Onlineundersøgelser vedr. borgertilfredsheden med kommunale jobcentre i København

EFTERSKRIFT:

Jeg udfører ikke længere gratis arbejde for den “sociale modstandbevægelse i Danmark” og tager ikke længere kontakt til sociale aktører. Hvis man/k vil have mig til at udføre online undersøgelser/evaluering så koster det 480 Kr pr time (240 Kr pr. påbegyndte halve time).

ONLINE UNDERSØGELSEN ER AFSLUTTET D.1/5 2022

Der var kun 21 borgere der gad at besvare onlineundersøgelsen = Det betyder at data ikke kan bruges til sammenligningen med den af VIVE udførte undersøgelse af borgertilfredsheden med kommunale jobcentre i København 2021.

SE RESULTALTERNE HER
HVIS DU/I VIL BESTILLE EN ONLINE UNDERSØGELSE SÅ KONTAKT MIG

Jeg har erfaringer med at udføre kvalitative/kvantitative online evalueringer og tilfredshedsmålinger, der svarer til undersøgelser udført af f.eks VIVE, Psykiatrifonden og Sind.

TIDSFRIST FOR BESVARELSER ER D.1 MAJ 2022

Og det er uanset hvor mange eller få der har valgt at besvare online undersøgelsen.

Fremover er online undersøgelser en ydelse der skal betales for:
Hvis du/i vil bestille en onlineundersøgelse så kontakt mig

DETTE ER DEN 2 ONLINE UNDERSØGELSE AF BRUGERTILFREDSHEDEN MED KOMMUNALE JOBCENTRE I KØBENHAVN

Som jeg udfører gratis. Og det er den sidste der bliver gratis.

RESULTATET FRA ONLINE UNDERSØGELSEN OFFENTLIGGØRES EFTER D.1 MAJ 2022

Så sendes resultatet til Jane Philmann fra foreningen Liv over lov der så kan opslå det på Facebook.
Jeg offentliggør det på min hjemmeside.

DIREKTE LINK TIL ONLINE UNDERSØGELSEN

https://forms.gle/zFjQ84zvfmcgURRR6

Dette er en anonym evaluering af Københavnske jobcentre oprettet med det formål at teste den tilfredshed der er udtrykt i undersøgelsen betalt af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune og udført af VIVE 2021: https://www.vive.dk/da/udgivelser/borgeroplevelser-af-jobcenter-koebenhavn-2021-17208/

INGEN PERSONFØLSOMME DATA

Der spørges ikke ind til personfølsomme oplysninger som navn, adresse, personnummer e.l.
Formularen bedes KUN besvaret af personer der har egne brugererfaringer med jobcentre i København ellers er data ubrugelige.

DU SKAL VÆRE BRUGER AF JOBCENTER I KØBENHAVN

Besvar venligst kun denne undersøgelse hvis du kan sige ja til følgende:
– Jeg er ledig i Københavns kommune
– Jeg har deltaget i et møde på et kommunalt jobcenter i København

Respondenter (dem der udfylder formularen) må IKKE være ansat i Københavns kommune eller tidligere været ansat på et kommunalt jobcenter i København.

DER SKAL SVAR TIL – ELLERS KAN UNDERSØGELSERNE IKKE SAMMENLIGNES

“389 borgere” Det er det antal som VIVE interviewede 2021.
Hvis brugerne/borgerne ikke selv gider svare på deres oplevelse – hvem skal så gøre det…?

SAMME SPØRGSMÅL OG SVARMULIGHEDER SOM I VIVE’S UNDERSØGELSE

Denne undersøgelse baseres på de samme spørgsmål og svarmuligheder som VIVE benytter med det klare formål at de to undersøgelser bliver direkte sammenlignelige.

Undersøgelsen er oprettet af privat socialrådgiver Frank Jensen d.14/3-2022
Jeg modtager ingen form for betaling for undersøgelse (som VIVE gør det af BIF Kbh.K)

TAK til alle der besvarer undersøgelsen og kommer med kommentarer, – og tak til alle der spreder denne undersøgelse så ledige borgere der har erfaringer med kommunale jobcentre i København kan komme med deres evaluering af området.

Det tager et par minutter at udfylde denne evaluering af kommunale jobcentre i København – men netop DIN besvarelse har betydning for andre end dig selv 🙂

ER I EN ORGANISATION DER VIL HAVE UDFØRT EN ONLINE UNDERSØGELSE AF BORGERTILFREDSHEDEN

Så kontakt Aktivsocialraadgiver.dk