Folketingets ombudsmand

OG DET ER JO EN GOD IDE AT EN KOMMUNAL FORVALTNING OVERHOLDER GRUNDLOVENS BESTEMMELSER OM YTRINGSFRIHED

Samt den i Den Internationale konvention om menneskerettigheder beskrevne ytringsfrihed + ytringsfriheden for offentligt ansatte.

Wow - Mand læser i en bog

§ 77
Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.

<

h4>>DET ER IKKE FØRSTE ELLER SIDSTE GANG AT EN DANSK KOMMUNE
Eller rettere sagt politikere og/eller forvaltningsdirektører forsøger at stække medarbejdernes ytringsfrihed.

DET ER EN GRATIS OMGANG AT TILSIDESÆTTE DEN GÆLDENDE YTRINGSFRIHEDEN

Det kommunale tilsyn i Danmark under ankestyrelsen anvender ALDRIG gældende lovhjemmel til at idømme kommunalbestyrelsesmedlemmer (læs politikere – Red) når de træffer ulovlige beslutninger.
Typisk forfremmes kommunale ledere netop for deres villighed til at bryde gældende love, retsgarantier og gældende regler.
Folketingets ombudsmand har ikke hjemmel til at straffe kommunalpolitikere eller kommunale ledere.
Men som borger kan du anmelde politikere og kommunale ledere for at enten bevidst eller ubevidst (øh.. der gælder ansvar her – Red) at bryde med gældende bestemmelser: Her er grundlovens tekst om ytringsfrihed helt klar – og ligger til en “lortesag” for kommunal politikere og ledere. Og de har så også jurister ansat i de kommunale forvaltninger:

Mågen der lytter til en walkman

Men forvent ikke som borger at fordi de er uddannede jurister at de så overholder gældende love og regler – dette forhold gør sig også gældende for ministre der er uddannede jurister f.eks Nick Hækkerup der som tidligere S-justitsminister bevidst overskred gældende love/regler om indsamling af teledata, og i øvrigt ansatte tidligere højt placeret forvaltningsdirektør fra Københavns kommune der havde underskrevet en ulovlig lægeaftale med “Joffe” der betød at ledige borgere skulle “lægeundersøges” i et baglokale på “job”center Lærkevej.

CITAT FRA FOLKETINGETS OMBUDSMAND
Nyborg Kommune reviderer udmelding om ytringsfrihed for deres medarbejdere
Nyborg Kommunes hovedudvalg reviderer nu sin tidligere udmelding til medarbejderne og slår fast, at alle ansatte har ret til at udtale sig inden for rammerne af offentligt ansattes ytringsfrihed.

Ombudsmanden gik af egen drift ind i sagen, da kommunens hovedudvalg i starten af september skrev til medarbejderne, at de burde gå til nærmeste leder, tillidsmænd eller HR med kritik i stedet for at gå anonymt til pressen.

”Det er vigtigt, at kommunens medarbejdere ikke er i tvivl om, de har ret til at udtale sig til pressen, og at der ikke kan stilles krav om, at en kritik kun rejses internt. Jeg er derfor glad for, at kommunen nu melder ud, at ytringsfriheden naturligvis gælder for alle medarbejdere,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.
Hovedudvalg beklager

Sagen startede med, at kommunens hovedudvalg den 9. september 2022 udsendte en fællesmail til alle ansatte. I mailen blev de ansatte opfordret til at benytte sig ”af de sædvanlige kanaler, som nærmeste leder, tillidsmandssystemet eller HR og Personale, i stedet for at gå anonymt til pressen (…).”

Udmeldingen kom på baggrund af en række artikler i de lokale medier om arbejdskulturen i Nyborg Kommune baseret på anonyme henvendelser.

I sin nye udmelding beklager kommunens hovedudvalg, hvis mailen fra den 9. september 2022 skabte tvivl om de kommunalt ansattes ytringsfrihed.

Folketingets Ombudsmand foretager sig på den baggrund ikke mere i sagen.

Læs ombudsmandens brev til Nyborg Kommune.

Yderligere oplysninger:

Områdechef Johannes Martin Fenger, tlf. 33 13 25 12

FAKTA

Det fremgår af pkt. 7 i vejledning nr. 10062 af 28. oktober 2016 om offentligt ansattes ytringsfrihed, at en offentligt ansat har ret til at fremføre en eventuel kritik offentligt uden først at rejse kritikken internt på arbejdspladsen over for f. eks. ledelsen eller en tillidsrepræsentant.

JEG VENTER SOM BORGER OG SOM PRIVAT SOCIALRÅDGIVER STADIG PÅ AT…

KaptajnSocialrådgivere organiseret i DS – Dansk socialrådgiverforening vågner op og begynder at overholde deres egne professionsværdier og anvender deres gældende ytringsfrihed (enten tør de ikke eller kender ikke til rammerne for deres ytringsfrihed -det viser en undersøgelse fra DS..)
– At såkaldte kommunalforskere opdager at det kommunale tilsyn i Danmark aldrig anvender gældende lovhjemmel til at idømme kommunalbestyrelsesnmedlemmer dagsbøder når de træffer ulovlige beslutninger – f.eks Roger Buch tilknyttet medieskole o.a. akademikere (kommer ikke til at ske – skader deres karrieremuligheder fremover – Red)
– At politikere og politiske partier kommer ind i kampen – men nå nej: Det er jo deres egne partikammerater der bryder love på samlebånd i landet kommuner sammen med villige ledere
– At medierne opdager at vi i Danmark har et kommunalt tilsyn der mest af alt hvidvasker landets kommuner af frygt fir reaktionerne fra KL – Kommunernes Landsforening – der i øvrigt er repræsenteret i…ankestyrelsen (regn den selv ud – Red)

SÆTNINGEN “…foretager sig på den baggrund ikke mere i sagen”
Gælder både for Folketingets ombudsmand og for det kommunale tilsyn:
Hånden holdes over landets kommuner – borgerne og retssikkerheden er taberne.

FAKTUM ER AT DET KOMMUNALE TILSYN I DANMARK ER EN PAPIRTIGER

Og det gælder stort set for alle former for tilsyn i Danmark:
Det kommunale tilsyn med kommunale plejehjem
Tilsynet med opholds- og væresteder for anbragte børn/unge (socialtilsynet)
Tilsynet med overholdelsen af den gældende cookiebekendtgørelse (ikke eksisterende hos erhvrevsstyrelsen)
Datatilsynet: Hvem i egentligt hvad der er i arbejder med – aktivt tilsyn = glem det.
PS: Borgerne betaler bøderne når landets kommuner fumler rundt med personfølsomme data
Skattetilsynet.. (Glem det)

Og for en række nævn – specifikt ligestillingsnævnet..
Fungerer ikke for mænd i Danmark.