01mar/22
Aktiv socialrådgiver - Skumring i Isefjord

Selvforsørgelse og Ressourcer (arbejdsevne) – Fra Førtidspensionsvejledningen

Kilde:VEJ nr 105 af 23/10/2002 Beskæftigelsesministeriet Førtidspensionsvejledningen Vejledning om førtidspension fra 1. januar 2003 Selvforsørgelse 8. Hensigten med aktivlinien i socialpolitikken er at give borgerne mulighed for at forblive eller blive selvforsørgende.Read More…

14nov/21
Aktiv Socialrådgiver - Formidling af socialjura

Borgerens medvirken må ikke føre til selvinkriminering

Kilde: VEJ nr 9330 af 21/03/2019Social- og Indenrigsministeriet RetssikkerhedsvejledningenVejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område Fremhævninger: Aktivsocialraadgiver.dk Citat: Borgerens medvirken må ikke føre til selvinkriminering 49. Hvis der er konkretRead More…

06nov/21
Materialer - Aktiv Socialraadgiver.dk

Vejledningsforpligtigelsen for offentlige myndigheder/forvaltninger

DINE RETTIGHEDER SOM BORGER I DANMARK – VEJLEDNING LOVHJEMMEL FOR VEJLEDNINGSFORPLIGTIGELSEN LBK nr 433 af 22/04/2014 Justitsministeriet – Forvaltningsloven Kapitel.3 – §.7 Link:https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/433#Kap3 Kapitel 3 – Vejledning og repræsentation m.v. § 7.Read More…

28mar/21
Partshøring - Forvaltningsloven Kap.5 - Udarbejdet af Aktiv socialraadgiver.dk

Partshøring – Forvaltningsloven

LOVHJEMMEL LBK nr 433 af 22/04/2014 Justitsministeriet Forvaltningsloven Kapitel 5 Fremhævninger: Aktivsocialraadgiver.dk PARTSHØRING § 19. Kan en part ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysningerRead More…

23jan/21
Aktiv Socialrådgiver - Formidling af socialjura

Regler om partshøring – Vejledning om forvaltningsloven VEJ nr 11740

VEJ nr 11740 af 04/12/1986 Justitsministeriet – Vejledning om forvaltningsloven VI. REGLERNE OM PARTSHØRING PKT.105-125 105. Indførelsen af regler om partshøring på myndighedens initiativ har til formål at sikre, at den, derRead More…

31dec/20

Klagevejledning, indhold, vejledning og domstolsprøvelse

Kilde: VEJ nr 11740 af 04/12/1986 Justitsministeriet – Vejledning om forvaltningsloven Fremhævninger: Aktivsocialrådgiver.dk HVORNÅR SKAL DER GIVES KLAGEVEJLEDNING 139. Afgørelser, som kan påklages til en anden forvaltningsmyndighed, skal, når de meddeles skriftligt,Read More…

31dec/20
mand læser kort i natur

Retsvirkningerne af at partshøring er undladt

Kilde:VEJ nr 11740 af 04/12/1986 Justitsministeriet – Vejledning om forvaltningsloven Fremhævninger: Aktivsocialrådgiver.dk 121. Undladelse af partshøring på myndighedens initiativ eller efter partens begæring vil – hvor myndigheden har haft pligt til atRead More…