JEG HAR IKKE TIDEN TIL AT FUNGERE SOM SOCIALRÅDGIVER DER HOLDER MØDER OG DELTAGER I MØDER MED/FOR BORGERNE

Da jeg har fuldtidsarbejde med siden af fritidsbeskæftigelsen som privat socialrådgiver.

DET BETYDER OGSÅ AT JEG IKKE LÆNGERE YDER GRATIS TELEFONRÅDGIVNING

Til borgere der er kommet i klemme i mødet med den kommunale forvaltning.