Juraprincipper. PDF-dokument 10 sider med links indsat

DER ER OPRETTET ET PDF-DOKUMENT HVOR DER GENNEMGÅS EN RÆKKE PRINCIPPER DER GÆLDER FOR DET SOCIALE OMRÅDE

Og gælder generelt:

  • Legalitetsprincippet: Der skal være lovhjemmel (det gælder også for Regeringer – j.f. , barnebrudesagen, Mink-sagen og Tibet sagen
  • Officialprincippet: Det er myndighedernes opgave at sagen bliver oplyst
  • Hurtighedsprincippet
  • Princippet om helhedsorientering
  • Dialogprincippet
  • Princippet om processuel skadevirkning
  • Proportionalitetsprincippet
DER ER INDSAT LINKS TIL LOVHJEMMEL

For alle principperne i dokumentet og henvisning til gældende love.

Produktet er oplagt at anskaffe sig hvis man/k er socialrådgiverstuderende eller borger med interesse for socialjura og gældende retsprincipper.

DET DIGITALE PRODUKT KAN SES UNDER MENUPUNKTET PRODUKTER

Aktivsocialraadgiver.dk har ophavsret på alle digitale produkter – det vil medføre erstatningskrav at du videredistribuerer mine materialer/digitale produkter.