Hattedamer fra overklassen i Ahlgade - Holbæk

LIGE SÅ VI FÅR SAT DET I PERSPEKTIV AT STORT SET ALLE VAR PÅ KONTANTHJÆLP UNDER CORONAKRISEN

mand læser kort i natur

Når nu der lægges op til stramninger og nedskæringer… af de overførselsindkomster der ikke er reguleret gennem mange år, og fr at dæmpe den nedsættende kritik af borgere på kontanthjælp: De har også betalt til kontanthjælpen til virksomheder, lønmodtagere og erhverv. Og så er stort set alle medier i Danmark også på kontanthjælp – det hedder så det finere “mediestøtte”. Landbruget er en hel sektor der modtager EU-tilskud og dermed en branche der bliver holdt kunstigt oppe. Erhvervslivet er også stormodtagere af kontanthjælp.
Men det er jo nemmere at hakke op borgere der er på det laveste forsørgelsesgrundlag i Danmark – og som skaber arbejder til 10.000 vis af offentligt/kommunalt ansatte.
Politiske parter modtager partistøtte (KONTANTHJÆLP) og betaling for adgang til statsministeren og S- topministre

Citat fra Danmarks statistik:

COVID-19 Hvad har virksomhederne modtaget i samlet kompensation?

Siden marts 2020 har erhvervslivet i Danmark i lange perioder været mere eller mindre lukket ned som følge af COVID-19 pandemien. Mere end 98.500 virksomheder – svarende til ca. 29 pct. af samtlige reelt aktive virksomheder i 2020 – har modtaget i alt 33,6 mia. kr. i kompensation fra de tre største ordninger. Det drejer sig om kompensation for udgifter til løn, tabt omsætning og faste omkostninger grundet COVID-19 restriktionerne i perioden 9. marts 2020 til 28. februar 2021.

Denne analyse giver et overblik over virksomhedernes samlede kompensation fra de tre største kompensationsordninger. Analysen ser på antal kompenserede virksomheder og kompensationsbeløb på tværs af brancher og landsdele. Analysen undersøger også i hvor høj grad, den bevilgede kompensation dækkede fald i fortjenesten i 2020.

Analysens hovedkonklusioner:

Næsten to tredjedele af de kompenserede virksomheder, svarende til 63.800 virksomheder, har kun benyttet sig af én af de tre største ordninger. Tæt på 11 pct. af virksomhederne, ca. 10.800 virksomheder, har fået kompensation fra alle tre ordninger.
Det største kompensationsbeløb er bevilget til lønkompensation, i alt 15,1 mia. kr.

Der er bevilget 10,0 mia. kr. til kompensation for faste omkostninger og 8,5 mia. kr. til mistet omsætning til selvstændige.
Ud af alle kompenserede virksomheder er 6.400 eller lidt over 6 pct. inden for frisørbranchen.

Samlet set har 94 pct. af alle frisørsaloner modtaget kompensation.

Blandt de virksomheder, der har benyttet alle tre ordninger, er der dog flest virksomheder fra branchen Restauranter, nemlig 1.600 virksomheder svarende til ca. 15 pct. af de virksomheder, der har anvendt alle tre ordninger.
Den største andel af de kompenserede virksomheder ligger i Byen København, i alt 20 pct. af alle kompenserede virksomheder, hvilket er højere end andelen af alle reelt aktive virksomheder på ca. 15 pct. Byen København er også den landsdel, der har modtaget de højeste kompensationsbeløb, i alt 10,2 mia. kr. og fremviser det største gennemsnitlige kompensationsbeløb pr. virksomhed (lidt over 500.000 kr.).
Blandt de kompenserede virksomheder, der kan følges et år tilbage, klarede næsten en tredjedel sig så godt i 2020, at de fremviste en tilsvarende eller højere momspligtig omsætning i 2020 i forhold til 2019, især inden for detailhandel med boligudstyr, elektronik og byggemarkeder.

Citat slut.

Så prøv at spørge når du er til selskab o.l.:

Hvad modtog du i kontanthjælp under coronakrisen ?
Når folk rynker på næsen over det faktum at du er ledig på kontanthjælp…