Hattedamer fra overklassen i Ahlgade - Holbæk

SITUATIONEN ER EN INFLATION PÅ OMKRING 10%

Der er velkendt blandt økonomer at inddirekte skatter som f.eks afgifter og inflation der udhuler købekraften vender den “tunge ende nedad” = De rammer de borgere der har de lave forsørgelsesnibaeuer (læs indtægter – Red) hårdere end de rammer millionærer der er bedre polstret økonomisk.

DER ER NU BORGERE PÅ OVERFØRELSESINDKOMSTER DER HAR AKUT BEHOV FOR ØKONOMISK HJÆLP FRA REGERINGEN

Man/k kan jo passende kigge på de gældende takster indenfor de sociale områder 2022:
Kontanthjælp Sats

 • Fyldt 30 år, forsørger børn 15.570 kr. pr. md.
 • Fyldt 30 år, andre 11.716 kr. pr. md.
 • Enlige forsørgere under 30 år 14.882 kr. pr. md.
 • Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud 10.412 kr. pr. md.
 • Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) 11.716 kr. pr. md.
 • Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt 15.570 kr. pr. md.
 • Under 30 år, psykisk syg, udeboende 11.716 kr. pr. md.
 • 25-29 år, udeboende 7.552 kr. pr. md.
 • 25-29 år, hjemmeboende 3.644 kr. pr. md.
 • Under 25 år, udeboende 7.552 kr. pr. md.
 • Under 25 år, hjemmeboende 3.644 kr. pr. md.
 • Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg 15.570 kr. pr. md.
 • Fleksydelse Sats Fleksydelse (100 pct.) 232.176 kr. pr. år
 • Engangshjælp Sats Over 25 år eller udeboende under 25 år (maksimum) 6.261 kr. pr. md.
  Under 25 år, hjemmeboende 3.113 kr. pr. md.
SE DE ANDRE TAL PÅ HJEMMESIDEN

https://bm.dk/satser/satser-for-2022/ OG træk så 10% fra alle ydelserne !

Kontanthjælp, ressourceforløb, aktiveringsydelse, dagpenge, folkepensioner og andre fattigdomsydelser og selv trække 10% fra. Der skal så også trækkes 10% fra de ramte borgere når der skal købes ind og betales regninger til f.eks varme og el (her er priserne jo steget med flere 100 % og der kom der en “hjælpepakke”)

DER ER NU BORGERE DER ER DIREKTE UDSÆTTELSESTRUEDE FRA DERES LEJLIGHEDER/BOLIGER

Hjælpes de mennesker/borgere ikke – så skaber det endnu flere problemer for de ramte:
Nu kan de så blive hjemløse, par kan begynde at skændes – børn og unge mistrives og så kan kommunen begynde at tvangsfjerne børn/unge.
Det skaber grobund for en social derroute hvis de ramte borgere ikke hjælpes akut og bliver hjulpet og kompenseret økonomisk for inflationen og stigningen på energipriserne.