Folketingets ombudsmand - aktiv socialrådgiver

Citat fra Folketingets ombudsmand – Nyhed d.1/12-2021
Fremhævninger: Aktivsocialraadgiver.dk
Citat:

Forvaltningslovens område

Forvaltningsloven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning.

Forvaltningsloven gælder også for al virksomhed, der udøves af:

  • selvejende institutioner, foreninger, fonde mv., der er oprettet ved lov eller i henhold til lov, og
  • selvejende institutioner, foreninger, fonde mv., der er oprettet på privatretligt grundlag, og som udøver offentlig virksomhed af mere omfattende karakter og er undergivet intensiv offentlig regulering, intensivt offentlig tilsyn og intensiv offentlig kontrol.
Afgørelser skal begrundes

Myndigheder mv. omfattet af forvaltningsloven skal ifølge loven begrunde skriftlige afgørelser, medmindre modtageren fuldt ud får medhold.