mand læser kort i natur

Kilde: VEJ nr 9007 af 07/01/2014 Social- og Indenrigsministeriet
Fremhævninger og kommentarer: Aktivsocialrådgiver

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

(Vejledning nr. 3 til serviceloven)

6. Efter servicelovens regler må kommunalbestyrelserne ikke tage usaglige økonomiske hensyn ved valg af tilbud til det enkelte barn/den unge. Det betyder, at kommunalbestyrelsen ikke må vælge en foranstaltning eller handicapkompenserende ydelse, som ikke tilgodeser barnets eller den unges behov fra starten, og at en nødvendig foranstaltning eller ydelse ikke må ophøre i utide af hensyn til besparelser i kommunen.

Samtidig er der dog også tale om et område, hvor der anvendes betydelige midler. Det indebærer, at det er nødvendigt, at kommunalbestyrelsen tager saglige økonomiske hensyn. Det kan f.eks. medføre, at kommunalbestyrelsen ved valg af foranstaltning kan vælge det konkrete tilbud, der både tilgodeser barnets eller den unges behov, samtidig med at det er den økonomisk mest hensigtsmæssige løsning. Et økonomisk hensyn kan imidlertid ikke være sagligt, hvis det varetages på bekostning af grundlæggende hensyn til et konkret barn eller en ung.

Citat slut…

NÅR LANDETS KOMMUNER TAGER USAGLIGE ØKONOMISKE HENSYN – KALDES DET OGSÅ FOR MAGTFORDREJNING

Og når det handler om aktiveringsområdet i Danmark så har ankestyrelsen i en principafgørelse legaliseret brugen af de såkaldte måltal for kommunale jobcentre – det handler her udelukkende om at landets kommuner bevist spekulerer i at modtage økonomiske refusioner fra staten.

DET ER DE ØKONOMISKE REFUSIONER FRA STATEN DER STYRE STORE DELE AF DEN SOCIALE INDSATS I DANMARK

Og det tanke-paadigme og dets praksisformer er det borgerne der betaler for.

VIL DU SE EVIDENSER FOR OVENSTÅENDE PÅSTAND

Se på Altinget.dk’s afsløringer af hvordan landets kommuner hyrede konsulentfirmaer til ulovligt at finde besparelser indenfor handicapområdet: Landets kommuner slipper for straf når de begår ulovligheder og de er beskyttet af ankestyrelsen og KL – Kommunernes landsforening der er en af landets mest magtfulde og politiske organisationer.
Ankestyrelsen reagerede kun fordi sagen blev blæst op i offentlighende – efter at Altinget.dk udført et godt stykke research.

ANKESTYRELSEN ANVENDER ALDRIG LOVHJEMMEL TIL AT IDØMME KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER DAGSBØDER

Når de træffer direkte ulovlige beslutninger. Grunden til det kan være det faktum at KL er repræsenteret i ankestyrelsen: Regn den selv ud.