Omgørelsesprocenter for børnehandicapområdet 2017 = 52%

LAD OS KIGGE LIDT PÅ BORGERNES RETSSIKKERHED I DANMARK

Eller rettere sagt: Manglen på samme som det fremgår af de såkaldte \"Sociale Danmarkskort\" der angiveligt ifølge daværende konservative Indenrigsminister Mia Mercado skulle have (citat):

\"En tørresnorseffekt så landets kommuner blev hængt ud på en tørresnor\" og at de så ville rette op på sagsbehandlingen i landets 98 kommuner\".

Det er efterfølgende blevet til det stik modsatte?: En landsdækkende konkurrence mellem landets 98 kommuner og at være den kommune hvor der træffes flest fejlafgørelser. Det skræmmer borgere der kan blive en belastning for den kommunale økonomi (altså overførselsindkomst) fra at overveje at tilflytte kommunen, og der er eksempler på at man fra den kommunalforvaltning gerne vil hjælpe borgere der er en økonomisk \"belastning\" med at flytte til en anden kommune..
Der ER dokumenterede eksempler på kommunale forvaltninger (Københavns kommune) der meget gerne vil \"hjælpe\" borgere på overførselsindkomster til at fraflytte kommunen. Det kan man/k kalde for social dumping og social eksport.

SOM BORGER SKAL DU VIDE FØLGENDE OM SAMSPILLET MELLEM ANKESTYRELSEN OG LANDETS KOMMUNER

 1. Ankestyrelsen tilbyder kurser til de kommunalansatte i landets 98 kommuner
 2. KL - kommunernes Landsforening er repræsenteret i Ankestyrelsen - det er borgerne ikke selvom der er grupper på Facebook der har 70.000 medlemmer \"Jobcentrets ofre\"
 3. Kommunalansatte kan ringe til ankestyrelsens hotline og få juridisk rådgivning
 4. Der nedsættes diverse Task forces der har til formål at sætte ind på specifikke sociale områder
 5. Kommunalansatte kan trække på intern faglig sparring - gennem områdeleder, jurist og ekstern supervision/kurser o.l.
 6. Chefen for ankestyrelsen har til hjemmesiden DenOffentlige.dk udtalt (citat):
  \"Vi er på en fælles mission med landets kommuner\" (og ikke med borgerne -red)
 7. Ankestyrelsen kan finde på at omgøre deres egne principafgørelser med tilbagevirkende kraft
 8. Ankestyrelsen skal spekulere over om de vil anke domme afsagt i højesteret
 9. Ankestyrelsen har gennem 16 år ikke overholdt de fastsatte sagsbehandlingstider. Det er der dokumentation for i en rapport fra Rigsrevisionen. Det fikser ankestyrelsen ved at lave om opgørelsesmetoden af sagsbehandlingstiden
 10. Forhenværende socialchef i KL Thomas Adelskov (S-borgmester fra Odsherred kommune) udtaler på baggrund af Altinget.dk afsløringer af at landets kommuner har hyret konsulentfirmaer til at finde besparelser indenfor handicapområdet imod betaling ud fra princippet \"no cure no pay\" at (citat):\"Vi er nødt til at drøfte rækkevidden af ankestyrelsens principmeddelelser\" (det værste vrøvl jeg har oplevet i de 20-30 år jeg har arbejdet med retssikkerhed for borgere)
 11. Det er borgerne der lider et retstab når landets 98 kommuner laver fejl i sagsbehandlingen og de afgørelser der træffes - det er jo ikke de kommunalansatte der af egen løn betaler. Det er borgerne der ikke får de ydelser de har retskrav på at modtage i.f.h.. gældende love indenfor det sociale område
 12. Ankestyrelsen står også for tilsynet med landets 98 kommuner og der er lovhjemmel til at idømme kommunalbestyrelsesmedlemmer dagsbøder hvis de ikke retter op på det forhold at de har truffet en ulovlig beslutning. Den lovhjemmel har ankestyrelsen ALDRIG anvendt
 13. Det er politikere der er forpersoner for diverse udvalg i KL og en del af dem er socialdemokratiske borgmestre: Århus, Ålborg og tidligere Odsherred. De mener alle at der er borgerne der er problemet - ikke systemet (den udfolder jeg i et indlæg for sig selv)
INDEN VI KIGGER PÅ FEJLAFGØRELSESPROCENTER SÅ VÆR LIGE OPMÆRKSOM PÅ DET FORHOLD AT

Der i de sociale Danmarkskort kun er angivet de fejlafgørelsesprocenter hvor borgerne HAR klaget til 2-klageinstans = Ankestyrelsen.

DET BETYDER AT DER LIGGER ET STORT \"MØRKETAL\" PÅ OMRÅDET

For mange borgere har ikke det overskud der skal til når man/k i en udsat social situation skal klage til ankestyrelsen. Her står de borgere der har \"social kapital\" bedre - som altid når det handler om det magtfulde møde mellem borgeren og systemet. Og mange borgere når ikke at klage til ankestyrelsen indenfor de 4 uger som klagetiden er på.

HER ER DOKUMENTATION FOR EN RETSSIKKERHED DER ER SAT I BAKGEAR I DANMARK

SÅ RÅDET TIL ALLE BORGERE ER: KLAG OG KLAG TIL 2-KLAGEINSTANS=ANKESTYRELSEN

Du har nu set dokumentation for de massive fejlafgørelsesprocenter der ligger indenfor det kommunale område i Danmark.
Jeg gentager lige at der inden for områder er fejlafgørelsesprocenter der ligger på omkring 50% eller hø
Forkert og korrekt sagsbehandling

Forkert og korrekt sagsbehandling

jere...

DET SVARER TIL AT DEN KOMMUNALE SAGSBEHANDLER/SOCIALRÅDGIVER HAR 2 BUNKER KORT

Og borgeren så skal trække et kort:

 1. Det ene bunke kort giver en rigtig sagsbehandling
 2. Det andet bunke kort giver en forkert sagsbehandling

SÅ TILFÆLDIGE ER DE AFGØRELSER DER TRÆFFES AF KOMMUNALANSATTE SAGSBEHANDLERE OG SOCIALRÅDGIVERE

Og sagsbehandlere i landets 98 kommuner kan have hvilken som helst baggrund/e for at udøve myndighed.
Der er intet lovkrav om at kommunalansatte sagsbehandlere skal have have gennemført et 3-5 ugers kursus i emner som:
Forvaltningsret/-loven, aktindsigt, partshøring, klagevejledning ect ect...

SOCIALRÅDGIVERE I DANMARK ER IKKE AUTORISEREDE

Det betyder i praksis at alle i Danmark uden videre kan kalde sig selv for socialrådgivere.

JEG GENTAGER - SÅ INGEN ER I TVIVL... KLAG!