Linksamling sociologer, filosoffer og teoretikere fra oldtiden til nutiden

NYT PRODUKT – 24 SIDER MED FILOSOFFER & SOCIOLOGER M.M.

Samling af Græske filosoffer, oplysningstænkere, tidlige sociologer til nutidens
sociologer og tænkere I kronologisk rækkefølge.
Denne samling går ud over pensum til socialrådgiveruddannelsen og inkluderer
personer inden for ledelsesteorier, økonomi o.l. Listen er udarbejdet af
Aktivsocialraadgiver.dk – Socialrådgiver/projektleder/IT-formidler Frank Skibby Jensen, og
er købt som produkt fra hjemmesiden. Links går til Wikipedia.

REGLER FOR BRUG

Denne linksamling må ikke gøres til genstand for videredistribuering eller deling via
sociale medier o.l. Sker det er det en krænkelse af ophavsretten j.f. Lov om ophavsret.
Aktivsocialraadgiver.dk har selvfølgelig ikke ophavsret på de mange gode informationer i
Wikipedia (tak til de mange frivillige redaktører) men ophavsret til det arbejde der ligger bag
linksamlingen.

STATUS FOR DOKUMENT

Opdateret d.28/3-2021.
SØG I DOKUMENTET CTRL+F

OMFANG

24 sider – i kronologisk rækkefølge.