Folketingets ombudsmand

Citat fra hjemmesiden: https://www.ombudsmanden.dk/klag/inden_du_klager/klagefrist/ (Mine fremhævelser)

KLAGEFRIST

“Du kan klage til ombudsmanden, indtil et år efter den afgørelse eller begivenhed du vil klage over.
Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor du har modtaget den øverste klagemyndigheds afgørelse.

Hvis du har skrevet til myndigheden igen (for eksempel bedt om genoptagelse af sagen), udskyder det normalt ikke tidspunktet, hvor etårsfristen begynder.
Husk, at du skal have udnyttet alle dine andre klagemuligheder, inden du klager til ombudsmanden.

KLAGE OVER SAGSBEHANDLINGSTIDEN

Hvis du klager over en myndigheds sagsbehandlingstid, behøver du ikke at vente på, at myndigheden har truffet afgørelse. Men du skal have brugt en eventuel mulighed for at klage over sagsbehandlingstiden til andre myndigheder.

ENHVER KAN KLAGE TIL OMBUDSMANDEN

Citat fra hjemmesiden: https://www.ombudsmanden.dk/klag/inden_du_klager/enhver_kan_klage_til_ombudsmanden/
“Det gælder, uanset om du er myndig, om du er dansk statsborger, og om du bor i Danmark.
Vær opmærksom på, at du ikke har krav på at få din klage behandlet. Ombudsmanden bestemmer selv, hvilke klager han vil undersøge nærmere.Det er gratis at klage til ombudsmanden”.

KLAGESKEMA

Citat fra hjemmesiden:https://www.ombudsmanden.dk/klag/inden_du_klager/brug_klageskemaet/

“Hvis du vil klage, opfordrer vi dig til at bruge vores klageskema og vedhæfte den afgørelse, du klager over, og/eller andre vigtige bilag.Du kan også sende din klage i et brev eller i en e-mail. Hvis du vil sende os en e-mail, anbefaler vi, at du bruger den digitale postkasse (Digital Post), som du bl.a. kan få adgang til på borger.dk og e-boks.dk”.

LÆS MERE PÅ FOLKETINGETS OMBUDMAND’s HJEMMESIDE