mand læser kort i natur

DETTE INDLÆG KAN MED FORDEL LÆSES OG FORSTÅS AF F.EKS:

Kommunalansatte sagsbehandler og socialrådgivere der er lønnet af de borgere som de er sat i verden for at hjælp og IKKE det modsatte: Som de uden videre kan behandle som de vil eller ikke vil.
Se dokumentation for de enorme kommunale fejlafgørelsesprocenter her..
Og se dokumentation for systemovergreb udført af de kommunale forvaltning og ansatte her.

Her er en liste med 183 links der handler om hvordan landets kommuner kan finde på at opføre sig overfor de borger som de egentlig skulle hjælpe: Jobcentre, kommunale praksisser, ressourceforløb, økonomiske sanktioner m.m.

Kilde: Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed. Søren Kirkegaard
Overskriften for Andet Afsnit, Capitel I, A, §2 i Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed.
En ligefrem Meddelelse, Rapport til Historien, C.A. Reitzels Forlag, 1859.

”At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.
Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst.

Enhver, der ikke kan det, han er selv i en Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han – men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaaer.
Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham slet ikke.

Vil jeg alligevel gjøre min Mere-Forstaaen gjældende, saa er det, fordi jeg er forfængelig eller stolt, saa jeg i Grunden istedet for at gavne ham egentligen vil beundres af ham.

Men al sand Hjælpen begynder med en Ydmygelse; Hjælperen maa først ydmyge sig under Den, han vil hjælpe, og herved forstaae, at det at hjælpe er ikke det at herske, men det at tjene, at det at hjælpe ikke er at være den Herskesygeste men den Taalmodigste, at det at hjælpe er Villighed til indtil videre at finde sig i at have Uret, og i ikke at forstaae hvad den Anden forstaaer.