lokalhistorisk fotos af patienter - de skulle også aktiveres

JEG HAR FULGT BESKRIVELSEN AF HVORDAN MAN/K INDSENDER EN KLAGE SOM DET FREMGÅR AF…

Ligebehandlingsnævnets hjemmeside hvor de skriver:
Du kan anvende klageskemaet. Jeg valgte ikke at anvende klageskemaet og sendte som en email med vedhæftede filer.
Jeg har 20 år IT-erfaringer og mailen kom frem til modtageren – jeg fik jo ikke nogen email tilbage med en fejlmelding om at den ikke var modtaget.

JEG VAR UDSAT FOR KLAR FORSKELSBEHANDLING

Og skulle helst have været en lesbisk kvinde for at kunne blive ansat som socialrådgiver på krisecenter for unge med ønske om kønsskifte eller for homoseksuelle/lesbiske.
Kontaktpersonen var selv lesbisk, og der var indsat regnbue flag i email fra kontaktpersonen (og det er ikke Greenpeace regnbue-flaget)..

forskelsbehandling - jobsøger skulle helst være lesbisk

RED – forskelsbehandling – jobsøger skulle helst være lesbisk

JEG KLAGER SÅ OG MODTAGER DETTE FRA LIGEBEHANDLINGSNÆVNET:

Svar på din henvendelse Sekretariatet for Ligebehandlingsnævnet har modtaget din mail af 6. april 2022.

Det fremgår af din henvendelse, at du ikke har modtaget en kvittering for en klage over forskelsbehandling, som du sendte til os den 25. januar 2022.
Vi kan oplyse, at vi ikke har modtaget din klage over forskelsbehandling. Vi skal derfor bede dig om at fremsende klagen på ny. Du kan sende klagen ved brug af vores klageskema, som du finder her.

Når vi har modtaget klagen, vil vi sende dig en kvittering for modtagelsen med digital post

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en klage til Ligebehandlingsnævnet er pt. 9-12 måneder. Du har også spurgt, hvem der er forvaltnings- og politisk ansvarlige for Ligebehandlingsnævnet, og hvem du som borger kan klage over nævnet til. Vi kan oplyse, at sekretariatet for Ligebehandlingsnævnet er organisatorisk placeret i Ankestyrelsen. Ligebehandlingsnævnet er et uafhængigt nævn. Beskæftigelsesministeriet er ressortministerium for lov om Ligebehandlingsnævnet. Du har mulighed for at klage over sagsbehandlingen til Folketingets Ombudsmand.
Vi foretager os ikke yderligere i anledning af din henvendelse.

Venlig hilsen Anne Louise Bødker Petersen

KONSEKVENSEN ER AT VI I DANMARK HAR ET LIGEBEHANDLINGSNÆVN DER SKRIVER AT MAN/K KAN

Anvende klageskemaet – men faktum er at det åbenbart er et krav.
Og sagsbehandlingstiden siger vist en del om hvor alvorligt man/k i Danmark tager ligestillingen og ligebehandlingen.
Klagen blev sendt via min eboks til den email adresse der var angivet på hjemmesiden for ligebehandlingsnævnet: Emailen kom ikke tilbage med besked om at den ikke var modtaget.

JEG HAR SENDT KLAGE VIA MIN EBOKS TIL EMAIL HOS ANKESTYRELSEN

Og der er ikke indkommet besked om at den fremsendte email ikke skulle være modtaget.

DU KAN SOM BORGER SÅ IKKE REGNE MED AT EMAILS SENDT VIA DIN E-BOKS MODTAGES AF OFFENTLIGE MYNDIGHEDER

Det giver et markant retstab.

Folketingets ombudsmand:

Det er jo en konkret sag med princip virkning…

SÅ LIGEBEHANDLINGSNÆVNET – DET ER DERFOR I IKKE HAR SÅ MEGET ARBEJDE
Hattedamer fra overklassen i Ahlgade - Holbæk

Køretøj i Ahlgade 1895

Det vil i jo ikke have – vel….

HVEM UDOVER DE JOBSØGERE DER UDSÆTTES FOR ULOVLIG FORSKELSBEHANDLING OPDAGER DETTE…?
INGEN

  • For det har jo ikke mediernes og specielt ikke de såkaldte “Public service” der er afhængige af mediestøtte – interesse.

SAMMENFATTENDE KONKLUSION VEDR LIGESTILLINGEN I DANMARK

Den er kun symbolsk – INTET ANDET.
Og det underbygges af personalesammensætningen i f.eks kommunale børne/familieafdelinger i landets kommuner:
Og det samme billede går igen på socialrådgiveruddannelsen hvor MAND helst skal være en kvinde.

PS: REGION SJÆLLAND BENYTTER SIG OGSÅ AF KØNSBIAS I DERES STILLINGSOPSLAG

Man/d skal åbenbart være kvinde for at blive ansat i Region Sjælland – der gerne fjerner ben på patienter uden at det var nødvendigt…
Region Sjælland benytter sig i flere jobopslag af et foto der viser den samme kvinde.

ER DU UDSAT FOR FORSKELSBEHANDLING SOM JOBSØGER I DANMARK..?

Så kan du anlægge en sag ved ligebehandlingsnævnet (der måske.. modtager dig klage..?)
og nu skal arbejdsgiveren nu bevise at DE har overholdt gældende love og regel vedr. ligestilling/forskelsbehandling:
Sørg nu for at tage et skærmbillede af den kønsbias du oplever som jobsøger og gem alt – det skal du jo bruge i din klage til ligebehandlingsnævnet.

Det eneste problem her at så lige at ligebehandlingsnævnet ikke fungerer i Danmark: Det er jo kun for syns skyld at de er oprettet, og de mange politiske ligestillingsordførere kender intet til denne problemstilling, ligesom mange retspolitiske og socialpolitiske ordførere fra de politiske partier stort set intet kender til de områder som de er ordfører indenfor.