mand læser kort i natur

HJÆLP TIL SELVHJÆLP

Aktiv Socialrådgiver - Formidling af socialjura

Aktiv socialrådgiver

Jeg stiller via hjemmesiden Aktivsocialraadgiver.dk og Youtube en række social-jura guider om gældende retsprincipper, din retssikkerhed som borger til rådighed ud fra devisen: Hjælp til selvhjælp og “Empowerment i et frigørende perspektiv”.

Lov om social service

Lov social service – Kap.11 Børn, unge og forældre

SE VIDEOER | SE PDF-DOKUMENTER | SE INDHOLDSFORTEGNELSEN – SITEMAP