mand læser kort i natur

Kilde: Retsinformation
Link: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2019/9142
VEJ nr 9142 af 26/02/2019 Børne- og Socialministeriet
Lovgivning forskriften vedrører: LBK nr 798 af 07/08/2019
Ændrer i/ophæver:VEJ nr 9007 af 07/01/2014
Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier

Indholdsfortegnelse

(Indholdsfortegnelsen refererer til punkter i vejledningen)

 • Afsnit I: Generelle bestemmelser.
 • Kapitel 1: Generelle bestemmelser. Punkt 10
 • Kapitel 2: Æresrelaterede konflikter. Punkt 47
 • Kapitel 3: Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme hos børn og unge. Punkt 57
 • Kapitel 4: Underretningspligt. Punkt 67
 • Kapitel 5: Tilsyn. Punkt 91
 • Afsnit II - Indsatser og særlig støtte til børn og unge
 • Kapitel 6: Den tidlige og forebyggende indsats. Punkt 107
 • Kapitel 7: Sagsbehandling i sager om børn og unge med særlige behov for støtte. Punkt 138
 • Kapitel 8: Den børnefaglige undersøgelse. Punkt 170
 • Kapitel 9: Børnehuset - behandling af sager om overgreb. Punkt 202
 • Kapitel 10: Handleplaner og helhedsorienterede planer. Punkt 218
 • Kapitel 11: Foranstaltninger. Punkt 240
 • Kapitel 12: Foranstaltninger m.v. der kan gennemføres tvangsmæssigt. Punkt 284
 • Kapitel 13: Forældrerettede indsatser, forældrepålæg og ungepålæg. Punkt 334
 • Kapitel 14: Efterværn – Tilbud til unge over 18 år. Punkt 377
 • Afsnit III - Forhold under anbringelsen m.v.
 • Kapitel 15: Anbringelsessteder. Punkt 387
 • Kapitel 16: Dagligdag og driftsmæssige forhold m.v. på anbringelsesstederne. Punkt 421
 • Kapitel 17 - Anbringelse og forholdene under anbringelsen. Punkt 442
 • Kapitel 18: Samvær og kontakt med forældrene og andre fra netværket. Punkt 465
 • Kapitel 19: Hjemgivelse, ophør eller videreførelse af en anbringelse. Punkt 481
 • Kapitel 20: Privat døgnpleje. Punkt 503
 • Afsnit IV - Børn og unge, der har begået kriminalitet
 • Kapitel 21: Børn og unge, der har begået kriminalitet. Punkt 521
 • Afsnit V - Klageregler
 • Kapitel 22: Klagemuligheder. Punkt 579
Bilag 1

Stikordsregister, side 324 –333