Omgørelsesprocenter Børnehandicap 2018

HER ER TAL FOR DE SÅKALDTE SOCIALE DANMARKSKORT

Hvor intensionen ifølge daværende konservative indenrigsminister Mia Mercado var (citat):

"At der skulle være en tørresnor hvor landets kommuner blev hængt ud"

, men som er blevet en landsdækkende konkurrence blandt landets 98 kommuner om hvem der kan have de højeste fejlafgørelsesprocenter så borgere der kan blive en udgift for kommunen afskrækkes fra at tilflytte.

MAN/K SKAL LIGE HUSKE AT TAL DER FREMKOMMER I DE SOCIALE DANMARKSKORT KUN ER BASERET PÅ DE KLAGER

Hvor borgerne er gået videre til 2-klageinstans = Ankestyrelsen.
Der ligger dermed et stort potentielt mørketal under de fejlafgørelsesprocenter der fremkommer via de sociale Danmarkskort.

DET ER SMART PLANLAGT AT BORGERE IKKE DIREKTE KAN SAMMENLIGNE FEJLAFGØRELSESPROCENTERNE ÅR FOR ÅR I SAMLET OVERSIGT

Så bliver det også sværere for borgerne at gennemskue at det går den stik forkerte vej med borgernes retssikkerhed i Danmark på trods at at:
Der nedsættes diverse "task forces", ankestyrelsen tilbyder kurser til kommunalansatte, kommunalansatte kan få juridisk hjælp fra Ankestyrelsen og anvende hotline m.m.

LANDETS KOMMUNER TAGER FORBEHOLD FOR AT TAL IKKE KAN SAMMENLIGNES

Og dermed forsvinder hele grundlaget for at offentliggøre de kommunale fejlafgørelsesprocenter.
Kommunernes Landsforening og ankestyrelsen er da også blevet de bedste venner og er ifølge chefen for ankestyrelsen (citat fra det Offentlig.dk):

"På en fælles mission med landets kommuner"

(og ikke med borgerne. Red)

INDEN MAN/K SYNTES AT DET ER SYND FOR DE KOMMUNALANSATTE SAGSBEHANDLERE OG SOCIALRÅDGIVERE

Bør man/k lige huske på at de også har muligheder for at trække på socialfaglig sparring herunder at få juridisk rådgivning internt og eksternt via KL og Ankestyrelsen: De har dermed en række vejledningsmuligheder som borgerne ikke har adgang til. Og hvis de vil sige fra kan de jo gøre det f.eks via deres faglige organisation Dansk socialrådgiverforening der nu i årevis har råbt op om for høje sagstal, dårlige arbejdsforhold m.m.
Og man/k kan huske på at det er borgerne der betaler for at de ikke får de ydelser de har et retskrav på at modtage ifølge gældende love og regler, og det er borgernes retssikkerhed det går ud over.
De kommunalansatte sagsbehandlere og socialrådgivere for løn for deres arbejde uanset hvor store fejlafgørelsesprocenter de har og i Danmark kan alle uden videre kalde sig selv for socialrådgivere.
Og at en socialrådgiver er medlem af Dansk Socialrådgiverforening er ikke en retslig garanti for noget som helst.

GALLERI MED SOCIALE DANMARKSKORT