Modelsamlingen - Aktivsocialraadgiver.dk

DER ER OPRETTET TO NYE DIGITALE PRODUKTER PÅ AKTIVSOCIALRAADGIVER.DK

Der kan ses og købes under menupunktet Produkter

27 SIDER'S KOMPENDIUM OM MAGT OG MODELSAMLING PÅ 47 SIDER

REGLER FOR BRUG:

Du køber produktet og kan bruge produktet, men produktet må ikke lægges ud til: download, deling via social medier, videredistribuering i nogen form. Sker det krænkes min ophavsret - J.f. Lov om ophavsret.

 

MAGTKOMPENDIUM 27 SIDER

Pastoralmagt, strukturmagt,formel/uformel magt, biomagt m.m.

KAN KØBES ONLINE
\"Magtkompendium

INDHOLD:
 1. En gennemgang af forskellige magtbegreber og -typer
 2. Magtens tredeling
 3. Magtens former – Direkte/indirekte...
 4. Magt – Bevisthedskontrollerende/institutionel
 5. Magt – Magtbaser
 6. Magtens niveauer: Makro, meso- og mikroniveau
 7. Magtens geografi: Globalt, regionalt, nationalt & lokalt
 8. Magtens fremtrædelsesformer
 9. Magt – Legitim og illigitim magt
 10. Magt – Formel & uformel
 11. Magt – Når afmagt bliver til modmagt
 12. Magt – Pastoralmagt
 13. Magt – Strukturel magt
 14. Magt – Biomagt & selv-teknologier
 15. Magt – Mikromagt
 16. Magt – Eufemiseret magt & symbolsk vold
 17. Magt – Magtbaser
 18. Magt – Magtudfoldelsens betingelser
 19. Magt – Magtens 3 dimensioner
 20. Magt – Forståelse i deliberativ kontekst
 21. Magt – Historiens vingesus 6 sider med mennesker der har gjort sig tanker om magt/teorier
 22. Magteliten i Danmark

MODELSAMLING

Der kan bruges af projektledere/projektmedarbejdere o.l. og som indeholder 47 modeller om:
Projekter, innovation, inddragelse: Ægte eller symbolsk, innovationstyper m.m.
\"Modelsamlingen

INTERAKTIV INDHOLDSFORTEGNELSE

Er indsat i Pdf-dokumentet

 1. Inddragelsesstigen - Arnstein
 2. Deltagelsesstigen - Hart
 3. Borger- eller brugerinddragelse
 4. Forandringsstrategier
 5. Johari-vinduet
 6. De 4 handlingsrationaler
 7. 4 Innovationstyper - OSLO Manualen
 8. Typer af innovation Henderson & Clark
 9. Swot-analyse
 10. Leavitt’s diamantmodel
 11. 4 Vektor model: Stat, marked, civilsamfund |SØV ?
 12. 4 Vektor model. Version 2
 13. Granovetter & Putnam: Ties og social kapital
 14. Typer af socialøkonomiske virksomheder
 15. Organisationers livscyklus
 16. Dobbeltdiamanten - Innovation/kreativitet
 17. Trinns model for forandringsledelse - Kotter
 18. Ichak Adeizes: 4 Roller der skal varetages
 19. Projektets grundelementer
 20. Forskellige projekttyper
 21. Usikkerhedsprofil
 22. Positions & interessentanalyse
 23. Ledelse & styring: Hvad er hvad ?
 24. Styringsniveauer i organisationer
 25. Edgar Schein: Organisationskultur
 26. 3 Perspektiver på organisation & kultur
 27. Kategorier af beslutningsmodeller
 28. Funktionalisme & symbolisme
 29. Indlejringsmekanismer: Primære & sekunddære
 30. Forandringsteori - KBH.Kommune
 31. Rationelle beslutningsmodel
 32. 6 Magttyper - Charles Handy
 33. Mintzberg - 4 Situationsfaktorer
 34. Mintzberg - Grundlæggende organisationsformer
 35. Velfærdstrekanten
 36. Organisations- & virksomhedsudvikling
 37. Strategihjulet
 38. Virksomhedens strategiske profil
 39. Målformulering: Kvalitativ/kvantitativ
 40. Effektiv forandring & udvikling
 41. Fremgangsfaktorer
 42. 3 Delsystemer
 43. Boston-modellen
 44. Gruppe-effektivitet
 45. Alvin Toffler - Den 3 bølge
 46. Teambuilding
 47. Proaktiv eller reaktiv ?