Jobcenter Holbæk - gab

Wow - Mand læser i en bogEFTERSKRIFT: Jeg har i dette sagsforløb opdaget at der efter min mening/oplevelse ligger et indbygget lovbrud i jobnet.dk der er udviklet af STAR og KL når borgere automatisk frameldes som ledig i jobnet.dk (fordi det teknisk ikke var/er muligt at udføre en selvbooking indenfor en fastsat tidsfrist – Red) når borgeren IKKE partshøres FØR den automatiske framelding, og at a-kassen FTFA IKKE mener at de er underlagt forvaltningslovens §. om partshøring.

HER ER ET MEGET LAVPRAKTISK EKSEMPEL PÅ HVOR SVÆRT DET KAN GØRES FOR BORGERNE AT HENVENDE TIL SIG EN KOMMUNAL FORVALTNING

Hurtig opsummering:

 1. Borger skal booke et møde via jobnet.dk indenfor fastsat tidsfrist
 2. Det er ikke teknisk muligt at booke et møde indenfor den fastsatte tidsfrist fordi der ikke er nogen ledige tider
 3. Borger kontakter sin A-kasse med orientering (FTFA).
  FTFA svarer tilbage at det ikke plejer at medfører sanktioner. Dokumentationen for at det teknisk ikke var muligt at book et møde med sagsbehandler fra jobcenter Holbæk er tilsendt A-kassen
 4. Borger kontakter skriftligt den kommunal forvaltning i Holbæk kommune med udførligt orientering og dokumentation
 5. Borger modtager brev fra jobcenter Holbæk om at borger automatisk er frameldt som værende ledig i Jobnet.dk (uden forudgående partshøring – Red) og UDEN klagevejledning
 6. Borger oplever at blive trukket for 1 uges dagpenge fordi Holbæk kommune automatis har frameldt borgeren som værende ledig. Det er borgers A-kasse FTFA der uden forudgående parrshøring sanktionerer borger økonomisk på baggrund af den automatiske FRAmelding af borger som værende ledig i jobnet.dk
 7. Borger gentilmelder sig som værende ledig i Jobnet.dk dagen efter at den automatisk framelding som ledig i jobnet
 8. Borger orienteres igen A-kassen FTFA med klagesag og krav om at gældende retsgaranti om partshøring overholdes
 9. Borger holder møde med forpersonen for beskæftigelsesudvalget i Holbæk kommune og Gro – leder af dagpengesektionen Jobcenter Holbæk – her oplyser borger forvaltningen og politisk niveau om at partshøring er en retsgaranti og at en administrativ vejledning fra STAR ligger meget lavt i den retslige trinfølge.
  Leder af DP-sektionen tilbyder at kontakte borgers akasse med oplysningen om at der er sket en fejl: Borger afslår tilbuddet
 10. Borger har p.t. anvendt omkring 10-15 timer på sagsforløbet og har nu opdaget at der ligger et indbygget lovbrud i Jobnet.dk der er udarbejdet af STAR og KL. Borger forsøger at henlede Folketingets Ombudsmand (FOB – Red) om at der er indbygget lovbrud i jobnet.dk når en administrativt beslutte vejledning præciderer overfor lovens ordlyd om partshøring. Det vil De facto sige at ALLE landets kommuner begår lovbrud og der er ikke en eneste jurist i DK der har opdaget dette. Borger bliver nødt til at rette op på systemfejlen – med eller uden samarbejde fra Folketingets Ombudsmand – der selv har udgivet indlæg om “De retlige konsekvenser af manglende partshøring”

Case: Jobcenteret i Holbæk kommune og mødebooking via jobnet.dk der skal udføres indenfor fastsat tidsfrist.

Og en virkelig case om hvordan retssikkerheden for borgere underlagt de kommunale jobcentre behandles og om hvordan gældende love og regler tilsidesættes.


Dato: 25/10-2022

ORIENTERING

Jeg blev pålagt at skulle booke et møde med det kommunale jobcenter i Holbæk inden d.24/10-2022 via jobnet.dk
Jobcenter Holbæk - gab
D. 23/10 og ved tidligere lejligheder var der IKKE muligheder for at booke et
møde indenfor den af systemet afsatte tidsfrist.
Det har jeg dokumenteret og orienteret min A-kasse om d.24/10.
Jobcenter Holbæk - gab

Jeg opsøger Jobcenter Holbæk d.24/10 men det er ikke muligt for mig som borger at kunne komme i kontakt med nogen medarbejdere fra Jobcenter Holbæk fordi Holbæk kommune anvender en praksis hvor borgerne åbenbart skal bestille tid, også selv om det handler om akutte henvendelser med orienteringer vedr. manglende mulighed for at booke et møde indenfor en give fastsat tidsfrist.

