Kontanthjælp: Rådighedssanktioner. København/Aalborg/Aarhus

Økonomiske sanktioner af borgere på overførselsindkomster i Københavns kommune

Landets 4 største kommuner (København, Århus, Aalborg og Odense) der alle er socialdemokratisk ledet udøver økonomiske sanktioner af borgere på overførselsindkomster i den helt store stil.

Den værste kommune er Københavns kommune - her blev 25.1% af borgerne sanktioneret økonomisk i år 2017.
Tal kommer direkte fra hjemmesiden jobindsats.dk og er baseret på indberetninger fra kommunerne selv!
Og man/K er fra den kommunale forvaltning parate til at sanktionere borgere økonomisk selvom man/K ved at borgeren har psykiske/fysiske og andre sociale udfordringer - det kan i yderste konsekvens drive borgere til at begå selvmord:
Trods selvmordstanker tog kommune Ivalos kontanthjælp

DER ER BÅDE PRINCIPAFGØRELSE OG VEJLEDNING
Der fastslår at borgerne SKAL partshøres INDEN sanktionen og at ALLE muligheder for at komme i kontakt med borgeren skal være udtømte FØR der sanktioneres - det er man/k da ligeglade med i landets kommuner...

TAK TIL TV2 LORRY - FOR AT RETTET SANKTIONSTAL
Efter at jeg henvendte mig til dem om at de i forvejen enormt høje sanktioneringsprocenter skulle endnu højere op.

Og jeg er i løbende kontakt med den efterladte til Ivalo...