Folketingets ombudsmand - aktiv socialrådgiver

Kilde: Nyt fra Folketingets ombudsmand 17/3-2021:

  • De generelle forvaltningsretlige regler og principper gælder, uanset om sagsbehandlingen er digitaliseret eller ej. Når hele eller dele af sagsbehandlingen på et område digitaliseres, skal forvaltningsretlige retsgarantier altså stadig overholdes.
  • Ombudsmanden har i de senere år i en del sager konstateret, at offentlige IT-løsninger ikke har sikret, at de forvaltningsretlige krav overholdes, og flere sager har vist, hvor væsentligt det kan være for den enkelte borgers retssikkerhed, at IT-systemer er indrettet i overensstemmelse med lovgivningen.
  • Se overblik #13 om generelle forvaltningsretlige krav til offentlige IT-systemer og overblik #12 om partsrettigheder og offentlige IT-systemer i Myndighedsguiden på ombudsmandens hjemmeside.