D.25/10 ringer jeg til Holbæk kommune Kl.09.35 og kommer igennem til omstillingen

Her omstilles jeg Kl.09.38 til hende jeg tror er min sagsbehandler (Holbæk kommune tillader mig jo ikke at skifte sagsbehandler)
Kl.09.43 afbrydes opkaldet.

Jeg stilles igen om til omstillingen hvor medarbejder oplyser mig om at der er problemer med telefonsystemet.
– Stilles igen om til jobcenteret og venter på at medarbejder svarer.

Kl.09.51 afbrydes opkaldet og jeg stilles igen om til…omstillingen.

Herefter opgiver jeg at komme i telefonisk kontakt med jobcenter i Holbæk kommune.

Jeg skriver så en orientering til Jobcenteret i Holbæk kommune som jeg afleverer personligt d.d. imod kvittering for modtagelsen fra kommunal medarbejder hvis det er mig muligt at komme i kontakt med en medarbejder fra jobcenter Holbæk.

Hvis det skal lægges mig til last at jeg som borger:

Ikke kan komme i kontakt med jobcenter Holbæk grundet Holbæk kommunes administrative og praktiske praksisser og sagsbehandlers indstiller mig til sanktion så medfører det etlige konsekvenser i form af en stævning.

Jeg sender den samme skrivelse som jeg sender til Holbæk kommune til min a-kasse m.h.p at de orienteres om sagsforløbet.

Det handler om noget som simpelt af udføre en mødebooking indenfor en fastsat tidsfrist via jobnet.dk og det faktum at medarbejdere fra Jobcenter Holbæk er umulige at komme i kontakt med.

Jeg gemmer min opkaldsliste fra min telefon som dokumentation for det faktiske forløb og
overvejer at kontakte leder af jobcenter Holbæk samt de politiske ansvarlige i det kommunale beskæftigelsesudvalg.

Jeg har ikke en direkte email adresse til sagsbehandler og der fremgår ingen email adresse på siden med kontaktoplysninger om Holbæk jobcenter via jobnet.dk

Effekten af dette forløb er at Holbæk kommune hindrer mig aktivt i at komme i kontakt med medarbejder fra Holbæk kommune og at jeg skal anvende meget tid på dels at dokumenterer forløbet, og på at komme i kontakt med Holbæk kommune.

Den ansvarlige direktør for området tager ikke sin telefon d.25/10 kl10.13:
Jeg indtaler en besked om at jeg holder ham forvaltningsmæssigt ansvarlig for behandlingen af ledige borger i Holbæk kommune.
Jeg kontakter efterfølgende de politiske og forvaltningsmæssige ansvarlige i Holbæk kommune og sender denne henvendelse videre til min A-kasse.

Jeg skifter nu A-kasse fordi jeg har opdaget at sagsbehandler xxx har alle sager fra min nuværende A-kasse: Ved at skifte akasse kan jeg så en ny sagsbehandler fra jobcenter Holbæk.

Denne skrivelse afleveres personligt på Holbæk kommunes administrationscenter imod kvittering for modtagelse da jeg flere gange har oplevet at skriftlige henvendelser til Holbæk kommune har det med at forsvinde fra stuen i borgercenteret til andre afdelinger.

Med venlig hilsen

Frank J


SKRIFTLIG ORIENTERING TIL JOBCENTERET I HOLBÆK KOMMUNE D.25/10-2022

Afleveret personligt via brevkassen i det kommunale Administrationscenter Jernbanevej Holbæk

 

D.25/10-2022

ORIENTERING

Fra: Frank J Cpr:xxxxxx
Til: Holbæk kommune – jobcenter Holbæk
Att: Sagsbehandler xxxx

VEDR. BOOKING AF MØDE VIA JOBNET.DK INDEN D.24/10-2022

Jeg blev pålagt at skulle booke et møde med det kommunale jobcenter i Holbæk inden d.24/10-2022 via jobnet.dk
D. 23/10 og ved tidligere lejligheder var der IKKE muligheder for at booke et møde indenfor den af systemet afsatte tidsfrist.
Det har jeg dokumenteret og orienteret min A-kasse om d.24/10.
Jeg opsøger Jobcenter Holbæk d.24/10 men det er ikke muligt for mig som borger at kunne komme i kontakt med nogen medarbejdere fra Jobcenter Holbæk fordi Holbæk kommune anvender en praksis hvor borgerne åbenbart skal bestille tid, også selv om det handler om akutte henvendelser med orienteringer vedr. manglende mulighed for at booke et møde indenfor en give fastsat tidsfrist.

