Kvinder, kvinder,kvinder - Danske sociarådgivere udsat for kønsbias

OFFENTLIGE FORVALTNINGER – HERUNDER HOSPITALER, KOMMUNER, FAMILIERETSHUSE M.M.

Har tidligere “glemt” at skrive til Far via E-boks hvis barnet blev indlagt eller hvis der var en børne/familiesag.

D.17/3-2021 FREMGIK DET AF TEKST-TV AT MYNDIGHEDERNE FREMOVER ORIENTERER FAR

Og det er et rigtig godt eksempel hvordan det kniber med den helt grundlæggende ligestilling i Danmark og hvordan de mange kvinder der ellers arbejder for ligestilling… kan være fuldstændigt ligestillingsblinde.

Citat Politiken d.19/4-2019: Ny lov: Nu skal både mor og far modtage post om deres børn

Regeringen vil skrive ind i ligestillingsloven, at både mor og far har ret til digital post om fælles børn.

“https://www.dr.dk/nyheder/indland/ny-lov-nu-skal-baade-mor-og-far-modtage-post-om-deres-boern
– Når det kun er moren, der modtager informationer om børnene, sender det et signal om, at myndighederne hænger fast i fortiden.”

JA LIGE-STILLING KAN DET JO IKKE KALDES FOR NÅR MYNDIGHEDERNE KUN SKRIVER TIL MOR OG FULDSTÆNDIGT

Tilsidesætter faren’s rettigheder som forældre.

LIGESTILLINGSBLINDE ER DE SÅ OGSÅ I
  1. Kvinfo – Der er næsten udelukkende ansat kvinder Se selv medarbejdersammensætningen i KVINFO
  2. Landets børne/familieafdelinger – der er næsten udelukkende ansat kvinder: Se eksempel Odsherred kommune
  3. Fagforeningen Dansk socialrådgiverforening og fagbladet Socialrådgiveren hvor det gennem en årrække kun var kvinder der skrev jura-klummen og hvor der er fokus på …kvinder
  4. På landets professionsskoler hvor der uddannes socialrådgivere og hvor det af pensum (2019) fremgår at:
    Socialrådgiveren = Hun og hvor der er signifikant overrepræsentation af kvinder som :
    Studerende, undervisere, uddannelsesledere, rektorer.

OG DERFOR BØR DER OPRETTES ET MANDFO I DANMARK

For der er jo IKKE fokus på kønsforskningen indenfor de områder der er domineret af kvinder i Danmark.
Kvinfo er domineret af kvinder – glem alt om ligestilling i.f.h.t. personalesammensætningen hos Kvinfo.

DET ER INDLYSENDE AT JEG SOM PRIVAT SOCIALRÅDGIVER HAR FOKUS PÅ AT FAR HAR RETTIGHEDER

Og det er indlysende at en kommunal forvaltning der glemmer at orientere Far i.f.b.m. en børne/unge sag vælger at bringe selv i problemer.