Aktiv Socialrådgiver - Formidling af socialjura

META

Du kan se de IT-produkter og andre produkter jeg tilbyder under siden produkter.
Aktiv socialrådgiver tilbyder en række materialer til borgere: 9 råd til borgere der møder den kommunale forvaltning Pdf-dokumenter hvor du kan lære om gældende forvaltningsretslige begreber, retsgarantier og den gældende sociallovgivning Interviews med de mest kendte sociale aktører i Danmark: Socialrådgiver Hanne Reintoft, Privat socialrådgiver Puk Sabber og den vigtigste whistleblower nogen sinde indenfor det sociale område i Danmark: Bitten Vivi Jensen Om gældende internationale konventioner: Børnekonventionen, Menneskerettighedskonventionen, kvindekonventionen, konvention imod tvagnsarbejde og handicapkonventionen Oversigt af reformer år 2007-2017 hvor regeringen gik "reform-frenzy" og hvor velfærdssamfundet forsvandt reform for reform (Tak til Lisbeth Riisager) Videoguider hvor jeg formidler gældende love, retsprincipper og sætter kritisk fokus på de enorme fejlafgørelsesprocenter der er i landets kommunale forvaltninger (De social Danmarkskort) m.m.
KORT SAGT
Du finder som borger og socialrådgiverstuderende flere materialer her på min private hjemmeside end du gør på hjemmesiden for dit uddannelsescampus - hvor det handler om politisk korrekthed, NPM/NPG o.l.
Ydelser jeg tilbyder beskrives under siden Ydelser. Der er tale om følgende ydelser: Bisidder Socialrådgivning Partsrepræsentant Støtteperson for forældre med anbragt barn/ung Barselsvikar i myndighedsafdeling o.l. Projektleder Oplæg og foredrag
Jeg lever som socialrådgiver i Danmark op til de etiske værdier der er fastlagt af International Foundation of social workers - Det er de samme værdier DS - Danske socialrådgiverforenings medlemmer har udvalgt: De har så udvalgt den poppede udgave - som ikke mange socialrådgivere lever op til når det handler om at være talerør og "advokat" for borgere i socialt udsatte positioner.
Med mine massive sociale erfaringer, kontakter med leder af den sociale modstandsbevægelse i Danmark og omfattende research gennem mange år tilbyder jeg en række provokerende oplæg/foredrag om b.la: Den sociale modstandsbevægelse i Danmark Om retssikkerheden der sejler på 98 forskellige kurser samtidigt Hvordan fortidens fattigsdomspolitik og - love minder om nutidens socialpolitik Den manglende ligestillingen indenfor socialrådgiverområdet i Danmark: Der er tale om et gennemfeminiseret fag fra top til bund og kvinder har nærmest monopol på at arbejde med børn/familier i de kommunale børne/dfamileafdelinger ! Se selv på personalesammensætningen Hvordan du som borger på overførselsindkomst der ytrer dig kritisk offentligt beskytter dig selv online: Digitalt selvforsvar for begyndere