D.25/10 ringer jeg til Holbæk kommune Kl.09.35 og kommer igennem til omstillingen
Her omstilles jeg Kl.09.38 til  sagsbehandler jeg tror er min – men jeg glemmer at jeg har skiftet.

Kl.09.43 afbrydes opkaldet
Jeg stilles igen om til omstillingen hvor medarbejder oplyser mig om at der er problemer
med telefonsystemet. – Stilles igen om til jobcenteret og venter på at medarbejder svarer.
Kl.09.51 afbrydes opkaldet og jeg stilles igen om til…omstillingen.

Herefter opgiver jeg at komme i telefonisk kontakt med jobcenter i Holbæk kommune.
Jeg skiver så en orientering til Jobcenteret i Holbæk kommune som jeg afleverer personligt
d.d. imod kvittering for modtagelsen fra kommunal medarbejder hvis det er mig muligt at
komme i kontakt med en medarbejder fra jobcenter Holbæk.

Hvis det skal lægges mig til last at jeg som borger:
Ikke kan komme i kontakt med jobcenter Holbæk grundet Holbæk kommunes administrative
og praktiske praksisser  indstiller mig til sanktion så medfører det
retslige konsekvenser.

Jeg sender den samme skrivelse som jeg sender til Holbæk kommune til min a-kasse m.h.p
at de orienteres om sagsforløbet.
Det handler om noget som simpelt af udføre en mødebooking indenfor en fastsat tidsfrist via
jobnet.dk og det faktum at medarbejdere fra Jobcenter Holbæk er umulige at komme i
kontakt med.

Jeg gemmer min opkaldsliste fra min telefon som dokumentation for det faktiske forløb og
overvejer at kontakte leder af jobcenter Holbæk samt de politiske ansvarlige i det
kommunale beskæftigelsesudvalg.

Jeg har ikke en direkte email adresse til sagsbehandler Mette Bendixen og der fremgår
ingen email adresse på siden med kontaktoplysninger om Holbæk jobcenter via jobnet.dk

Effekten af dette forløb er at Holbæk kommune hindrer mig aktivt i at komme i kontakt med
medarbejder fra Holbæk kommune og at jeg skal anvende meget tid på dels at
dokumenterer forløbet, og på at komme i kontakt med Holbæk kommune.

Jeg kontakter efterfølgende de politiske og forvaltningsmæssige ansvarlige i Holbæk
kommune og sender denne henvendelse videre til min A-kasse.

Jeg skifter nu A-kasse fordi jeg har opdaget at xxx har alle sager fra min
nuværende A-kasse: Ved at skifte akasse kan jeg så en ny sagsbehandler fra jobcenter
Holbæk.

Denne skrivelse afleveres personligt på Holbæk kommunes administrationscenter imod
kvittering for modtagelse da jeg flere gange har oplevet at skriftlige henvendelser til Holbæk
kommune har det med at forsvinde fra stuen i borgercenteret til andre afdelinger.
Der er udført dokumentation at det faktiske forløb og jeg har taget skærmbilleder fra
jobnet.dk der dokumenterer de faktiske forhold.

Indstilles jeg til nogen form for sanktioner fordi:

1) Det IKKE var muligt at booke en samtale inden d.24/10 via jobnet.dk
2) At det ikke var muligt at komme i kontakt med “min” sagsbehandler eller medarbejdere
fra jobcenteret i Holbæk vil det medføre konsekvenser som jeg ikke er forpligtiget til at skulle
oplyse jobcenter Holbæk om.
3) Fremtidig dårlig behandling eller negative konsekvenser af sagsforløbet for mig som
borger medfører det at jeg som borger i er retssamfund vil reagerer på det.

