TITLEN PÅ DETTE INDLÆG ER INSPIRERET AF BOGEN DER LIGGER TIL GRUND FOR FILMEN DOMMEDAG NU

Mørkets hjerte af J.Conrad

DENNE HJEMMESIDE ER Aktiv Socialrådgiver - Formidling af socialjuraEN REJSE IND I HJERTET AF DET SOCIALE MØRKE I DANMARK

Et socialt mørke som mange borgere skal være glade for at de IKKE kender til og aldrig kommer til at møde:

Men fordi mange borgere ikke møder det mørke sociale hjerte i Danmark så betyder det IKKE at det mørke sociale rum ikke findes – det mørke stof i universet er der jo selvom det ikke kan ses og observeres med det blotte øje.

JEG ER BLEVET SOM OBERST KURZT DER BLEV EN DEL AF LOKALBEFOLKNINGEN

KrigsflyFordi jeg selv som borger har været udsat for – øh lidt af hvert af den kommunale forvaltning, Jobcenteret, A-kassen , 2-aktører og som socialrådgiverstuderende kom med egne sociale erfaringer ombord på et skib bestående af primært unge der ikke havde nogen former for sociale erfaringer.
Og så blev jeg som mange andre ramt af den fælles forsørgerpligt (straffet økonomisk fordi jeg er gift – Red) der er et historisk fortidslevn som Mette Frederiksen (citat): “Er et godt princip der er værd at fastholde”.

Mette Frederiksen om gensig forsørgerpligt

Mette F synes gensidig forsørgerpligt er et godt princip

Mette Frederiksen: Det må aldrig blive læger der afgør om borgere kan have en tilknytning til arbejdsmarkedet

Mette Frederiksen – aldrig blive læger..

MIN BACHELOROPGAVE FAREWELL TO WELLFARE – HELLO WORKFARE

KajtajnSvarer til den rejse ned af floden som J.Conrad beskriver i hans mesterværk “Mørkets hjerte” og den indsigt rejsen fører og førte med sig. Den indsigt blev til et “Point of no return” og jeg vender aldrig tilbage til det politisk korrekte skønmaleri af de sociale indsatser i Danmark.

Det er jo også de færreste frigivne KZ-Fanger der af egen drift igen opsøger koncentrationslejren og kontakter vagten (som ikke anede noget som helst om hvad der foregik i lejren og ikke forstod hvorfor der kunne komme 10.000 nye fanger om dagen og at antallet af fanger aldrig voksede – og som aldrig forstod hvorfor der hele tiden kom røg ud af en skorsten og i øvrigt lugtede rigtig grimt i hele området) og spørger:
“Kan jeg ikke blive ansat her ?- jeg ved hvad det går ud på”..

Ikke noget Stockholm syndrom til mig…
Jeg kan etisk IKKE forsvare at skulle være med til at tryne borger der har brug for hjælp som ansat i et kommunalt “job”center, som kontrolmedarbejder der sanktionerer borgere økonomisk og dermed skaber endnu flere problemer for borgere der allerede befinder sig i socialt udsatte positioner – eller arbejde med at trække sagsbehandlingen i langdrag når syge og funktionsnedsatte borgere ansøger om førtidspension – så kommunen kan modtage økonomisk refusion fra staten.

Jeg arbejder IKKE for systemet – jeg arbejder FOR og med borgerne.

FOR MIDDEL- OG OVERKLASSEN SOM ALDRIG KOMMER I KONTAKT MED DE SOCIALE SYSTEMER

PrinsesseLigesom som de såkaldte “Public service medier” i Danmark der reducerer sociale problemstillinger til underholdning og bevidst holder hele befolkningsgruppen af socialt udsatte borgere ude af mediebilledet..
Så er den nok svært at tro at den virkelige virkelighed er sådan som jeg og andre beskriver.
Men at det er svært at tro på – betyder IKKE at det ikke sker!

Kvinde kigger

De universitets uddannede undervisere på landets socialrådgiveruddannelser ved godt at de skal lave et skønmaleri for at komme videre frem i systemet og få andel i forskningsmidlerne m.m.
Det sker da også i udstrakt grad…

MEN AT I IKKE KENDER TIL DEN DEL AF DET DANSKE “VELFÆRDSSAMFUND”

Betyder IKKE at den ikke findes og betyder ikke at de beskrivelse af kommunal forvaltning i Danmark som jeg dokumenterer (fremlægger omfattende evidenser for – til jer akademikere- Red) ikke finder sted.

I har jeres sociale kapital som akademikeruddannede eller fagprofesionelle.
I glider gennem systemerne fordi jer tør de ikke behandle dårligt. I har adgang til medierne m.m.
Den adgang har socialt udsatte borgere i Danmark IKKE.

Mister i jeres sociale fodfæste – kan det være at i får et lille blik ind i den verden jeg kender som borger og fagprofessionel og det kan være at i læser om det – men jeg kan hilse at sige at:
En ting er at læse om krig – noget andet er at være der.

VELKOMMEN IND I DET MØRKETS SOCIALE HJERTE

Aktiv Socialrådgiver Frank Skibby JensenVelkommen til Danmarks største hjemmeside for private socialrådgivere i Danmark.

Og så er jeg en af de få socialrådgivere i Danmark der tør anvende min grundlovssikrede ytringsfrihed i en såkaldt demokratisk “retsstat”.

For det betaler jeg gerne prisen som er sortlistning på livstid – indenfor de sociale områder i Danmark.
“Fordi nogle ting er værd at kæmpe for – f.eks at forsvare borgere i socialt udsatte positioner med alle lovlige midler OG forsvare at den Danske velfærdsstat ikke afvikles mere end den allerede ER afviklet”.

Hvis du mener at det gør MIG til en samfundsfjende – så bare giv den gas.
For mig er ingen modstandere for store – jeg arbejder med “asymestrisk modstandskamp”

.

DET ER DE POLITISKE PARTIERS HELD AT DEN SOCIALE MODSTANDSBEVÆGELSE I DANMARK IKKE KAN/VIL SAMARBEJDE

Gik de sammen om 10 fælles punkter der ville forbedre retssikkerheden for borgere i socialt udsatte positioner, og kom med forslag til hvordan fattigdomsskabende ydelser blev afløst af borgerorienterede løsninger kunne det rykke noget: Men nogle vil hellere være konger i eget rige end at samarbejde med de nært beslægtede organisationer som kæmper den samme kamp – Hver for sig…

lokalhistorisk fotos af patienter - de skulle også aktiveres

1937: Patienter vurderes til opstilling på sygehjemmest på Ringstedvej

Og det er så også DERFOR at organisationer indenfor den sociale modstandsbevægelse taber til staten og de politiske partier: Fordi de ikke kan eller vil samarbejde.

FOR AT GÅ I “Clausewitz mode”:

Center of gravity ligger i aksen mellem:
Beskæftigelsesministeriet, STAR, KL, ankestyrelsen.

Hattedamer fra overklassen i Ahlgade - Holbæk

Køretøj i Ahlgade 1895

<

blockquote>

De er de helt centrale modstandere for borgere i socialt udsatte positioner sammen med politiske partier og ordførere der ikke aner ret meget om det område de skal være ordførere. for

ERFARINGERNE FRA FLERE KRIGE VISER AT..

En modstandsbevægelse der IKKE er koordineret og udelukkende består at autonome celler/afdelinger IKKE kan vinde over en overmagt – men er den det.. kan den vinde over de største millitærmagter i Verden.