lokalhistorisk fotos af patienter - de skulle også aktiveres

EFTERSKRIFT:

NU VIL SOCIALDEMOKRATIET IKKE ENGANG STEMME FOR DERES EGET FORSLAG OM BØRNECHECKS

Til familier der er økonomisk trængte og er blevet ramt af de fattigdomsskabende ydelser som socialdemokratiet o.a. har fået gennemført politisk – herunder skabelsen af børnfattigdom og nu er det i Nov.2022 fremme at uligheden aldrig har været større i Danmark som den er blevet under den sociale demokratiske regering der ellers gik til valg på at ville udjævne uligheden i Danmark: Det stik modsatte ER sket!

Mette Frederiksen om gensig forsørgerpligt

Mette F synes gensidig forsørgerpligt er et godt princip

NU KAN DEN ASOCIALE SOCIALDEMOKRATI TØRRE FATTIGDOMSSKABENDE REFORMER AF PÅ VENSTRE OG SF..?

Venstre vil jo gerne medvirke aktivt til at borgere på overførselsindkomster i Danmark gøres endnu fattigere end de er i forvej.

Mette Frederiksen: Det må aldrig blive læger der afgør om borgere kan have en tilknytning til arbejdsmarkedet

Mette Frederiksen – aldrig blive læger..

SITUATIONEN ER BLEVET AT POLITISKE PARTIER SKABER SOCIALE PROBLEMER OG SÅ KAN ANDRE TØRRE OG SAMLE BORGERNE OP EFTER DEM

Se listen med politiske partier der har været med til at skabe fattigdom og sociale problemer for borgerne i Danmark gennem tidsrummet 2007-2017 (SF medvirker gerne sammen med DF- Red)

Førtidspension - Mette effekten

Førtidspension – Mette effekten

Oprindeligt indlæg udgivet 2021 – genudgivet Nov.2022

DET VAR TIL AT FORUDSE AT DER VAR OPTRÆK TIL STRAMNINGER FOR LEDIGE BORGERE I DANMARK

I det sekund DA/DI begynder at tale om manglende arbejdsudbud, at “det skal kunne betale sig at arbejde” (det har altid kunnet betale sig at arbejde) og at der er ledige stillinger der ikke besættes, så er vi nogle der kan forudse hvad der kommer til at ske i fremtiden.

Har man/k erfaringer nok genkender man/k den “melodi” der spilles af magtfulde aktører i det sekund buen rammer violinen…

DET INDSATTE FOTO VISER TÆNKETANKEN SAMMENSAT AF REPRÆSENTANTER FRA

KL (Kommunernes Landsforening) DA (Dansk Arbejdsgiverforening), DI (Dansk Industri) og socialdemokratiske topministre.

DANSK INDUSTRI OG DANSK ARBEJDSGIVERFORENINGER ER MAGTFULDE ORGANISATIONER

Der har råd til at både købe sig til politisk indflydelse, indrykke annoncer i aviser og får medietid uden kritiske spørgsmål.

KL – KOMMUNERNES LANDSFORENING ER OGSÅ EN MAGTFULD POLITISK ORGANISATION

Her har en række socialdemokratiske borgmestre en række topposter i KL og de er kendte for at dæmonisere enhver form for kritik af de kommunale jobcentre: Det findes der evidenser for i den omfattende dataindsamling jeg har udført der strækker sig fra år 2015-2020.
Den tidligere formand for socialudvalget i KL: Den socialdemokratisk borgmester i Odsherred Thomas Adelskov udtalte da også som svar på Altinget.dks afsløringer af ulovlig brug af konsulentfirmaerne Trancit og Brorson Consult til at skulle finde besparelser indenfor handicapområdet = Fuldstændigt ulovligt
at (citat):”

Vi er nødt til at drøfte rækkevidden af ankestyrelsen princip-meddelelser

” (det hedder ellers principafgørelser og de er en bindende retskilde for landets kommuner at skulle leve op til og overholde.
INGEN kommunalpolitikere eller borgmestre blev straffet for deres ulovligheder selvom ankestyrelsen har lovhjemmel til at idømme kommunalbestyrelsesmedlemmer dagsbøder når de træffer ulovlige beslutninger.