Med venlig hilsen
Frank J
Afleveret personligt på Holbæk kommunes administrationscenter Jernbanevej d.25/10-2022


Du har fået ny digital post fra Holbæk Kommune

Får jeg så en email om d.25/10-2022

Af skrivelsen fra jobcenteret i Holbæk kommune fremgår det (citat):

Holbæk Kommune: Vigtig information fra dit jobcenter

Frank J

Du er afmeldt som jobsøgende på Jobnet.dk

Til Frank J
Du er blevet afmeldt som arbejdssøgende på Jobnet.dk med virkning fra 25. oktober 2022,
fordi du ikke har selvbooket et møde med dit jobcenter inden for den frist, jobcentret har givet
dig.

Du er derfor ikke længere registreret som ledig i jobcentret, og dit cv er ikke tilgængeligt for
arbejdsgivere.

Hvad gør vi nu?

Dette er alene et orienteringsbrev fra jobcentret, og vi foretager os ikke yderligere, med mindre
du kontakter os. Hvis din afmelding får betydning for din ret til ydelser, vil du modtage særskilt
information om dette.

Hvad skal du gøre?

Hvis du igen ønsker at være tilmeldt som arbejdssøgende på Jobnet.dk, kan du tilmelde dig
på Jobnet.dk eller ved at henvende dig til os.
Hvis du ønsker, at dit cv skal være tilgængeligt, kan du aktivere det på Jobnet.dk.
Regler, der ligger til grund for orienteringen
Vi har pligt til at orientere dig om afmeldingen fra Jobnet.dk. Det fremgår af lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats § 21, jf. lovbekendtgørelse nr. 701 af 22/5 2022, og bekendtgørelse nr.
2636 af 28.12.2021 om en aktiv beskæftigelsesindsats § 26.
Se Lovgrundlag, bilag 1.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon eller via e-Boks.
Venlig hilsen
Holbæk jobcenter (Tom)

Lovgrundlag Bilag 1

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
§ 21. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om registrering, tilmelding og
afmelding som jobsøgende, jobsøgning og joblog.
Bekendtgørelse nr. 2636 af 28.12.2021 om en aktiv beskæftigelsesindsats
§ 26. Ved afmelding underretter jobcenteret personen om afmeldingen og om muligheden for
eventuel gentilmelding, herunder som tilmeldt uden ydelse, jf. § 30. Dette gælder dog ikke
afmelding efter § 28

CITAT SLUT

Jeg er nu som ledig borger nødt til at tilmelde mig som værende ledig fordi jeg blev afmeldt som værende ledig af Holbæk kommune uden forudgående partshøring.

I Bilag 1 fremgår det IKKE at jeg som borger har retskrav på parthøring INDEN jeg sanktioneres.
Se indlægget: Retslige konsekvenser af at partshøring er undladt

DER ER INGEN KLAGEVEJLEDNING MED FRA JOBCENTER HOLBÆK…
JEG TILMELDER MIG NU SOM VÆRENDE LEDIG – IGEN

Tilmelding
Indbakke noreply@jobnet.dk

tir. 25. okt. 19.41 (for 16 timer siden)
til mig
Du får denne e-mail som kvittering, fordi du har tilmeldt dig jobcentret digitalt.

Cpr. nr.: xxxxxxx

Ansøger af dagpenge
Aktuel ledighed: Fuldt ledig
Stillingsbetegnelse:
Socialrådgiver, UX designer, Webredaktør

NU RINGER JEG SÅ TIL DEN ANSVARLIGE DIREKTØR FOR BESKÆFTIGELSESUDVALGET I HOLBÆK KOMMUNE

Han tager ikke telefonen: Jeg indtaler en besked om at jeg som borger der er underlagt det kommunale jobcenter i Holbæk kommune holder ham forvaltningsmæssig ansvarlige (og det gør jeg også med kommunaldiretøren = holder ham ansvarlig)

Nu har jeg opgivet medierne og offentliggør alt selv (i dette indlæg)

NU RINGER JEG SÅ TIL FORPERSONEN FOR BESKÆFTIGELSESUDVALGET I HOLBÆK KOMMNUNE

OG..Hallo Søren Stavnskær https://holbaek.dk/politik/udvalg/udvalget-for-beskaeftigelse-uddannelse-og-erhverv/ der tager telefonen. Han har selvfølgelig travlt som politiker og kan huske mit navn fra 3 kommunalvalg i Holbæk kommune.

Jeg takker Søren Stavnskær der skal til møde men han vil gerne ringe mig op senere. Det aftale vi så og wov:
Søren ringer mig op og vi aftaler et møde d.26/10-2022 Kl 14 i mødelokale 0.11 på Holbæk kommunes lejede bygning på havneområdet i Holbæk kommune.

