Links til sociale organisationer og hjælpemuligheder

LINKS TIL SOCIALE ORGANISATIONER, HJÆLPEMULIGHEDER OG STØTTE

SOCIALINDEX- EN VISION OM EN NATIONAL SAMLING AF SOCIALE LINKS

Jeg har en ide om at det skal være meget nemmere for borgere og fagprofessionelle at finde informationer og viden indenfor det sociale område i Danmark = Socialindex.dk
Jeg linker ikke til foreninger der ikke har offentlige vedtægter eller offentlige referater.

AKTIVERING
 • Liv over Lov: En aktions- og støttegruppe for mennesker med varige sygdomme og handicap.
 • Jobcentrets Ofre: Linket er under vurdering da der ikke er tale om en forening med offentlige vedtægter eller referater fra afholdte møder – men angiveligt 2 personer
 • ForRetssikkerhed
  Formålet for ForRetssikkerhed er at styrke retssikkerheden ved at bistå mennesker i klemme i systemet, såsom syge på kontanthjælp, med at få erstatning for økonomiske tab pga. kommunens ulovlige sagsbehandling.

BØRN OG UNGE
FORÆLDRE
FØRTIDSPENSION
 • K10 Forum for borgere der søger førtidspension eller er kommet i klemme i det kommunale system http://www.k10.dk/
 • Jobcentrets ofre http://www.jobcentretsofre.dk/
 • Landsforeningen Af Fleks- og Skånejobbere http://lafs.dk/
 • Liv over lov: Er en aktions- og støttegruppe for mennesker med varige sygdomme og handicap.
  Formål er at arbejde for lovændringer, så det med baggrund i princippet om “Lighed for Loven” bliver strafbart for kommuner, regioner og Ankestyrelse at bryde love
VOKSNE
KVINDER
VOLD
MÆND

HANDICAP
HJEMLØSHED
 • SAND – SAND er en interesseorganisation for nuværende og tidligere hjemløse.
 • Unge hjemløse – Kofoeds skole
  Antallet af hjemløse unge under 30 år, er den gruppe af hjemløse, der ved de sidste mange hjemløsetællinger er steget mest. Da gruppen af 18-29 årige blev opgjort i tællingen fra 2017, udgjorde den 2.292 personer, svarende til 36 % af det samlede antal hjemløse i Danmark. Kofoeds Skole har en række tilbud for unge hjemløse, herunder et anonymt kontaktsted og et midlertidigt botilbud
 • Projekt udenfor: projekt UDENFOR sætter ind der, hvor det offentlige sociale sikkerhedsnet ikke er finmasket nok.Det er og har altid – lige siden organisationens stiftelse med projekt Posefolket i 1996 ved dr. med. Preben Brandt – været grundideologien bag projekt UDENFORs arbejde med de mest udsatte borgere.
RETSSIKKERHED
PSYKIATRI
 • Psykiatrifonden
 • Sind: Landsforeningen for psykisk sundhed arbejder for at skabe forståelse og tolerance for mennesker med sindslidelse og deres pårørende.
RETSHJÆLP

I mange af landets kommuner er der muligheder for at henvende sig til gratis retshjælp. Prøv at finde ud af om der findes den mulighed i din/jeres bopælskommune.

<

ul>

 • LOVE
  VEJLEDNINGER