Sociale Danmarkskort 2019 - Børnehandicap

FEJLAFGØRELSESPROCENTER FRA DE SOCIALE DANMARKSKORT 2019 BØRNEHANDICAP

Forkert og korrekt sagsbehandling

Forkert og korrekt sagsbehandling

SE VIDEO MED INTRODUKTION TIL DE SOCIALE DANMARKSKORT

Jeg har taget skærmbilleder af fejlafgørelsesprocenterne for en række kommuner på Sjælland:

Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Lejre, Roskilde, Faxe, Køge, Næstved, Ringsted, Slagelse, Stevns, Guldborgsund, Lolland

Der er chokerende høje fejlafgørelsesprocenter: Højdespringer er Lejre Kommune med hele 86% fejl i den kommunale afgørelse/sagsbehandling

ALLE kommunalbestyrelser har fået forelagt de høje fejlafgørelsesprocenter – det siger loven at de skal:
Så de kan ikke spille overraskede.
Hvor er den faglige stolthed og selvrespekt: Der er ansat faglige ledere, og kommunerne kan trække på rådgivning fra: VISO, SISO, Ankestyrelsen, KL (Kommunernes Landsforening) og konsulenter.
Og de har vel ansat uddannede socialrådgivere i landets kommuner – også i Lejre, Kalundborg o.a. kommuner..?
Data kommer fra de sociale Danmarkskort.

MANGE DANSKE KOMMUNER VAR OGSÅ PARATE TIL AT ANVENDE KONSULENTFIRMAER TIL AT FINDE BESPARELSER INDENFOR HANDICAPOMRÅDET – ULOVLIGT

KaptajnSe de 30 kommuner og de 11 der handlede direkte ulovligt…

 • Odsherred: Manglende data
 • Kalundborg 74%
 • Holbæk 70%
 • Lejre 86%
 • Roskilde 47%
 • Ringsted 74%
 • Slagelse 65%
 • Sorø 42%
 • Næstved 62%
 • Faxe 30%
 • Stevns 62%
 • Vordingborg 56%
 • Guldborgsund 40%
 • Lolland 59%

DÅRLIGSTE/VÆRSTE OG BEDSTE KOMMUNER

Lejre kommune er den værste/dårligste til at træffe rigtige afgørelser = 86% fejlafgørelser.
Faxe er den bedste kommune til at træffe rigtige afgørelser = 30% fejlafgørelser.

Det giver et spænd mellem dårligste/bedste kommune på 56%!

DER ER TALE OM SÅ HØJE FEJLAFGØRELSESPROCENTER INDENFOR BØRNHANDICAPOMRÅDET 2019 AT DET..

Betyder at retssikkerheden for borgerne er så tilfældig at Danmark på dette område ikke kan kaldes for en retsstat.

Borgerne ville opnå en bedre retssikkerhed hvis de trak et kort fra 2 bunker der lå på bordet.

DET SKAL BLIVE SPÆNDENDE AT FØLGE HVORDAN REGERINGEN OG POLITISKE PARTIER

Og her mener jeg helt specielt hvordan de såkaldte retspolitiske ordførere/socialordførere vil drible sig ud af denne dokumentation der er baseret på tal fra ankestyrelsen.

HUSK NU AT TAL FRA DE SOCIALE DANMARKSKORT…

KUN er baseret på de tilfælde hvor borgerne har valgt at klage til 2-klageinstans = ankestyrelsen.
Inden da har mange borgere opgivet at klage, kan ikke overskue at klage, – når ikke at klage indenfor tidsfristen på 4 uger.

RÅDET TIL ALLE BORGERE ER – KLAG OVER DEN KOMMUNALE AFGØRELSE
ALLE KOMMUNALEBESTYRELSER OG BORGMESTRE KENDER DISSE TAL

For det fremgår af gældende lov at de skal forelægges kommunalbestyrelsen.

VIDEO MED KOMMUNALE FEJLAFGØRELSESPROCENTER – SJÆLLAND

<iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/FBTeFBO7OLg" width="780" height="480" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

GALLERI MED KOMMUNALE FEJLAFGØRELSESPROCENTER – SJÆLLAND

<h4>GALLERI</h4>

This slideshow requires JavaScript.

UDARBEJDET AF AKTIVSOCIALRAADGIVER.DK