JEG HAR FORINDEN SØGT PERSONLIG KONTAKT

Med det kommunale jobcenter (lukket) og forvaltingen i Holbæk kommune (lukket)..

Til dette møde fremlægger jeg dokumentationen for forpersonen for beskæftigelsesudvalget i Holbæk kommune.

FORESTIL DIG ALT DEN TID JEG SKAL SPILDE PÅ DETTE


D.26/10-2022 modtager jeg følgende email fra Holbæk kommune (der nu HAR opdaget at de har kvajet sig gevaldigt):

Forlængelse af frist for selvbook

Jobcenter Vagt – forsikrede ledige <Jobcenter_Vagt_-_forsikrede_ledige@holb.dk>

08.28 (for 3 timer siden)

Hej Frank.

Jeg kan se du har forsøgt at selvbooke en samtale med Jobcenter Holbæk.

Din frist for selvbook er forlænget til den 11.11.2022.

Med venlig hilsen

xxx

Jobkonsulent

Jeg skriver tilbage med tak for email og at den behandling jeg er blevet udsat for af Jobcenter Holbæk medfører konsekvenser – det kommer de til at opdage: Jeg er jo allerede blevet sanktioneret økonomisk af min A-kasse fordi Jobcenter Holbæk/Holbæk kommune afmeldte mig som værende ledig (uden at partshøre mig først – og uden klagevejledning = ulovlig praksis

D.26/10-2022 Kl 14 mødes jeg med forpersonen for det politiske udvalg for beskæftigelse i Holbæk kommune.

Indlægget opdateres med resultatet af mødet.

Søren Stavnskær havde medbragt lakrids fredspiber: Fint med en kommunalpolitiker der har humor – men jeg tager ikke imod gaver fra den kommunale eller politiske forvaltning 😉
Gro som er ansvarlig leder af dagpengeområdet deltog.

Gro oplyser mig om at afmeldingen af ledige borgere der ikke har booket et møde inden tidsfristen sker automatisk og at det er en procedure der er fast af STAR (Styrelsen for arbejdsmarkede og rekruttering
xxx henviser til en vejledning fra STAR som hun lover at udlevere til mig. (det sker ikke til mødet)

DEN RETSLIGE TRINFØLGE TILSIDESÆTTES AF VEJLEDNING FRA STAR TIL LANDETS KOMMUNER

En administrativt besluttet vejledning fra STAR IKKE kan tilsidesætte gældende retsgarantier fastlagt i Forvaltningsloven om Partshøring.


Husk at booke møde på Jobnet
Indbakke
noreply@jobnet.dk

 1. nov. 2022 09.08 (for 3 dage siden)

til mig
Husk, du skal booke møde med os på Jobnet, www.jobnet.dk. Det skal bookes senest den 21-11-2022.

Venlig hilsen
Dit Jobcenter

Det er ikke muligt at svare på denne email, da den er automatisk genereret
Du kan afmelde dig at modtage mail omkring dette emne. Du afmelder dig via Jobnets SMS- og e-mailservice på www.jobnet.dk. Du har altid mulighed for igen at tilmelde dig, dette kan du også gøre via Jobnets SMS- og e-mailservice.


DET ER STADIG IKKE MULIGT AT BOOKE MØDER VIA JOBNET.DK

Uanset hvor tidligt man/k gør det og fristen gælder jo som..tidsfrist.

Citat fra “Jobnet.dk d.4/11-2022”:

Book din jobsamtale senest 21. november 2022

Her kan du booke en jobsamtale med en sagsbehandler på dit jobcenter. Fristen for at booke samtalen er senest 21. november 2022. Hvis du ikke booker inden for fristen, kan det få betydning for din ret til dagpenge.

Kontakt dit jobcenter, hvis der ikke er flere ledige tider.
Der er ingen ledige tider!

Det kan skyldes følgende:

Den valgte sagsbehandler har ingen ledige tider. På Trin 2 kan du eventuelt vælge en anden sagsbehandler.
Kontakt dit jobcenter, hvis du ikke får vist møder med ledige tider.

Citat slut: Det er jo et falsum at man/k kan vælge en anden sagsbehandler på trin 2.
Jeg har igen taget et skærmbillede så jeg har dokumentation for at Jobcenter Holbæk indkalder borgerne til møder som borgerne IKKE kan booke.

NU SKAL JEG IGEN SPILDE MIN TID PÅ AT KOMME I KONTAKT MED MEDARBEJDERE FRA JOBCENTER HOLBÆK