTFULDE MØDE MELLEM BORGER OG DEN KOMMUNAL FORVALTNING

De sidste kan stort set finde på hvad som helst og det ER dokumenteret at retssikkerheden indenfor de sociale områder i Danmark sejler på 98 forskellige kurser – samtidigt