lokalhistorisk fotos af patienter - de skulle også aktiveres

Fattiglemmer (fattige) dovne (ledige) skal arbejde (sysselsætning protestantisk ret og pligt Luther-lære (Pastoralmagt) der forvaltes af Kirken (nu kommunale forvaltning) hvor fattiglemmerne kan ansøge om fattighjælp (kontanthjælp, ressorceforløbsydelse) og fise af og bo på fattiggården ) = Ghettoen som de er henvist til af (ikke kirken) men pastoralmagten fra forvaltningen…det skal de så straffes for og miste borgerlige rettigheder = med Ghettoplanen skete der et afgørende brud med lighed for loven – fremsat af LA og støttet af b.la S og SF.. )

Fattiglovgivningen i Danmark 1660-1849 – fra tiggertegn til grundlovssikret ret

Ved indgangen til 1700-tallet levede anslået 5-10 % af den danske befolkning af tiggeri. Det enevældige styre forsøgte at håndtere det omfattende problem med betlere og løsgængere, der var de gængse betegnelser for tiggere, med en fattiglov i 1708, der forbød tiggeri. I stedet skulle de værdigt trængende hjælpes lokalt, et princip, der fortsatte i det næste store fattiglovkompleks i 1802/03. Her blev fattighjælp en ret til de fattige, der var i yderste nød, men samtidig begyndte en udvikling, hvor modtagelse af fattighjælp var forbundet med en række andre rettighedstab

Tiggertegnet er faktisk genindført ved at Husforbi sælgere har identitetskort, rettighedstab er geninført for alle borgere der er på overførselsindkomster og bor i “Ghettoområde”: Her blev der indført en dobbeltlovgivning der er et historisk opgør med princippet om “Lighed for loven”.
Og fattige borgere må ikke bare flytte rundt som de har lyst til – det skal jo godkendes af…kommunen (det var tidligere Kirken j.f. Pastoralmagten der er blevet til systemmagt/sagsbehandlermagt -Red).

<h4>SE HVILKE POLITISKE PARTIER DER HAR ANSVAR FOR DE MANGE REFORMER DER HAR FORRINGET LEVEVILKÅR FOR BORGERNE

S og SF medvirker gerne til at “fattiglemmerne” holdes nede – se selv reformoversigten…

JEG SER EN RØD TRÅD

Direkte fra historiske fattigdomslove til nutidens socialpolitik og gensidig forsørgerpligt = historisk levn fra fortidens fattigdomslove…
Børn var faktisk på et tidspunkt i Danmarkshistorien på auktion og det kan man så sige at det er Regeringens (Socialdemokratiets) udtrykker ønske at flere børn skal på auktioner (tvangsfjernes) og nogle scorer kassen på det…
Og jeg er ikke den eneste der ser den røde tråd – det gør historiker ved Svendborgs fattigdomsmuseum også i en artikel online…

Wikipedia om Max Weber (foran sin tid og helt aktuel):

Webers hovedværk, Den protestantiske etik og kapitalismens ånd, har haft afgørende betydning for forståelsen af fremkomsten af den moderne vestlige kapitalisme og dennes selvmodsigelser; lystbetonet forbrugersamfund kombineret med protestantisk arbejdsetik.

Yde for at nyde retorikken…

Idag kaldes denne tilgang så også for Workfare (de fattige skal aktiveres til “uden løn”) og kombineret med

NPM er det en cocktail der har demonteret den Danske velfærdssamfund.
Der er mange der har interesser i at komme med argumentationer om at klassekampen er død… (tænk selv over hvorfor..) – Den er det modsatte – klassemodsætninger er blevet skærpet…
Og den Danske fagbevægelse – deres definition af solidaritet rækker kun til dem selv og middelklassen: Regn ikke med støtte eller hjælp fra dem – de ser på intet tidspunkt borgere på kontanthjælp o.l som potentielle medlemmer i deres organisationer og den systematiske misbrug af ledig i endeløse “virksomhedspraktikker” er godkendt af… den danske fagbevægelse der er repræsenterede i de såkaldte regionale arbejdsmarkedsråd, og i nævn direkte under STAR – Statens (regeringens) indpiskerorganisation hvor kommunaltansatte ledere der begår åbenlyse ulovligheder kan få ansættelse (Case: Holbæk – flyt eller mist din boligstøtte + Leder af jobcenter Holbæk):

Jeg er ligeglad med antallet af klager over jobcenteret

  • det er kun de klager der får medhold jeg er interesseret i)

SÅE DET….

