Materialer - Aktiv Socialraadgiver.dk

LINKS TIL SOCIALE ORGANISATIONER, HJÆLPEMULIGHEDER OG STØTTE

HER LINKER JEG TIL SOCIALE AKTØRER OG ORGANISATIONER FOR BORGERE/FAGPROFESSIONELLE

KajtajnEn del af de organisationer jeg linker til kendes ikke af socialrådgivere i de kommunale forvaltninger - de linker ikke til aktører indenfor den "sociale modstandsbevægelse i Danmark" eller til sociale aktører i det hele taget.

Jeg linker kun til hjemmesider med offentlig adgang for alle og ikke til Facebook-grupper.
Aktører som jeg ved ikke svarer kommer ikke med - og det samme gælder alle former for partipolitiske aktører.

SOCIALINDEX- EN VISION OM EN NATIONAL SAMLING AF SOCIALE LINKS

Jeg har en ide om at det skal være meget nemmere for borgere og fagprofessionelle at finde informationer og viden indenfor det sociale område i Danmark = Socialindex.dk

BØRN & UNGE

FORÆLDRE

FØRTIDSPENSION

 • K10 Forum for borgere der søger førtidspension eller er kommet i klemme i det kommunale system http://www.k10.dk/
 • Jobcentrets ofre http://www.jobcentretsofre.dk/
 • Landsforeningen Af Fleks- og Skånejobbere http://lafs.dk/
 • Liv over lov: Er en aktions- og støttegruppe for mennesker med varige sygdomme og handicap.
  Formål er at arbejde for lovændringer, så det med baggrund i princippet om “Lighed for Loven” bliver strafbart for kommuner, regioner og Ankestyrelse at bryde love

VOLD

Få hjælp til et liv uden vold

MÆND

HANDICAP

HJEMLØSHED

 • SAND - SAND er en interesseorganisation for nuværende og tidligere hjemløse.
 • Unge hjemløse - Kofoeds skole
  Antallet af hjemløse unge under 30 år, er den gruppe af hjemløse, der ved de sidste mange hjemløsetællinger er steget mest. Da gruppen af 18-29 årige blev opgjort i tællingen fra 2017, udgjorde den 2.292 personer, svarende til 36 % af det samlede antal hjemløse i Danmark. Kofoeds Skole har en række tilbud for unge hjemløse, herunder et anonymt kontaktsted og et midlertidigt botilbud
 • Projekt udenfor: projekt UDENFOR sætter ind der, hvor det offentlige sociale sikkerhedsnet ikke er finmasket nok.Det er og har altid – lige siden organisationens stiftelse med projekt Posefolket i 1996 ved dr. med. Preben Brandt – været grundideologien bag projekt UDENFORs arbejde med de mest udsatte borgere.Ved at opsøge, række ud efter og gøre opmærksom på gruppen af hjemløse borgere, der lever et isoleret liv på gaden, arbejder projekt UDENFOR hele tiden aktivt på at forbedre forholdene for den enkelte udsatte, vi møder på gaden samt på at skabe forståelse for samfundets udstødende faktorer for at mindske dem. Organisationens daglige virke balancerer derfor på ”to ben” – gadeplansarbejde samt vidensindsamling, formidling og debatskabende aktiviteter.

RETSSIKKERHED

PSYKIATRI

 • Psykiatrifonden
 • Sind: Landsforeningen for psykisk sundhed arbejder for at skabe forståelse og tolerance for mennesker med sindslidelse og deres pårørende.

RETSHJÆLP

I mange af landets kommuner er der muligheder for at henvende sig til gratis retshjælp. Prøv at finde ud af om der findes den mulighed i din/jeres bopælskommune.