Ankestyrelsen - Aktiv Socialrådgiver - Digital formidling

DET ER ET FAKTUM AT LANDETS TILSYNSMYNDIGHED MED LANDET KOMMUNER = ANKESTYRELSEN ALDRIG ANVENDER GÆLDENDE LOVHJEMMEL TIL AT IDØMME KOMMUNAL BESTYRELSESMEDLEMMER DAGSBØDER NÅR DE TRÆFFER ULOVLIGE BESLUTNINGER

Og det er ikke manglende eksempler på at landet kommuner opfører sig ulovligt der kan være en begrænsende faktor for det kommunale tilsyn under ankestyrelsen.

det kommunale tilsyn og kommunernes landsforening KL er kommet alt for tæt på hinanden. og KL er da også repræsenteret i…ankestyrelsen.

ANKESTYRELSEN VIL OGSÅ GERNE SÆLGE DERES DYRE KURSER TIL..LANDETS KOMMUNER

Og her ligger så forklaringerne på at det tilsyn der er sat i verden for at sikre at landets kommuner overholder gældende love og regler ikke løfter en finger for at straffe kommunalbestyrelsesmedlemmer når de træffer ulovlige beslutninger.

KAN DU MODBEVISE MIN PÅSTAND OG FINDE EN ENESTE GANG ANKESTYRELSEN HAR IDØMT DAGSBØDER TIL KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER….?

Nej det kan du IKKE for det har aldrig fundet sted i Danmarkshistorien efter at det kommunale tilsyn overgik til ankestyrelsen (også kendt som “pjankestyrelsen” Red).

DET KOMMUNALE TILSYN BØR FJERNES HELT FRA ANKESTYRELSEN DER HAR FOR MANGE ROLLER AT VARETAGE OG SOM BLANDER DERES TILSYNSHEDSVIRKSOMHED SAMMEN MED HENSYN TIL…

Landets kommuner som de skal udøve tilsyn med..

FAKTA ER OGSÅ AT LANDETS KOMMUNER KAN OPFØRE SIG SOM DE VIL – DET KOMMUNALE TILSYN UNDER ANKESTYRELSEN VIL ALDRIG ANVENDE SIG AF DAGSBØDER TIL KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER OG BORGMESTRE

Wow - mand læser en bogOg det bør rejse spørgsmålet:

“Hvorfor anvender det kommunale tilsyn sig ikke af den gældende lovhjemmel der er til at idømme kommunalebestyrelsesmedlemmer dagsbøder når de træffer ulovlige beslutninger”

og

“Hvorfor ser det kommunalt tilsyn i Danmark det som deres opgave at skulle beskytte KL og landets kommuner”..

SE LINKLISTE MED SAGER HVOR ANKESTYRELSEN HAR VÆRET ELLER ER PÅ KANTEN AF GÆLDENDE LOVE

KaptajnOg f.eks lige skal overveje om de vil rette ind efter afsagte domme og omgør egne principafgørelser med tilbagevirkende kraft..