LÆS MIT GENMÆLE TIL THOMAS ADELSKOV HER

NU KOMMER TUREN MED STRAMNINGER SÅ TIL DE NYUDDANNEDE

Der bliver i udspillet lagt op til at dimittentsatsen skal trappes gradvist ned:

Vil i studerende uden videre finde jer i det, eller vil i bare lade som ingenting?

Frit forum – der er en socialdemokratisk studenterorganisation skal i nok ikke regne med i denne sammenhæng.
De vil ikke fornærme deres statsleder Mette Frederiksen…Så ryger de ud i kulden…

Der er jo en faglige organisationer i Danmark der er helt uden kampvilje fordi det er lykkedes for socialdemokratiet at centraliserer og monopolisere topmagten i FH – Fagbevægelses Hovedorganisation. DS – Danske socialrådgivere har ikke særlig stor vilje til faglige kampe og til at udvise aktiv solidaritet med de ledige borgere.

KOMMUNAL AKTIVERING 37 TIMER OM UGEN TIL ALLE PÅ KONTANTHJÆLP

Har du ikke allerede oplevet røvture med det kommunale “job”center kommer du til det.

LÆS OM MINE ERFARINGER OG OBSERVATIONER VEDR. KOMMUNALE “JOB”CENTRE

Jeg håber at når tilstrækkeligt mange borgere har oplevet den nedværdigende behandling fra mere eller mindre tilfældige kommnalansatte “konsulenter” og sagsbehandlee og der så kan opnås en kritisk masse der fremover ikke stemmer på socialdemokratiet til kommunal og folketingsvalg – De er jo nu helt blå.

WORKFARE OG NPM/NPG TILGANGEN STYRER AKTIVERINGSOMRÅDET I DANMARK

Og den tendensen er Mette Frederiksen storeksponent for – det skinner igennem da hun som beskæftigelsesinister stod for reform af førtidspension og fleksjob. Formålet med den reform var aktivt at hindre borgere der havde behov for førtidspensioner IKKE kunne få dem. Mette Frederiksen har det overordnede politiske ansvar for mange smadrede liv.

STRAMNINGERNE VIL GIVE ARBEJDE TIL PRIVATE SOCIALRÅDGIVERE

Jeg forudser som privat spcialrådgiver med massive erfaringer indenfor…aktiveringsområdet at der fremover kommer en massiv tilgang af borgere der er kommet i klemme i de kommunale systemer til private socialrådgivere.

STEMMER DU SOM BORGER PÅ VENSTRE, KONSERVATIVE ELLER SOCIALDEMOKRATIET

Så støtter DU aktivt stramningerne overfor ledige borgere i Danmark.
Nu trækkes fronterne op.

PS: DAGPENGE OG KONTANTHJÆLPEN ER BLEVET SYSTEMATISK UDHULET GENNEM ÅRTIER

SATS-midlerne kom jo netop fra den manglende prisregulering af dagpenge/kontanthjælpen:
Så man/k kan godt tage FRA de fattige for derefter at uddele GAVER til de fattige – altså ikke direkte men inddirekte til de sociale organisationer der har opført sig politisk korrekt og støtter op om den til enhver tid siddende regering.
SATS-midlerne blev afskaffet – men hverken dagpenge eller kontanthjælpen er blevet sat op..

BÅDE VENSTRE OG SOCIALDEMOKRATIET ER SIKKERT KLAR TIL IGEN AT FORGYLDE 2-AKTØRER

2-aktører er private firmaer der scorer kassen på at “undervise” og diciplinere de ledige borgere.
Mange af dem har stort set intet at byde på.

LÆS BEKENDTGØRELSEN OM ANDRE AKTØRER

NÅR DET HANDLER OM “KONTANTHJÆLP OG OVERFØRSELSINDKOMSTER

Kongehuset er den største modtager af kontanthjælp i Danmark, kun overgået af Dansk landbrug der modtager massive kontanthjælp fra EUs landbrugsstøtteordninger. ALLE medier i Danmark er stort set på kontanthjælp – det hedder så det finere “Mediestøtte”. Regionale teatre er på kontanthjælp, erhvervslivet er på kontanthjælp og får billig arbejdskraft fra landets kommuner (løntilskud/virksomhedspraktik)…

Fortsæt selv listen med aktører der modtager kontanthjælp i Danmark med som ser ned på de borgere der står udenfor arbejdsmarkedet og lever af den minimale forsørgelse.