Hattedamer fra overklassen i Ahlgade - Holbæk

TILLYKKE TIL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING DER FÅR PRISEN FOR AT VÆRE DEN MEST PASSIVE FAGLIGE ORGANISATION I DANMARK

Hattedamer fra overklassen i Ahlgade - Holbæk

Køretøj i Ahlgade 1895

PRISEN GÅR TIL DANSKE SOCIALRÅDGIVERFORENING FORDI:

DS Dansk Socialrådgiverforening - Årets mest sløve faglige organisation

 1. Dansk socialrådgiverforening er en faglig organisation for socialrådgivere der ikke tager deres egne professionsværdier alvorligt: Der er udelukkende tale om skueværdier : Ikke andet.
 2. En undersøgelse fra DS viser at 7 ud af 10 socialrådgivere ikke kender til rammerne for deres ytringsfrihed
  Og de skal så oplyse borgerne om deres rettigheder
 3. Forpersonen for DS Mads Bildstrup udtaler at “Rigtige mænd bliver socialrådgivere” i en video på Youtube:
  Det er både sexistisk og plat.. Forpersonen for DS ved jo godt at hele socialrådgiverfeltet i Danmark er blevet genemfeminiseret – og at der er markant overrepræsentation af kvinder hele vejen igennem socialrådgiveruddannelsen:
  Overrepræsentation af kvinder som studerende, overrepræsentation af kvinder som underviserer, rektorer og uddannelseschefer – Det er kun formanden for DS og de mange kvinder der ikke ser problemstillingerne
 4. Dansk socialrådgiverforening ikke tør blande sig i offentlige debatter eller endsige fungere som advokater for borgere i socialt udsatte positioner
 5. DS overser belejligt det faktum at uligheden stiger og er steget under den socialdemokratiske et-parti regering under Mette Frederiksen: Ingen italesætter det.. DS gør ikke..

 6. Forpersonerne i DS går bevidst efter topposterne højere oppe i den nu centraliserede fagbevægelse Danmark: Og det var da også grunden til ar den tidligere forperson for DS Maibritt Berlau IKKE ville arbejde for en autorisation af socialrådgivere i Danmark. Som hun svarede da jeg spurgte hende: Det bliver for svært at administerer..
  Hun fik sin toppost i den socialdemokratiske fagbevægelse..
 7. For DS’s anvendelse af kvinder på hjemmesiden, i deres fagblad og på deres Facebook-side: Det er åbenbart kun kvinder DS repræsenterer…?
 8. Prisen går til DS for deres handlingslammelse, deres politiske korrekthed, deres vilje til at lægge sig faldt ned foran socialdemokratiske “børneministre” og den politiske magt.
 9. For at DS er ligestillings blinde – som i helst ligestillingsblinde – måske fordi der er så mange kvinder organiseret i DS: Hovedbestyrelsen i DS består af 19 personer – der er hele 6 mænd.
  De mange kvinder i DS formår IKKE at tage ligestillingsproblematikkerne op
 10. For at være nogle bangebukse: DS har gennem flere år haft en arbejdsgrupper der skulle arbejde med ytringsfriheden for de mange socialrådgivere organiseret i DS: Hvad er resultatet DS ?
  – Ifølge jeres egen undersøgelse fra DS så kender 7 ud af 10 socialrådgivere organiseret i DS ikke rammerne for deres ytringsfrihed: Hvordan synes i selv det går..?

TILLYKKE TIL DEN STØRSTE FAGLIGE ORGANISATION FOR HATTEDAMER I DANMARK – DANSKE SOCIALRÅDGIVERFORBUND.
i HAR INTET AT BYDE PÅ – I TØR JO IKKE.

I skal nok nå langt i den socialdemokratiske magtelite.

