Aktiv Socialrådgiver

Dato: 27/12-2020

Nedtælling til min sejr over modstandere der ikke tør møde mig i tvekampen

Jeg socialrådgiver og aktør indenfor den sociale modstandsbevægelse i Danmark udfordrer hermed:

TIL EN TVEKAMP PÅ ORD OM RETSSIKKERHEDEN INDENFOR DET SOCIALE OMRÅDE I DANMARK

Tvekampen skal foregå på neutral grund og i må godt tage 2 rådgivere, og 10 rygklapper/medløbere med.
Jeg medtager så forpersoner fra den sociale modstandsbevægelse i Danmark.
I må maksimalt opstille med 3 personer (1 tvekæmper og 2 rådgivere) og det må i selv koordinere internt.

MIT RINGHJØRNE = RETSSIKKERHEDEN SEJLER PÅ 98 FORSKELLIGE KURSER I DANMARK – SAMTIDIGT

Du/I skal repræsentere det modsatte synspunkt: At borgernes retssikkerhed er godt sikret med de nuværende systemer.

KAMPREGLER

 1. Tvekampen skal foregå på neutral grund og der skal være en neutral kampdommer der godkendes af begge kæmpende sider
 2. Tvekampen strækker sig over 10 omgange hvor der er 5 minutter til hver tvekæmper.
  Modparten må stille korte spørgsmål de 2 sidste minutter
 3. Der skal være to ringhjørner og må maksimalt være 2 sekundanter i hvert ringhjørne
 4. Der skal være adgang til internet og projekter
 5. Begge tvekæmpere skal offentligt kunne fremlægge kilder til alt hvad de fremkommer med af udsagn
 6. Ingen af de stridende parter må medbringer bannere, flag og lignende
 7. Publikum skal være et bredt udsnit af Den Danske befolkning eller et bredt udsnit af studerende på et campus
 8. Hver runde skal have et tema og følgende temaer skal være repræsenteret:
  Ankestyrelsen, fejlafgørelsesprocenter der fremkommer via de sociale Danmarkskort, udførte kommunale praksisser vedr. aktivering, førtidspensionsansøgninger, ressourceforløb, borgerrådgivere, det kommunale tilsyn, Lov om retssikkerhed og administration, Folketingets ombudsmand og løsningsforslag = 10 emner
 9. Publikum stemmer efter 10′ omgang på hvem de mener der vandt tvekampen og der må ikke anvendes ufine metoder (jeg har politiske erfaringer så jeg har oplevet en del..)
 10. Stemmer optælles og det sikres at igen stemmer 2 gange
 11. Politiske partier må ikke medtage deres rygklappere i form af partimedlemmer – i udgør så også kun omkring 4-5 % af befolkningen i DK
 12. Der må ikke inviteres medier som DR eller TV til tvekampen – de er politisk styrede
 13. Der ikke inviteres medieaktører der modtager mediestøtte – de er jo afhængige af statsstøtte og er derfor ikke uvildige
 14. Foregår tvekampen på et campus – har campus ansvar for at optage og dokumentere tvekampen. Ingen medie-personer må have tilknytninger til politiske partier (jeg kender godt det trick om hvordan man/k skjuler at studenterforeninger har partipolitiske tilknytninger)
 15. Efter tvekampen skal de to tvekæmpere give hinanden hånden og stå til rådighed for samtaler med publikum i 30 minutter
 16. Der udleveres en pokal til vinderen og søges sponsorer til tvekamp-eventen
 17. Oplysninger om tvekampen skal fremgår af digitale medier med adgang for alle: – Det handler om en grundlæggende demokratisk tilgang. Det vil i praksis betyde via en offentlig hjemmeside og IKKE via Facebook
 18. Publikum kan stille forslag til hvad den næste tvekamp skal indeholde af emner: Retssikkerheden SKAL indgå væsentligt
 19. Ingen slag eller spark under bæltestedet – jeg vil se en fair tvekamp

TIL “NEUTRAL” DOMMER FORESLÅS FØLGENDE PERSONER

Folketingets ombudsmand Niels Fenger, Borgerrådgiver fra Københavns kommune, juraprofessor Eva Smith.
Retspolitisk forening, Tænketanken Justicia.

JEG ER INDSTILLET PÅ AT VENTE 1 ÅR PÅ AT NOGLE TØR TAGE HANDSKEN I ANSIGTET OP

Og at det grunder den nuværende coronapandemi ikke kan lade sig gøre i den kommende tid fremover – jeg har tid til at vente.

JEG ER KLAR TIL AT TVEKÆMPE IMOD HVEM SOM HELST OG KAN AFSLØRE AT JEG ER…

Forberedt.

INTERESSEREDE MODSTANDERE KAN KONTAKTE MIG VIA SIDEN KONTAKT

Har du forbindelser til et campus der tør ligge lokaler til eller har forbindelser til det er det en klar fordel. Fint med mig hvis du er lektor e.l. eller endnu bedre rektor for en professionsskole…

TØR INGEN MØDE MIG – EFTER 1 ÅR VENTETID MÅ JEG KONSTATERE

At de mange akademikere, djøffere, juraprofessorer, politikere ect ect IKKE er parate til at tage en tvekamp med mig – og jeg vinder så ved at modstanderen udebliver.

IKKE ALENE UDFORDRER JEG – JEG ANKLAGER OGSÅ

Og netop dette udsagn er med en historisk reference:
Komunaldirektører, borgmestre, politikere med topposter i KL, akademikere, ankestyrelsen, foreningen af danske socialchefer m.fl.forskere for at svigte borger i socialt udsatte positioner – ikke alene sviger i – i modarbejder direkte borgernes retssikkerhed i Danmark