Aktiv Socialrådgiver

Kilde:LOV nr 548 af 07/05/2019
Beskæftigelsesministeriet Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Fremhævninger: Aktivsocialraadgiver.dk

Kapitel 5 – Tilmelding af jobsøgende i jobcentre, joblog m.v.

§ 19. En person kan registrere sig som jobsøgende i jobcenteret.

Stk. 2. Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som ønsker at modtage dagpenge eller er berettigede til dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., skal tilmelde sig som jobsøgende i jobcenteret på den første ledighedsdag.

Stk. 3. Personer, der har ansøgt om eller modtager kontanthjælp, overgangsydelse eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og som jobcenteret vurderer er jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate, skal tilmelde sig som jobsøgende i jobcenteret. For jobparate skal det ske ved første henvendelse om hjælp, og for åbenlyst uddannelsesparate skal det ske senest efter 1 uge fra første henvendelse om hjælp.

§ 20. Personer omfattet af § 6, nr. 1 og 2, personer omfattet af § 6, nr. 4, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, og personer omfattet af § 6, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, skal være aktivt jobsøgende.

Stk. 2. Jobsøgningsaktiviteter skal løbende dokumenteres i en joblog på Jobnet. Personer omfattet af § 6, nr. 1, kan også dokumentere jobsøgningsaktiviteter i arbejdsløshedskassens digitale joblog. Personer omfattet af § 6, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, kan være fritaget for at dokumentere deres jobsøgningsaktiviteter i en joblog efter § 75, stk. 5, i lov om aktiv socialpolitik.

AKTIVSOCIALRAADGIVER.DK SIGER: LÆG NU MÆRKE TIL ORDENE KAN OG SKAL

Der er væsentlig forskel på de to ord.

Gider du ikke/glemmer du som tilmeldt til jobcenteret at udfylde din joblog så står du til en økonomisk sanktion, og jeg vil råde alle til at sørge for at jobloggen udfyldes og at der ikke ansøges proforma.
Med andre ord: Kvajer du dig eller du forsøger du at snyde – så ligger du meget dårligt og udsættes for en økonomisk sanktion – systemet logger alt hvad du gør eller ikke gør på jobnet.dk

FØR du sanktioneres økonomisk har du retskrav på en partshøring: Det kunne jo være at du var indlagt på hospitalet eller lignende…