Sociale Danmarkskort 2019 - Børnehandicap

EFTERSKRIFT: INGEN RESPONS FRA ALTINGET.DK

Dato: 12/4-2021 – Email sendt til Altinget.dk
Hej (Medarbejder ved Altingets.dk der arbejder med det kommunal område)

Du/I har jo godt fat i sagen og jeg vil opfordrer dig/jer til at arbejde videre med området.
Jeg har nu opdaget at der er fejlafgørelsesprocenter på op til 86% (Lejre Kommune).

Jeg har kigget på data fra en række sjællandske kommuner:

Borgernes retssikkerhed ville være bedre hvis landets kommuner brugte en blind abe til at trække et kort fra 2 bunker…

Jeg sender links til dokumentation (data kommer fra de sociale Danmarkskort) og husk nu lige at bruge “mørkelygten”:
De tal der er tale om er KUN baseret på de tilfælde hvor borgerne har valgt at klage til 2-klageinstans = Ankestyrelsen.

Det fremgår iøvrigt af rapport fra rigsrevisionen at

“ankestyrelsen gennem 16 år ikke har overholdt de fastsatte sagsbehandlingsfrister”.

Hvordan ankestyrelsen så løste det? De lavede om på opgørelsesmetoden af sagsbehandlingstiden. Politiske reaktioner = INGEN.

Jeg håber at Altinget.dk gå retter direkte spørgsmål at alle retspolitiske og socialordførere:
Som du/i ved er der jo kommunalvalg Nov.2021.

Jeg ligger inde med omfattende data om ankestyrelsen .b.la og deres tætte parløb med KL – altså samme KL som er repræsenteret i…ankestyrelsen.
Chefen for ankestyrelsen har til hjemmesiden denoffentlige.dk udtalt (citat):

Vi er på en fælles mission med landets kommuner

(ja det er jo ikke med borgerne- Red).

Og ankestyrelsen anvender aldrig gældende lovhjemmel til at idømme kommunalbestyrelsesmedlemmer dagsbøder når de træffer ulovlige beslutninger. ALDRIG!
Du kan bare kontakt mig hvis du vil have mere viden/information om ankestyrelsen og om hvordan retssikkerheden sejler på 98 forskellige kurser – samtidigt.

Og der er vedr. børnehandicap tale om lov om social service – en af de mest simple love på det sociale område i DK.
Hvis man/k/hen vil se regelkompleksitet på det socialretslige område så er lov om pension, aktiv beskæftigelsesindsats i en helt anden liga..

Og landets kommuner kan trække på utallige rådgivningsmuligheder f.eks fra..ankestyrelsen og KL.
De muligheder har borgerne IKKE.

DOKUMENTATION FOR AT RETSSIKKERHEDEN SEJLER I DANMARK

 1. https://aktivsocialraadgiver.dk/fejlafgoerelses-procenter-boernehandicap-2019-sjaelland/
 2. https://aktivsocialraadgiver.dk/beretning-om-ankestyrelsens-sagsbehandlingstider-og-produktivitet-16-2018/
 3. https://aktivsocialraadgiver.dk/maaltal-i-jobcenteret-ankestyrelsen-vurderer-ikke-i-strid-med-lovgivning/
 4. https://aktivsocialraadgiver.dk/retssikkerhedsejler/
 5. https://aktivsocialraadgiver.dk/saadan-ser-magtfordrejning-ud-i-virkeligheden/
 6. https://aktivsocialraadgiver.dk/kommunerne-sparer-penge-ved-at-traeffe-forkerte-og-ulovlige-afgoerelser/
 7. https://aktivsocialraadgiver.dk/advokatraadet-handicappede-borgeres-retssikkerhed-skal-forbedres/
 8. https://aktivsocialraadgiver.dk/genmaele-til-thomas-adelskov-s-formand-for-kls-socialudvalg-og-borgmester-i-odsherred-kommune-indlaeg-i-altinget-dk-d-22-6-2020/
 9. https://aktivsocialraadgiver.dk/omgoerelsesprocenter-inden-for-de-sociale-omraader/
 10. https://aktivsocialraadgiver.dk/jeg-udfordrer-til-tve-kamp-om-retssikkerhed-i-danmark/
 11. Og jeres fantastiske arbejde 🙂
  https://aktivsocialraadgiver.dk/30-kommuner-undersoegt-af-ankestyrelsen-for-ulovlig-praksis-paa-handicapomraadet/
 12. https://aktivsocialraadgiver.dk/afgoerelse-i-konsulentsag-handicappede-og-psykisk-syge-faar-genoptaget-deres-sager/

Ps: Jeg kan formidle kontakt til nogle af de personer der ved mest om området i DK – De er så ikke systemansatte akademikere – de er borgere der har fået ørene godt i klemme i de kommunale systemer og de forsøger og har nu gennem årtier forsøgt at politikere og politiske partier til at interessere sig for retssikkerheden forborgere i socialt udsatte positioner

– Hvad siger fagforeningen Dansk Socialrådgiverforening til problematikken?

Undersøgelser blandt deres egne medlemmer viser jo at 7 ud af 10 socialrådgivere ikke tør anvende deres ytringsfrihed: Det betyder at deres såkaldte fagprofesionelle etiske værdier udelukkende er symbolske.
https://aktivsocialraadgiver.dk/7-ud-af-10-socialraadgiver-toer-ikke-bruge-deres-ytringsfrihed/

Jeg anvender som socialrådgiver etiske kodex fra International foundation of social workers: Det betyder at det er min pligt at sige fra på borgernes vegne. DS har taget et “festligt” udpluk af samme værdier – men fremstår som også en feminin tandløs organisation.
En helt anden problemstilling den manglende autorisation af socialrådgivere i DK, at landets kommuner ansætter hvem som helst som sagsbehandlere, og at der i kommunale børne/familieafdelinger er ansat mellem 90-98% kvinder. Jeg har ikke set nogen form for evidenser for at kvinder skulle være så meget bedre socialrågivere end mænd – men her er kønnet en kvalifikation i sig selv.
Kigger man/k/hen i DS d´fagblad socialrådgiveren kan man/k/hen i deres historiske tilbageblik på “Det skete for 20-30 år siden” se at Dansk socialpolitik ikke har flytte sig 1 meter..

FORSLAG:

Lad nogle af frontpersonerne fra den sociale modstandsbevægelse komme til orde vedr. ankestyrelsen og retssikkerheden for borgeremed en social sag…
Gå til rets.po.ordf + soc.ordf og stil dem alle de samme spørgsmål
Spørg borgmestre (relation KV21)

Med Venlig Hilsen

Frank S. Jensen