Googlekort med kommuner der begik klare ulobvligheder vedr. besparelser indenfor handicapområdet j.f. Altinget.dks afsløringer

Disse kommuner tilsidesatte groft gældende love/regler: INGEN af dem blev idømt dagsbøder for at træffe ulovlige beslutninger som ankestyrelsen ellers HAR lovhjemmel til.

Og der er konsulentfirmaer der gerne byder sig (Transit og Broson Consult) – ansvaret for ulovlighederne kan jo placeres hos kommunaldirektøren (det øverste forvaltningsmæssige ansvar i kommunen) og borgmesteren (det øverste politiske ansvar i kommunen).
Brorson Consult skriver på deres hjemmeside (citat):”Vi brænder for at udvikle socialområdet”.
I virkeligheden medvirker de til ulovligheder j.f afsløringerne bragt på Altinget.dk.

Baseret på Altinget.dk’s afsløringer der efterfølgende tvang ankestyrelsen til at reagere:

https://www.altinget.dk/artikel/afgoerelse-i-konsulentsag-handicappede-og-psyskisk-syge-faar-genoptaget-deres-sager?

Dette kort er udarbejdet af Aktivsocialraadgiver.dk – så borgerne kan se hvem de ikke skal stemme på til det kommende kommunalvalg Nov.2021

Røde mappeikoner er socialdemokratisk ledet kommuner, blå mapper er Venstreledet kommuner:
Socialdemokraterne er mest villige til at bryde gældende love & regler.

Kortet viser de kommuner der begik klare ulovligheder indenfor handicapområdet j.f. Altingets afsløringer:

AFGJORT: 12 kommuner har ulovligt fået hjælp fra konsulenter til at finde besparelser på udsatte borgere og skal nu genoptage sager. Det slår Ankestyrelsen fast med ny afgørelse, der afslutter undersøgelse.

TAVSHED: Dele af byrådet i Odder Kommune mener, at kommunens samarbejde med resultatlønnede konsulenter har været ulovligt. Kommunen fastholder det modsatte, men afviser at udtale sig om samarbejdets form.

Og der var 30 kommuner:

“afslørede Altinget, at i alt 30 kommuner havde indgået aftaler med private konsulenter for at finde besparelser på socialområdet”.
“mindst 19 kommuner har hyret konsulentvirksomhederne Bronson Consult eller Transit til at gennemgå mere end 800 borgersager med det formål at finde besparelser på socialområdet”.

INGEN kommunalbestyrelsesmedlemmer fik dagsbøder for deres ulovlige beslutninger som kommunale tilsyn under ankestyrelsen ellers har lovhjemmel til – grunden til det kan jo være det faktum at KL er repræsenteret i….ankestyrelsen j.f. forretningsorden for ankestyrelsen.

Socialdemokratiet er mest villige til at bryde gældende love/regler indenfor handicapområdet, efterfulgt af Venstre.

Det er fakta der fremgår af kortet på baggrund af Altinget.dks afsløringer.

LANDETS KOMMUNER HAR MANGE MULIGHEDER FOR AT SØGE JURIDISK VEDLEDNING

Hos den interne og kommunalansatte jurist /hvis vedkommende altså ER uddannet Jurist (Jus Praticanti), his ankestyrelsen, hos KL Kommunernes Landsforening, og via handicaporganisationer (der er handicapråd i kommunerne).

AT DANSKE HANDICAPORFGANISATIONER ER SÅ LAMME SOM LAM KAN UNDRE

Men det hjælper måske at dæmpe kritikken med tildeling af et ridderkors eller hvad..?

ALTINGET.DK VALGTE IKKE AT BESVARE DET SVAR OG OPFØLGNING JEG HAR SENDT TIL DEM

Med orientering om at jeg på baggrund af deres afsløringer har oprettet dette Googlekort og en fyldig orientering om de enorme fejlafgørelsesprocenter i landets kommuner j.f. de sociale Danmarkskort.
Sagsbehandling er SÅ tilfældig at landets kommuner kunne ansætte en blind høne til at prikke på den kortbunke der giver en rigtig eller forkert afgørelse.

Og det dokumenteres af de sociale Danmarkskort og alle kommunalbestyrelser og borgmestre kender til de enorme fejlafgørelsesprocenter – for de bliver fremlagt for dem.

Forkert og korrekt sagsbehandling