Aktiv Socialrådgiver - Formidling af socialjura

Kilde: LBK nr 241 af 12/02/2021 Beskæftigelsesministeriet
Yderligere oplysninger

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik

Fremhævninger: Aktivsocialraadgiver.dk

Kapitel 10 – Hjælp i særlige tilfælde – Midlertidig huslejehjælp

§ 81 a. Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede midlertidige huslejeudgifter til en person, der er udsættelsestruet på grund af huslejerestancer, hvis det på sigt kan forebygge, at personen udsættes af boligen. Kommunen kan betinge hjælpen af, at personen indgår en administrationsaftale, medvirker til fastsættelse af en plan for flytning til en mere passende bolig eller deltager i gældsrådgivning eller lign.
Kommunen skal særlig rette hjælpen til børnefamilier og socialt udsatte borgere.

Kommunen kan bestemme, at hjælpen udbetales direkte til udlejeren. Udgiften til hjælpen afholdes fuldt ud af kommunen, jf. § 99, stk. 2.

Stk. 2. Stk. 1 kan ikke anvendes til direkte at kompensere for økonomiske sanktioner givet efter denne eller anden lovgivning vedrørende forsørgelsesgrundlaget.

Stk. 3. Hjælp efter stk. 1 kan kun ydes, hvis personen ikke har økonomisk mulighed for at betale huslejeudgifterne.


Mand falder nedDET BETYDER AT LANDETS KOMMUNER KAN SANKTIONERE BORGERNE ØKONOMISK
Og så kan borgerne IKKE får den hjælp de nu har endnu mere brug for…

  • Landets kommuner HAR gældende lovhjemmel til at skabe endnu flere problemer for borgere der ALLEREDE har økonomiske og evt. sociale problemer.

Kommunerne kan finde på at sanktionere borgere økonomisk selvom de VED at borgeren ER udsættelsestruet, HAR psykiske/fysiske udfordringer og HAR et misbrug.

Ivalo var en Grønlandsk kvinde der blev udsat for det af Københavns kommune: Hun begik selvmord på Psyk.afd Amager.