NYHEDSVÆRDIEN AF OVERSKRIFTEN ER NUL – LÆS 0

MEN indgår i den massive og vedvarende kritik af de såkaldte “job”centre der egentlig burde hedde “Kontrolcenter” eller hvis navnet skulle afspejle funktionen: Kommunale afstraffelsescentre eller “Dehumaniserings-Center” (for de ansatte lader sig socialisere ind i dehumaniseringen. Desto bedre de kommunalansatte er til det desto mere forfremmes de op i systemerne (jeg har flere evidenser på den bevægelse – Du har ikke adgang til dem medmindre du køber listen over “Kommunale praksisser” Red)

Citat fra TV2 Østjylland

– Det er da noget lort: Jobcentre får kritik fra læger og psykologer

Det er helt tilfældigt, hvordan lægeattester og psykologerklæringer bliver brugt i jobcentrene. Sådan oplever lægerne og psykologerne det i hvert fald, og det dur ikke.

Der er alt for store forskelle på, hvordan kommunerne bruger udtalelser fra læger og psykologer i forbindelse med jobcentersager. Sådan lyder kritikken nu fra både Dansk Psykolog Forening og Dansk Selskab for Almen Medicin, DSAM.

– Det er da noget lort, ikke også? Så er det jo tilfældigt, hvilket forløb man får, og det bidrager til utrygheden hos borgeren, siger Bolette Friedrichsen, der er formand for Dansk Selskab for Almen Medicin og praktiserende læge i Hobro.

Når en borger er tilknyttet jobcentret og har andre problemer end ledighed – eksempelvis fysiske eller psykiske problemer – vil der i mange tilfælde være et krav om, at jobcentret allierer sig med borgerens praktiserende læge eller en psykolog for at få afklaret, hvad borgeren kan holde til.

Det betyder døde og sårede.

O procents chance

Problemet er bare, at der er en stor grad af tilfældighed, alt efter hvilken kommune eller sagsbehandler der modtager attesterne.

– Der er ikke nogen ensartet brug af lægeattester på tværs af de her jobcentre. Noget er meningsløst tidsrøveri, og noget giver rigtig god lægefaglig mening, hvor jeg har indtryk af, at det bliver læst og hørt. Men det er så uforudsigeligt, hvornår det virker og ikke virker

, siger formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, Bolette Friedrichsen.

Både borgeren, men også fagpersonens tid og energi er brugt helt unødvendigt.

Dea Seidenfaden, fungerende forperson, Dansk Psykolog Forening

Hverken psykologer eller læger har det endelige ord, når det kommer til, hvad en borgers næste forløb bliver i jobcentret. Det er en tværfaglig beslutning, hvor jobcentrene trækker på forskellige afdelinger i kommunen for at give så fyldestgørende et billede som muligt.

Og det er helt naturligt, at læger og psykologers vurdering indgår som et delelement, mener Dea Seidenfaden. Af og til bliver de dog direkte adspurgt, hvad de mener sandsynligheden er for, at en arbejdsprøvning bliver vellykket.

– Så svarer vi i nogle tilfælde nul procent, og borgeren bliver alligevel sendt i arbejdsprøvning. Der er vi ude i sådan en fuldstændig absurd situation, hvor både borgeren, men også fagpersonens tid og energi er brugt helt unødvendigt, siger hun.

Bolette Friedrichsen, formand, DSAM

Kalder på en reform

Både Dansk Selskab for Almen Medicin og Dansk Psykolog Forening er en del af VærdigReform, der er et samarbejde mellem 66 faglige og sociale organisationer, der vil have lavet beskæftigelsessystemet om, grundet reformen fra 2013, hvor ressourceforløb blandt andet blev opfundet.

LÆS MERE…