Folketingets ombudsmand - aktiv socialrådgiver

Kilde: Nyt fra ombudsmanden 23. juni 2020 | Nyhed
Link: http://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/fortsat_problemer_med_undervisning/
Citat:

Fortsat problemer med undervisning af anbragte børn

Mange børn i interne skoler på anbringelsessteder får ikke den undervisning, de har krav på. Det er en af hovedkonklusionerne i ombudsmandens årlige temarapport på børneområdet.
Ombudsmandens tilsynshold har i 2019 besøgt seks anbringelsessteder med interne skoler.
Fem af skolerne havde udfordringer med at overholde de regler, der gælder for interne skoler, f.eks. om undervisning i fuld fagrække og timetal samt om fritagelse for undervisning i fag, obligatoriske test og folkeskolens prøver.

”Det er 4 år siden, at ombudsmanden første gang satte fokus på undervisningen i interne skoler. Besøgene i 2019 viser, at der fortsat er børn i interne skoler, der ikke får den undervisning, de har krav på. Det er bekymrende,”

siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger. Han peger i den forbindelse på, at forskning viser, at uddannelse er den vigtigste faktor i forhold til, at tidligere anbragte børn får et almindeligt voksenliv.
Ombudsmanden vil drøfte spørgsmålet om undervisningen i interne skoler med Børne- og Undervisningsministeriet. Ombudsmanden vil i den forbindelse også drøfte kommunernes tilsyn med undervisningen i de interne skoler.
Ud over undervisning undersøgte ombudsmanden også anvendelsen af fysisk magt. Besøgene viste bl.a., at fristerne for at registrere og indberette fysisk magtanvendelse i vidt omfang ikke bliver overholdt, og at der flere steder mangler tilstrækkeligt kendskab til reglerne om voksenansvar og deres anvendelsesområde.
Læs nyhed om temaet for børnekontorets tilsynsbesøg i 2019.