Folketingets ombudsmand

Kilde: Nyt fra Folketingets ombudsmand

Titel: Ombudsmanden spørger Nyborg Kommune om mail til de ansatte

Citat:

“Folketingets Ombudsmand har i dag bedt Nyborg Kommune om en nærmere forklaring på en opfordring, som angiveligt er sendt til kommunens medarbejdere, om ikke at gå til pressen med bekymringer om kritiske arbejdsmiljøforhold i kommunen.

Ifølge mediernes omtale af sagen er opfordringen sendt i en mail fra kommunens såkaldte hovedudvalg til både ledere, medarbejdere og politikere.

Ombudsmanden har også bedt Nyborg Kommune om at oplyse, hvordan mailen skal forstås i lyset af reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed. Ombudsmanden har bedt kommunen om at svare inden 4 uger.

Ombudsmanden afventer nu kommunens oplysninger.

LÆS HENVENDELSEN FRA FOLKETINGETS OMBUDSMAND TIL NYBORG KOMMUNE HER

I et tv-indslag på TV2 Fyn den 12. september 2022 omtales en sag, hvor hovedudvalget i Nyborg Kommune angiveligt i en nyligt udsendt mail har opfordret
bl.a. medarbejdere og ledere i kommunen til ikke at gå til pressen.

Af indslaget fremgår det, at hovedudvalget har skrevet bl.a. følgende i mailen:

”Hovedudvalget opfordrer til, at ansatte benytter sig af de sædvanlige kanaler, som nærmeste leder, tillidsmandssystemet eller HR og personale i stedet for at gå anonymt til pressen, når der opleves et behov for
at rejse bekymringer om kritisable eller utilfredsstillende arbejdsmiljøforhold.

(…) Hovedudvalget opfordrer medarbejdere, ledere samt politikere i Nyborg Kommune til fremover at undlade at kommentere på anonyme henvendelser, da det ikke bidrager konstruktivt.”

Med henvisning til § 17 i ombudsmandsloven, beder jeg Nyborg Kommune om at orientere mig om baggrunden for den omtalte mail. Jeg beder også om, at kommunen sender mig en kopi af mailen og eventuelle andre bilag,
som er relevante for at belyse baggrunden for mailen.

Jeg beder samtidig Nyborg Kommune om at oplyse, hvordan hovedudvalgets
mail skal forstås i lyset af de regler, der gælder om offentligt ansattes ytringsfrihed .
Jeg vil lægge en nyhed om min forespørgsel på min hjemmeside.
14. september 2022 Dok.nr. 22/04172-2/CBA

Jeg beder om at modtage Nyborg Kommunes udtalelse og kopi af mailen og eventuelle andre relevante bilag inden 4 uger fra datoen på dette brev.

Citat slut…

Ytringsfrihed i den internationale menneskerettighedkonvention.

OFFENTLIGT ANSATTE I RETSSTATEN DANMARK  HAR UDVIDET YTRINGSFRIHED

vejledning til offentligt ansattes ytringsfrihed