Mand og globus

Kilde: DRs hjemmeside d.18/2-2021
Link:https://www.dr.dk/nyheder/indland/kommuner-overvaager-handicappede-som-mette-jeg-er-panikslagen
Fremhævninger: Aktiv socialrådgiver
Citat:

"Jeg er panikslagen"

Mennesker med handicap føler sig tvunget til at sige ja til ydmygende overvågning.
løbet af foråret skal Mette Maabjerg, der er lam fra brystet og sidder i kørestol have besøg af et par personer, hun aldrig har set.
I to døgn skal de holde øje med hendes behov for hjælp og notere, hvad de ser.
Mette Maabjerg har fået at vide, at hun selv bestemmer, om hun vil være tavs de to døgn eller tale med personerne fra det private firma, som Aarhus Kommune har hyret".

SE INTERAKTIVT DANMARKSKORT MED DE KOMMUNER DER UDØVER OVERVÅGNING AF HANDICAPPEDE BORGERE

"Flere kommuner observerer handicappede
49 kommuner har siden 2017 observeret handicappede for at afgøre, hvilken hjælp de har behov for. Observationerne svinger fra få timer til dage og uger, viser DR's aktindsigt. Kortet viser, hvilke kommuner der bruger observation af borgere i eget hjem som metode, men både formen og omfanget af observationen er forskellig fra kommune til kommune. Overvågningen er taget til. I 2017 oplyser kommunerne om 31 observationer, mens der var 55 i 2019."
Citat slut

LÆS MERE PÅ DRS HJEMMESIDE

SE OM DIN BOPÆLSKOMMUNE OVERVÅGER HANDICAPPEDE BORGERE
Det er en god ide at handicaporganisationer i Danmark kommer på banen - for dette område er ikke det eneste hvor kommunalansatte udøver (ulovlig..?) overvågning af borgere: De kommunale kontrolgrupper opfører sig i nogle kommuner som om de var den udøvende magt (politiet - red) og der er tilfælde hvor kommunale kontrolgrupper operere helt uden for demokratisk og legal kontrol.

ALTINGET.DK HAR TIDLIGERE AFSLØRET AT EN RÆKKE DANSKE KOMMUNER ULOVLIGT ANVENDTE KONSULENTFIRMAER

Til at finde besparelser indenfor netop handicapområdet.

 

I DEN DANSKE GRUNDLOV STÅR DER FØLGENDE

Citat fra Folketingets hjemmeside:
"

§ 72

Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelse, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene ske efter en retskendelse.

Kommentar:

Denne paragraf værner om privatlivets fred. Den sætter grænserne for, hvilke indgreb offentlige myndigheder kan tillade sig i folks privatliv. Først og fremmest er folks boliger beskyttet. Det samme er ‘private’ lokaler og bygninger, hvor ikke alle og enhver har adgang. Beskyttelsen betyder, at politiet ikke bare kan bryde ind i private hjem og undersøge dem. Det kræver, at en dommer først siger ja. Politiet skal have en såkaldt retskendelse. Det gælder også, hvis de f.eks. ønsker at åbne folks breve eller aflytte deres telefoner. Der er dog visse undtagelser. Der er ikke altid tid til at skaffe en retskendelse. Hvis politiet f.eks. jager en forbryder, der gemmer sig i et hus, har politiet lov til at skaffe sig adgang til huset med magt, hvis der er fare for, at forbryderen ellers undslipper. Bagefter skal en dommer godkende denne handling.
I visse tilfælde kan andre myndigheder end politiet, f.eks. skattemyndighederne, undersøge folks private regnskaber uden først af få tilladelse af en dommer.

D.26/2-2021 KOMMER sCHLEROSEFORENINGEN PÅ BANEN

Kilde: https://www.altinget.dk/artikel/scleroseforeningen-kommuners-kraenkelse-af-handicappede-er-etableret-kultur?
Citat:

"Scleroseforeningen: Kommuners krænkelse af handicappede er etableret kultur
Kommuners brug af overvågning er et lysende eksempel på mistillid fra myndighed til borger og et eksempel på en praksis, der vidner om et moralsk og menneskeretligt underskud i kommunerne, skriver Klaus Høm"

.