mand læser kort i natur

HVIS EN KOMMUNAL FORVALTNING HAR UNDLADT AT REAGERE PÅ UNDERRETNINGER OM MISBRUG/OVERGREB

Wow - Mand læser i en bogHvad enten der er tale om undladelser i.f.h.t. forhold i familien eller forhold på det sted hvor du har været anbragt som barn/ung så er mit råd til dig som borger med baggrund i min socialrådgiveruddannelse og kendskab til området b.la gennem de stævninger og efterfølgende erstatninger der ER blevet udbetalt at du/i skal stævne den kommunale forvaltning

FORTVIVL IKKE – BØRNS VILKÅR ER PARATE TIL AT BHJÆLPE DIG MED STÆVNINGEN AF KOMMUNEN

Det skete i Slagelse-sagen med de 3 søstre og i den nuværende Næstved-sag:

“Kommunen modtog flere underretninger, hvor der blandt andet stod, hun ‘gik for lud og koldt vand’, og ikke kom i skole, men i stedet fulgtes med de voksne hen til skuret, hvor de stod og drak øl.

Slagelse Kommune skal betale erstatning til anbragte søstre

“Men ifølge Østre Landsret tog kommunen på intet tidspunkt “skridt til at undersøge forholdene hos plejefamilien nærmere eller hindre, at sådanne overgreb fandt sted”.

Derved tilsidesatte kommunen sin handlepligt efter Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3 og de dagældende bestemmelser i serviceloven, fastslår landsretten.

Søstre svigtet i årevis i plejefamilie: Nu vil de stille kommunen til ansvar:

To søstre, der er blevet svigtet og misbrugt i en plejefamilie i en årrække, vil nu have erstatning af kommunen for ikke at have ført tilsyn ( Skælskør Kommune-Red).

CITAT FRA BØRNS VILKÅRS HJEMMESIDE

Kan du få erstatning?
For at en sag kan være relevant som erstatningssag mod myndighederne, skal den leve op til to kriterier:

  1. Overgreb og omsorgssvigt: Du skal have været udsat for overgreb eller alvorligt omsorgssvigt fra forældre, plejeforældre eller på institution. Det kan eksempelvis være vold, seksuelt misbrug, psykisk vold eller omsorgssvigt af alvorlig karakter.
  2. Myndighederne skal have haft kendskab eller mistanke: Myndighederne skal have haft kendskab til eller mistanke om, at du blev udsat for overgreb eller omsorgssvigt, eksempelvis via underretninger.
    Myndighederne skal have undladt at gribe ind for at beskytte dig, trods viden eller mistanke om de ting, du var udsat for.z/li>
Sådan hjælper Børns Vilkår med erstatningssager

Vurdering af sagen: Børns Vilkår hjælper med at vurdere omfanget og indholdet af sagerne.

Hjælp til advokat: Børns Vilkår indhenter sagsakter og hjælper med kontakt til en advokat.
Vi er en del af et sparringsnetværk for advokater, som arbejder med den pågældende type erstatningssager.

Bisidder

Børns Vilkår bisidder dig i forbindelse med møder hos advokaten og i retssagen.
Læs mere om bisidderordningen her

OG NEJ – DET ER IKKE SYND FOR LANDETS KOMMUNER AT DE STÆVNES FOR OFFENTLIGT OMSORGSSVIGT

Det hjælper faktisk landets kommuner med at forstå og skulle erkende deres ansvar og at de ikke kan slippe afsted med bare at give en offentlig undskyldning.

PROJEKT ERSTATNING – BØRNS VILKÅR

Projekt: Erstatningssager/ Støtte ved erstatningssager

Børn og unge skal kunne regne med hjælp fra det offentlige system, når de bliver udsat for overgreb eller omsorgssvigt i deres familie eller på et anbringelsessted. I de senere år har der imidlertid været en række alvorlige sager om overgreb mod børn, hvor myndighederne greb for sent ind.

Børns Vilkår har fået midler til at støtte personer i at anlægge erstatningssag om offentligt omsorgsvigt. Børns Vilkår fører ikke retssagerne, men støtter og hjælper igennem den ofte lange og hårde proces. Vi hjælper blandt andet med at vurdere sagerne, indhente akter og få kontakt til en advokat – og derudover bisidder vi i forbindelse med møder med advokaten og i retssagen.

Som en del af projektet understøtter Børns Vilkår et sparringsnetværk for advokater, som arbejder med den pågældende type erstatningssager.

Kan du få erstatning, eller kender du nogen, som kan?

For at en sag kan være relevant som erstatningssag mod myndighederne, skal den leve op til en række kriterier:

  • Du skal have været udsat for overgreb eller alvorligt omsorgssvigt fra forældre, plejeforældre eller på institution
  • Det kan eksempelvis være vold, seksuelt misbrug, psykisk vold eller omsorgssvigt af alvorlig karakter
  • Myndighederne skal have haft kendskab til eller mistanke om, at du blev udsat for overgreb eller omsorgssvigt, eksempelvis via underretninger
  • Myndighederne skal have undladt at gribe ind for at beskytte dig, trods viden eller mistanke om de ting, du var udsat for

Har du muligvis ret til erstatning, eller kender du nogen, der måske har, kan du henvende dig til teamleder hos Børns Vilkår, Anette Brøndum Sørensen, på telefon 35 55 55 59 eller mail bv@bornsvilkar.dk.

MON DE KOMMUNALANSATTE SOCIALRÅDGIVERE HUSKER AT VEJLEDE OMSORGSSVIGTEDE BØRN/UNGE OG DERES FORÆLDRE

Om mulighederne for at stævne kommunen.
De har ifølge gældende lov pligt til at henvise borgerne til hjælpemuligheder der ligger UDENFOR det kommunale system…