mand læser kort i natur
<h4>HJÆLP TIL SELVHJÆLP</h4>

Jeg stiller via hjemmesiden Aktivsocialraadgiver.dk og Youtube en række social-jura guider om gældende retsprincipper, din retssikkerhed som borger til rådighed ud fra devisen: Hjælp til selvhjælp.

Lov om social service

Lov social service – Kap.11 Børn, unge og forældre

SE VIDEOER | SE PDF-DOKUMENTER