Kilde: Jyllands-Posten D.7/2-2021
Citat:

Regeringen vil bekæmpe ulighed, men Finansministeriets tal siger, at den disponible indkomst falder mest hos den fattigste befolkningsgruppe.
Ikke mindst fordi cigaretterne er blevet dyrere. En af de ramte er Troels Laurell, der ryger og er på kontanthjælp. Regeringen opfordrer til at se bredere på spørgsmålet om ulighed. Det ser kritikerne som et forsøg på en bortforklaring.

Jyllands-Posten d.8/2-2021:

Regeringen beskyldes for at vildlede om ulighed

Effekten af regeringens politik er stigende ulighed, viser en opgørelse. Regeringen opfordrer til at se på helhed og ikke enkelttal. Regeringen kritiseres fra borgerlig side for at give et falskt indtryk af, at den bekæmper uligheden.
Senest har statsminister Mette Frederiksen på Facebook skrevet, at det i mange år er gået den gale vej med uligheden med tilføjelsen: »Nu er der en ny regering i Danmark, der ikke bare accepterer tingene, som de er.«
Svar fra Finansministeriet viser, at under S-regeringen har den fattigste tiendedel af befolkningen fået mindsket sin disponible indkomst med 1,66 pct. som samlet effekt af finanslove, bankskat, klimatiltag, cigaretafgifter m.v. For den rigeste tiendedel er nedgangen på 0,57 pct.