mand læser kort i natur

Kilde:https://bm.dk/satser/satser-for-2021/kontanthjaelp/

AKTIVSOCIALRAADGIVER SIGER:
Jeg opdager nu at beskæftigelsesministeriet linker til en forældet bekendtgørelse – det fremgår af Retsinformation at den er historisk = udgået = ikke gældende !!!!!!
GÆLDENDE ER: LBK nr 241 af 12/02/2021 Beskæftigelsesministeriet

“Gider de ansatte i beskæftigelsesministeriet ikke at chekke om de love de selv linker til er gældende…?”

Kontanthjælp

Kontanthjælp er en offentlig ydelse til personer, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie. Indtægter og formue bliver trukket fra i kontanthjælpen. Det gælder også ens ægtesfælles indtægter og formue. Unge under 30 år uden uddannelse modtager i stedet uddannelseshjælp.
Kontanthjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 981 af 23. september 2019)

OVENSTÅENDE LINKHENVISNING FRA BESKÆFTIGELSESMINISTERIET ER FORÆLDET – HALLO…

Satserne er gældende fra den 1. januar 2021, medmindre andet er anført.

Kontanthjælp Lovhenvisning Sats
Fyldt 30 år, forsørger børn § 25, stk. 2, nr. 1 15.547 kr. pr. md.
Fyldt 30 år, andre § 25, stk. 2, nr. 2 11.698 kr. pr. md.
Enlige forsørgere under 30 år § 25, stk. 3, nr. 1 14.860 kr. pr. md.
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 25, stk. 3, nr. 2 10.396 kr. pr. md.
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) § 25, stk. 3, nr. 3 11.698 kr. pr. md.
Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt § 25, stk. 3, nr. 4 15.547 kr. pr. md.
Under 30 år, psykisk syg, udeboende § 25, stk. 3, nr. 5 11.698 kr. pr. md.
25-29 år, udeboende § 25, stk. 3, nr. 6 7.541 kr. pr. md.
25-29 år, hjemmeboende § 25, stk. 3, nr. 7 3.639 kr. pr. md.
Under 25 år, udeboende § 25, stk. 3, nr. 8 7.541 kr. pr. md.
Under 25 år, hjemmeboende § 25, stk. 3, nr. 9 3.639 kr. pr. md.
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg § 25, stk. 4 15.547 kr. pr. md.
Aktivitetstillæg/Barselstillæg til kontanthjælp Lovhenvisning Sats
Enlig forsørgere under 30 år § 25, stk. 9, nr. 1 686 kr. pr. md.
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 25, stk. 9, nr. 2 5.151 kr. pr. md.
25-29 år og udeboende § 25, stk. 9, nr. 3 4.159 kr. pr. md.
25-29 år og hjemmeboende § 25, stk. 9, nr. 4 8.062 kr. pr. md.
Sanktionssatser – kontanthjælp. § 35, stk. 4 Lovhenvisning Sats
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.633 kr. § 35, stk. 4 200 kr. pr. dag
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.633 kr. og højst 9.935 kr. § 35, stk. 4 400 kr. pr. dag
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 9.935 kr. og højst 13.519 kr. § 35, stk. 4 600 kr. pr. dag
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 13.519 kr. § 35, stk. 4 700 kr. pr. dag
Sanktionssatser – kontanthjælp. § 35, stk. 5 Lovhenvisning Sats
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.633 kr. § 35, stk. 5 600 kr. pr. hændelse
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.633 kr. og højst 9.935 kr. § 35, stk. 5 1.200 kr. pr. hændelse
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 9.935 kr. og højst 13.519 kr. § 35, stk. 5 1.800 kr. pr. hændelse
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 13.519 kr. § 35, stk. 5 2.100 kr. pr. hændelse
Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp efter §§ 22-25a samtidig med arbejde eller ophold i udlandet § 42, stk. 1 og § 43, stk. 1 11.698 kr. pr. md.
Engangshjælp Lovhenvisning Sats
Over 25 år, samt udeboende under 25 år (maksimum) § 25 a, stk. 2 6.252 kr. pr. md.
Hjemmeboende under 25 år (maksimum) § 25 a, stk. 3 3.108 kr. pr. md.
Hjælp til visse persongrupper Lovhenvisning Sats
Nået efterlønsalderen, ikke optjent pensionsret § 27, stk. 1 10.225 kr. pr. md.
Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret § 27, stk. 2 3.147 kr. pr. md.
Enlige forsørgere – under 30 år (maksimum) § 12, stk. 3 12.821 kr. pr. md.
Fradrag ved formue og indtægt, beløb der ses bort fra Lovhenvisning Sats
Formue, enlige § 14, stk. 1 10.000 kr. pr. år
Formue, ægtefæller § 14, stk. 1 20.000 kr. pr. år
Formue, engangsbeløb fra forsikring v. kritisk sygdom § 14, stk. 8 150.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed
Forsørgelsesydelse, ægtefæller, forsørgerpligt § 30, stk. 2 15.547 kr. pr. md.
Forsørgelsesydelse, ægtefæller, andre § 30, stk. 2 11.698 kr. pr. md.
Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt § 31, stk. 1 28,40 kr. pr. time
Fradrag for indtægter ved arbejde – STU (maksimumbeløb) § 31, stk. 2 26.842 kr. pr. år
Arbejdstillæg, ukendt arbejdstimer, omregningssats § 31, stk. 3 251,99 kr. pr. time
Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift2 Lovhenvisning Sats
Ikke-forsørgere § 34, stk. 8 3.150 kr. pr. md.
Forsørgere med et hjemmeboende barn § 34, stk. 8 4.600 kr. pr. md.
Forsørgere med et udeboende barn § 34, stk. 8 4.700 kr. pr. md.
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme udover 1 § 34, stk. 8 850 kr. pr. md.
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1 § 34, stk. 8 700 kr. pr. md.
Indtægtsgrænse efter 3 måneder – dagpengemaksimum § 34, stk. 8 19.322 kr. pr. md.
Grænse uafhængig af tidligere indtægter – integrationsydelse § 34, stk. 8 14.043 kr. pr. md.
Fradrag for forskudsvis udlagt børnebidrag Lovhenvisning Sats
Samlede udbetalt beløb (minimumsbeløb) § 96 a, stk. 1 15.547 kr. pr. md.