Hjælper nok ikke hvis borgere i socialt udsatte positioner enten stemmer på dem der undertrykker dem eller ikke stemmer: Det forstærker og forlænger den nuværende tendens til at retssikkerheden for borgerne er en by i Rusland…
Jeg har opstillet til 3 KV i Holbæk kommune netop for borger i socialt udsatte positioner som kommunalbestyrelseskandidat for egne lokallister – I vil slet ikke vide de tricks andre politiske partier og organisationer kan finde på at anvende /jeg lægger alt frem..) og det var en UMULIG opgave…
Så umuligt at jeg nu stiller op til FV med Fællesskabet med dedikeret fokus på genoprettelsen af retssikkerheden på det sociale område i Danmark.

METTE FREDERIKSEN ER BÅDE TILHÆNGER AF NPM OG WORKFARE

Mette Frederiksen: Det må aldrig blive læger der afgør om borgere kan have en tilknytning til arbejdsmarkedet

Mette Frederiksen – aldrig blive læger..

Mette Frederiksen om gensig forsørgerpligt

Mette F synes gensidig forsørgerpligt er et godt princip

Oh det kommer klart til udtryk i den omfattende reform for daværende socialdemokratisk beskæftigelsesminister Mette Frederiksen stod bag – og som har skabt mange knuste liv og skæbner = Reform af førtidspension og en række andre reformer – L53 der blev hastet gennem folketinget (Se L53 som fremsat og følg tidslinjen på Folketingets hjemmeside – jeg har udført researchen).

Førtidspension - Mette effekten

Førtidspension – Mette effekten

Det kom også konkret til udtryk da Mette Frederiksen i en spørgetime blev spurgt om hendes holdning til den forhadte gensidige forsørgerpligt, og kommer helt specifikt til udtryk i følgende udtalelse fra Mette Frederiksen (citat):

“Det må aldrig blive læger eller speciallæger der afgør borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet”…

Nej da – den beslutning skal træffes af mere eller tilfældige sagsbehandlere (uden faglige kvalifikationer/socialrådgiveruddannelse) og rehabiliteringsnævnet samt af kommunerne købte læger der underkender læge og speciallægeerklæringerne som borgerne har indhentet.
Og det politiske ansvar for den udvikling = Mette Frederiksen L53 + SF o.a.

En ting der IKKE interesserer den socialdemokratiske statsminister i den socialdemokratiske et-PARTI regering er borgernes retssikkerhed: Det er hele socialdemokratiet egentlig ret ligeglade med selvom de kommunale fejlafgørelsesprocenter ligger på omkring eller over 50 % (Check nu selv de sociale Danmarkskort – det har jeg gjort- Red).

This slideshow requires JavaScript.

METTE FREDERIKSEN ER TILHÆNGER AF WORKFARE, NPM OG ER ANTIHUMANIST

Hendes eneste interesse er at fastholde den politiske magt som enehersker.
Stemmer du som borger underlagt det kommunale aktiveringssystem på Mette Frederiksen eller S så fastholder du som borger at det er dem der ar vedtaget de nuværende love og regler: Kontanthjælpsloftet, gensidig forsørgerpligt, Ghetto>”pakken” (der røg princippet om lighed for loven i Danmark – red) m.m.

På fotos ses fattiglemmer og regeringens socialudvalg på tur til provinsen for at se på aktiveringsprojekter (tvangsarbejde) og de finder også tid til at uddele almisser (småpenge) til de fattige børn (SATSMIDLER) som er taget fra almisserne til…de fattige.

FAKTUM ER AT MANGE STÅR POLITISK HJEMLØSE

Nu da SF er blevet til et forbedredelseskursus i at blive socialdemokrater, og Enhedslisten er blevet et akademikerparti – som alle andre politiske partier i Danmark. Og mens der er kommet en underskov af nye borgerlige politiske partier er der ikke kommet et eneste nyt politisk parti på venstrefløjen i Dansk politik.

Faktum er også at uligheden er steget under den nuværende socialdemokratiske eregering uanset hvilken fattigdomskriterie der måles ud fra (Regeringen vil jo netop IKKE have en fattigdomsdefinition og arbejderbevægelsen har selv dokumenteret at børnefattigdommen er steget markant under S-regeringen. På trods af det faktum at S netop gik til valg på et løfte om at ville bekæmpe uligheden i Danmark.

Og mon de fattige borgere i Danmark har råd til at købe sig adgang med Mette Frederiksen og andre socialdemokratiske ministre…? Nej – det er kun organisationer og virksomheder der har råd til at købe sig politisk indflydelse…

FAKTUM ER AT DER ALDRIG HAR VÆRET FLERE AKADEMIKERE I “FOLKETINGET” END PÅ NUVÆRENDE TIDSPUNKT

Og derfor er styreformen i Danmark mere et egalitært teknokrati baseret på meriotkrati end på “Folkestyre” “Demos Kratia”.
Og regn nu ikke med at såkaldt “Public service medier” på statsstøtte (mediestøtte) vil kritisere den politisk magt der tildeler dem kontanthjælp (mediestøtte -Red) for meget (Nok derfor DR er så tandløse og ligefrem hylder den siddende politiske magt- Red).