<

blockquote>
Aktiv Socialrådgiver - Formidling af socialjuraVi bliver flere og flere private socialrådgivere der ikke længere vil støtte Dansk socialrådgiverforbund: En faglig organisation for hattedamer og wanna-be socialdemokratiske politikere…</blockquot

DE MANGE POLITISKE RÅD OG NÆVN SOM REGERINGEN UDPEGER MEDELMMERNE TIL

lokalhistorisk fotos af patienter - de skulle også aktiveres

1937: Patienter vurderes til opstilling på sygehjemmest på Ringstedvej

Er nyttige idioter der gerne lade sig spænde foran den partipolitiske vogn.
Det er der mange fremtidige karrieremuligheder i…

HER SES DET PROGRESSIVE SOCIALUDVALG FRA DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

Hattedamer fra overklassen i Ahlgade - Holbæk

Køretøj i Ahlgade 1895

Der er på tur til provisen for at se på børnefattigdom.
I kan jo skrive en bog der roser den socialdemokratiske regering efter jeres studiebesøg..

AKTIV SOCIALRÅDGIVER BAKKER OP OM VÆRDIERNE FASTLAGT AF INTERNATIONAL FOUNDATION OF SOCIAL WORKERS

KajtajnDer er noget mere retnings-angivende end de skueværdier medlemmerne af DS har valgt som deres professionsværdier og som de svigter hver eneste dag..

SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SOCIALRÅDGIVERSTUDERENDE SDS..

Er en god partipolitisk forskole til at i bliver ordentlige socialdemokrater – typisk går forpersonerne fra SDS den direkte vej til topposter i DS…
Det er på intet tidspunkt meningen at de studerende i SDS skal blive for progressive – og bare rolig det bliver de aldrig for de har grundlæggende udfordringer med at skrive og udgive referater fra deres møder.
I lærer virkeligt godt at blive udemokrater – i udgiver jo stort set INGEN referater fra jeres møder…

Absalon Roskilde var det stort set umuligt for de studerende at komme i kontakt med studierådet – her skulle man/k gå via Facebook: At de ikke selv kunne indse det direkte udemokratiske i den praksis – ja det kan jo undre.

Kritiske studerende på Absalon Roskilde blev indkaldt til samtaler med uddannelseslederen (sygeplejerske – red) og skulle så forsvare brugen af ytringsfriheden.

DANSKE PROFESSIONSKOLER NEDTONER BELEJLIGT DET FAKTUM AT DER ER POLITIKERE I DERES BESTYRELSER

Regn selv virkningen af det ud og kombiner det med universitetsuddannede undervisere der stort set intet ved om de sociale forhold i Danmark andet end gennem rapporter.

Professionshøjskolen Absalons bestyrelse

Den overordnede ledelse af Professionshøjskolen Absalon varetages af bestyrelsen.

Bestyrelsens grundlæggende opgave er at sikre sig at kerneydelserne er af høj kvalitet, at de udvikler sig og drives effektivt.

Bestyrelsens ansvar og opgaver er fastlagt i vedtægten for Professionshøjskolen Absalon.

Bestyrelsens funktionsperiode er fra 1. maj 2022 til 30. april 2026. Bestyrelsen konstituerer sig den 11. maj 2022.
Bestyrelsesmedlemmer

Formand
Jens Stenbæk
Bestyrelsesformand for Andel
Udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering

Næstformand
Bente Sorgenfrey
Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation
Udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering

Øvrige medlemmer:

Lars Hoppe Søe
Medlem af Næstved Byråd
Udpeget af kommunalbestyrelserne i regionen

Tina Boel
Medlem af Regionsrådet
Udpeget af Regionsrådet

Lasse Bjerg Jørgensen
Hovedkasserer i BUPL og politisk ansvarlig for uddannelse og forskning
Udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation

Gitte Løvgren
Direktør i Ringsted Kommune
Udpeget af Børne- og Kulturchefforeningen samt Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark i forening

Ricco Norman Dyhr
Sygehusdirektør for Nykøbing Falster Sygehus
Udpeget af direktionen for Region Sjælland

John Bo Jakobsen
Head of Design and Engineering hos Poul Johansen Maskiner A/S
Udpeget af DI og Dansk Erhverv i forening

Mads Eriksen
Uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv
Udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering

Stine Gry Roland
Director, Communications and Public Affairs hos Novo Nordisk
Udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering