udspring fra badebro

Kilde: Danmarks statistik
Fremhævninger: Aktivsocialraadgiver.dk

Citat;:

At bryde den sociale arv for udsatte børn og unge har været og er fortsat et højt prioriteret politisk mål. Udsatte børn og unge, der modtager forebyggende foranstaltninger eller bliver anbragt uden for hjemmet, har på mange måder en sværere start på livet end andre, men hvordan klarer de sig egentligt efterfølgende?

I denne analyse undersøges det, hvordan det er gået for udsatte børn og unge født i 1980-1985, og som ved udgangen af 2016 var mellem 31 og 36 år. Analysen bekræfter, at tidligere udsatte børn og unge har flere problemer med blandt andet misbrug og hjemløshed. Tidligere udsatte klarer sig også dårligere i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet end deres jævnaldrende.

Analysens hovedkonklusioner:

 • Andelen, der har fået en fængselsdom og andelen i stof- og alkoholbehandling er markant højere for tidligere udsatte børn i forhold til ikke-udsatte.
 • Tidligere udsatte børn har en stærkt forhøjet sandsynlighed for at få børn, der selv bliver udsatte.
 • Erhvervsindkomsten er i gennemsnit kun omkring halvt så høj for tidligere udsatte børn end for personer, der ikke modtog støtteforanstaltninger som børn eller unge.
  For de tidligere udsatte børn udgør kontanthjælp en betydelig større del af den samlede indkomst end for ikke-udsatte.
 • Blandt tidligere udsatte børn har omkring halvdelen ingen anden uddannelse end folkeskolen, mens det samme kun er tilfældet for omkring 12 pct. af deres jævnaldrende, som aldrig har været udsat.
 • Børn og unge, der kun har været anbragt i plejefamilie, er den gruppe af tidligere anbragte, der klarer sig bedst, mens børn og unge, der har skiftet mellem døgninstitution og plejefamilie, klarer sig markant dårligere end andre tidligere anbragte.
  Det afspejler ikke nødvendigvis, at nogle hjælpeforanstaltninger er mere effektive end andre, men kan også skyldes, at der er forskel på hvilke børn og unge, der visiteres til bestemte tilbud.

  Citat slut

  KOMMENTAR: DEN SOCIALE ARV ER ET MEGET PROBLEMATISK BEGREB

  Og som socialrådgiverstuderende fik vi nærmeste at vide at det begreb skulle vi ikke anvende fremover. Men der kan være noget om at den sociale mobilitet i Danmark ikke udvikler sig men gentager sig:
  Det er stadig overklassens børn der har de bedst forudsætninger vedr. social kapital o.l.

  De oplever IKKE konsekvenser af den politiske skabte børnefattigdom i Danmark der er steget fordi politikerne (Folketinget) vedtog at borgere skulle leve under fattigdomsgrænsen – altså den fattigdomsgrænsen som folketinget/Regeringen ikke vil vedtage – fordi det så ville medføre at Danmark står dårligt i internationale sammenligninger.

  Der er mange der har interesser i at erklære klassekampen død – den er ikke død den er spil-levende og klasseskellene mellem befolkningsgrupperne er forøget gennem de sidste par tiår.