Som klimaet er for ytringsfriheden i Danmark så er vi mange der ved at enhver form for offentlig fremsat kritik af S, fagbevægelsen og de kommunale forvaltninger medfører øjeblikkelig sortlistning fra ansættelse i en række organisationer (fagbevægelsen = S, kommuner = S og mange andre hattedameorganisationer- Red)

Hattedamer fra overklassen i Ahlgade - Holbæk

Køretøj i Ahlgade 1895

På fotos ses fattiglemmer og regeringens socialudvalg på tur til provinsen for at se på aktiveringsprojekter (tvangsarbejde) og de finder også tid til at uddele almisser (småpenge) til de fattige børn (SATSMIDLER) som er taget fra almisserne til…de fattige.. Hvis altså ikke socialstyrelsen ikke har styr på midlerne der så stjæles af en ansat med nøglerne til hele pengekassen (Svindelsagen med Sats-midlerne “Britta-sagen”-Red)

I ØRIGT MENER JEG AT CHRISTIANSBORG BØR RIVES NED

Her ligger en historisk henvisning – regn den selv ud 🙂

>LÆS MERE OM DE HISTORISKE FATTIGDOMSORDNINGER I DANMARK HER

” Med forordning om Betlere fra 5. maj 1683 blev det slået fast, at kun dem, der ikke kunne arbejde, måtte tigge, og at de skulle udstyres med et tiggertegn i den by eller det sogn, de kom fra. Hvis de tiggede andre steder, end der hvor de var berettiget til det, så mistede de deres ret til at tigge. Der var dog undtagelser. Hvis nogen uforskyldt var kommet i ulykke og f.eks. havde mistet sin ejendom ved en ildebrand eller lignende, så kunne de få udstedt et midlertidigt tiggertegn, så borgere i deres sogn eller by kunne hjælpe dem på fode igen. Tiggeriet var velreguleret og et middel til at organisere social hjælp til dem, man mente behøvede. Samtidig skulle hvert stift etablere manufaktur, hvor de, der gerne ville arbejde, kunne tilbydes at arbejde for livets opretholdelse på offentlige initiativer. Det var en del af opdragelsen til at tjene sit brød lovligt. Andre børne- og manufakturhuse skulle indrettes til dem, der ulovligt tiggede, så de kunne lære et ærligt håndværk. Også børn, hvis forældre brugte dem til at tigge, skulle placeres her, så også de kunne få en ordentlig opdragelse.

I enevældens store lovkompleks, Christian 5.s Danske Lov, også fra 1683, fremgår det, at de fattige og hospitalerne nok var kongens ansvar, men i praksis blev det forvaltet under kirkens administration. Hospitalerne skulle forestås af en gudsfrygtig og barnløs mandlig forstander og have tilknyttet en præst, der kunne støtte de fattige. De fattige på hospitalet var hans arvinger og dermed hans familie, ligesom de fattiges eventuelle ejendele også overgik til hospitalet ved deres død. Men det var ikke enhver fattig, der kunne blive forsørget på hospitalerne. Det var først og fremmest de syge fattige, der skulle hjælpes på fode igen. Når de kunne arbejde, skulle de tilbage i samfundet. Mens de var på hospitalet, måtte de ikke tigge og kun forlade hospitalet med forstanderens tilladelse og helst kun for at gå i kirke. Hvis de drak eller var på tværs, skulle de efter enkelte formaninger bortvises fra hospitalet, så andre mere værdige kunne få glæde af deres plads.

Samtidig skulle der i hvert sogn bygges et hus til de fattige, der ikke havde noget sted at bo. Uden for huset skulle stå en indsamlingsbøsse, en såkaldt blok eller fattigblok, hvori der kunne lægges almisser. Den tidlige enevældes fattiglov byggede altså videre på principperne fra 15- og 1600-tallet. Værdigt trængende fattige, der ikke kunne arbejde, skulle forsørges lokalt via tiggeri. Tiggeriet skulle så vidt muligt reguleres og organiseres, så det ikke var til gene for ærlige mennesker. Og ikke værdige tiggere skulle bortvises eller tvinges til at arbejde og lære et håndværk i et voksende antal manufakturhuse.

TVANGSARBEJDE = KOMMUNAL AKTIVERING
FATTIGDOMSHJÆLP = KONTANTHJÆLP/RESSOURCEFORLØBSYDELSE/DAGPENGE..
SYSSELSÆTNING = KOMMUNAL AKTIVERING
HATTEDAMER = SOCIALE ORGANISATIONER PÅ MASSIV STATSSTØTTE
TIGGERTEGN = HUSFORBI SKILT