mand læser kort i natur

SOCIALJURA GUIDER - PDF VIDEOER & PRÆSENTATIONER

HJÆLP TIL SELVHJÆLP

Jeg stiller via hjemmesiden Aktivsocialraadgiver.dk og Youtube en række social-jura guider om gældende retsprincipper, din retssikkerhed som borger til rådighed ud fra devisen: Hjælp til selvhjælp.

\"Lov

SE VIDEOER | SE PDF-DOKUMENTER