Ankestyrelsen - Aktiv Socialrådgiver - Digital formidling
  1. Gjorde Ankestyrelsen ikke mere i sagen.
  2. Fandt ankestyrelsen ikke anledning til at gøre mere.

FAKTA:

This slideshow requires JavaScript.

Det kommunale tilsyn ligger under ankestyrelsen.
Ankestyrelsen ligger under et ministerium.
Et ministerium er politisk ledet af minister.
Ankestyrelsen varetager så også den dobbeltrolle at de står for klager over kommunale beslutninger.
De forvaltningsmæssige rammer for det kommunale tilsyn er politisk bestemt j.f. magtens tredeling i grundloven.

“Og så er der nogle der påstår at sagsbehandlingen i ankestyrelsen ikke er politisk bestemt og ledet”

Selv socialrådgiverstuderende og undervisere på landets socialrådgiveruddannelser under og miskender den parlamentariske styringskæde – selvom de underviser socialrådgiverstuderende i den.

ANKESTYRELSEN VIL GERNE SÆLGE KURSER TIL LANDETS KOMMUNER

Og igen har de en dobbeltrolle: Som sælgere, som klageinstans, og som tilsynsmyndighed.

Det kan vist kaldes en sammenblanding af retslige og politiske interesser.

HVIS DU STADIG ER I TVIVL OM ANKESTYRELSENS TROVÆRDIGHED…?

Så “stepper” jeg det op med det faktum at KL er repræsenteret i…ankestyrelsen:
Det er borgerorganisationer som “jobcentrets ofre” og andre NGO’s ikke…

Regn den selv ud og prøv med lidt dybere research:

Her er en linkliste hvor ankestyrelsen har været på kant med loven..
https://ast.dk/tilsynet/udtalelser/udtalelsesdatabase

MAN/K KAN FÅ DEN TANKE AT ANKESTYRELSENS EGENTLIGE ROLLE ER AT…

Beskytte landets kommuner og KL imod borgernes retskrav og retssikkerhed indenfor det sociale område.

Evidenser for at den kommunale sagsbehandling sejler findes i de sociale Danmarkskort og ALLE kommunalebestyrelser og borgmestre kender til de enorme fejlafgørelsesprocenter der er når den kommunale forvaltning træffer afgørelser.