Kilde: TV2-Øst d.3/3-2021
Citat:
Ankestyrelsen har besluttet at hjemvise Morten Skovs sag til Guldborgsund Kommune. Han fik sidste år afslag på støtte til genoptræning.
For at opnå sin drøm må man ikke give op. Det kan 20-årige Morten Skov skrive under på. Efter at være blevet behandlet for leukæmi med en rygmarvstransplantation fik han skader, der har gjort det svært for ham at gå. Nu er han i gang med et privat genoptræningstilbud hos Genoptræning Danmark på Fyn:

– Jeg har efter weekenden ikke siddet i min kørestol i en måned. Det er et ret stort skridt i mit forløb, føler jeg,

siger han til TV2 ØST.
Sidste år fik han nej fra Guldborgsund Kommune, da han søgte om 120.000 kroner til forløbets første 20 uger. I stedet blev han henvist til et offentligt tilbud i Hornbæk, men her blev han primært trænet i at sidde i kørestol, og det ville Morten Skov ikke. Efter at familien klagede i maj sidste år, har Ankestyrelsen nu bedt Guldborgsund Kommune om at behandle sagen på ny. I afslaget står der blandt andet:

“Vi vurderer, at kommunens faglige vurdering ikke i tilstrækkelig grad er underbygget af faktuelle oplysninger.”

Betalt af private

I juli sidste sommer besøgte TV2 ØST Morten Skov, inden han startede med den private genoptræning. Dengang kunne han ikke gå uden hjælpemidler. Selvom det stadig går lidt usikkert og langsomt, så kan han i dag tage enkelte skridt uden hjælp.

– Jeg bruger rimelig meget tid i gangbaren mest for at øve min gang.

Selvom Guldborgsund Kommune i første omgang ikke ville støtte Morten Skov med det private genoptræningsforløb, er det alligevel blevet muligt for ham at starte.
Guldborgsund Kommune mente sidste år ikke, at alle muligheder gennem det offentlige var udtømt, og derfor kunne de angiveligt ikke tilbyde støtte til privat genoptræning.
I afgørelsen efterlyser Ankestyrelsen dog, at kommunen træffer en vurdering i sagen ud fra flere oplysninger.

LÆS MERE OM SAGEN PÅ TV2-ØST’S HJEMMESIDE

LOV OM SOCIAL SERVICE

§.102:

Kommunalbestyrelsen kan ud over tilbud efter § 85 give tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet gives, når dette er nødvendigt med henblik på at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når dette ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning.

ANBEFALINGER TIL BORGERE

  1. Klag til ankestyrelsen over den kommunale afgørelse
  2. Kig på hjemmesider med rådgivning og vejledning – i dette eksempel er DUKH Den Uvildige konsulentordning på Handicapområdet oplagt
  3. Kontakt en organisation som f.eks Dansk handicapforbund
  4. Overvej en egentlig stævning af kommunen
  5. Gem al kommunikation med mellem dig og den kommunale forvaltning – sørg for at ALT ligger på skrift
Aktiv socialrådgiver.dk

Aktiv socialrådgiver – socialrådgivning for folket