Aktiv Socialrådgiver - Formidling af socialjura
EFTERSKRIFT:

Billede af en superhelt - der er lidt overvægtigOdsherred kommune har nu også rettet ind efter at jeg har henvendt mig til dem + Holbæk kommune og socialtilsyn Øst (Holbæk kommune) Alle har de DPO’s og kommunale organisationer jurister ansat + egne IT-afdelinger MEN – det var mig der fik dem til at rette ind – nu går jeg efter statslige hjemmesider…

JEG HAR NU GENNEM LANG TID OBSERVERET AT BÅDE OFFENTLIGE OG PRIVATE HJEMMESIDER

Ikke overholder de gældende regler om Cookies på hjemmesider. Og jeg har noteret mig at Erhvervsstyrelsen der står for tilsynet og klager kun har truffet en (læs 1..) afgørelse vedr. den gældende cookiebekendtgørelsen.

JEG HAR DERFOR HENVENDT MIG TIL FTFA OG JOBINDEX.DK

Og noterer med tilfredshed at både FTFA og Jobindex.dk efter min henvendelser har rettet ind og nu overholder den gældende cookiebekendtgørelse så medlemmer og brugere ikke skal aflevere flere data til organisationerne end de skal j.f. den gældende cookiebekendtgørelse.

HVOR ER DE IT-POLITISKE AKTØRER?

Egentlig burde det ikke være mig der som privatperson med indsigt i gældende love/regler (i dette tilfælde cookiebekendtgørelsen) skal rette henvendelser til store aktører der selv har egne DPO (Data Protections Officers) og jurister ansat – men det var det åbenbart og jeg undrer mig over at aktører som f.eks IT-politisk forening, forening for retssikkerhed (Retspolitisk forening) IT-mediet Version2 o.a. ikke har taget sagerne op: – Det gør de åbenbart ikke.
Jeg fortsætter med at holde et vågent øje på om Danske myndigheder (herunder landets 98 kommuner overholder den gældende cookiebekendtgørelsen og gør de ikke de melder jeg dem til den instans der angiveligt skulle stå for tilsyn og kontrol med det i Danmark – der noget underligt er erhvervsstyrelsen og ikke datatilsynet der heller ikke ligefrem er kendte for at være proaktive i deres tilsyn med GDPR.

DU KOMMER IKKE TIL AT OPLEVE SOM BORGER I DANMARK AT DET ER ANDRE

Socialrådgivere der henvender sig til store aktører vedr. overholdelsen af cookiebekendtgørelsen – det har de ikke indsigt i eller tid til – det HAR jeg så.

PS: VEDR FACEBOOK: TIL LANDETS 98 KOMMUNER

Der mener at de skal anvende Facebook som den primære digitale kommunikationskanal når de skal indgå i digital “dialog” med borgerne – det står der intet om i Lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven).
Og så er der lige en EU-dom med retsvirkning i hele EU der kan blive en bombe under den grænsende til fanatiske brug af Facebook i landets 98 kommuner.

Og det er direkte udemokratisk ekskludering af alle de borgere der har truffet det frie valg at de IKKE vil understøtte en Amerikansk ejet platform der er kendte for at videresælge data om brugerne – påvirker demokratiske valg m.m.

AKTIV SOCIALRÅDGIVER ANVENDER IKKE FACEBOOK

Det kan jeg ikke stå inde for – hverken personligt eller fagligt.
Og jeg har screen-shots der dokumenterer de i dette indlæg fremsatte påstande.

AKTIV SOCIALRÅDGIVER.DK KOMMER TIL AT OVERHOLDE COOKIEBEKENDTGØRELSEN OG GDPR