24sep/22
udspring fra badebro

Samtykke – Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område

Kilde: VEJ nr 9330 af 21/03/2019 Social- og Ældreministeriet Retssikkerhedsvejledningen Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område Borgeren skal give samtykke til at oplysningerne indhentes < h5>116. Myndigheden kan kunRead More…

23jun/22

Vejledning om tilkendelse af førtidspension m.v. efter lov om social pension

VEJ nr 9316 af 10/05/2021 Beskæftigelsesministeriet Fremhævninger: Aktivsocialraadgiver.dk Kommentar: I modsætning til statens lovportal Retsinformation.dk kan jeg (og andre..) finde ud af linke direkte til ankestyrelsens principafgørelser der ligger på samme lovportalRead More…

23apr/22
Aktiv Socialrådgiver - Formidling af socialjura

Om notatpligten for offentligt ansatte

Kilde: VEJ nr 11740 af 04/12/1986 Justitsministeriet – Vejledning om forvaltningsloven FREMHÆVNINGER Aktivsocialrådgiver.dk NOTATPLIGTEN Den offentlige forvaltning indhenter ofte mundtlige oplysninger som grundlag for sine afgørelser. Denne fremgangsmåde kan betyde en hurtigereRead More…

16apr/22
Ringen -Grafik af Frank Jensen

Forkert eller mangelfuld rådgivning – Retssikkerhedsvejledningen Pkt.69

Kilde: VEJ nr 9330 af 21/03/2019 Retssikkerhedsvejledningen Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område Retssikkerhedsvejledningen Fremhævninger: Aktivsocialraadgiver.dk Forkert eller mangelfuld rådgivning 69. Det kan ske, at der gives forkert ellerRead More…

01mar/22
Aktiv socialrådgiver - Skumring i Isefjord

Selvforsørgelse og Ressourcer (arbejdsevne) – Fra Førtidspensionsvejledningen

Kilde:VEJ nr 105 af 23/10/2002 Beskæftigelsesministeriet Førtidspensionsvejledningen Vejledning om førtidspension fra 1. januar 2003 Selvforsørgelse 8. Hensigten med aktivlinien i socialpolitikken er at give borgerne mulighed for at forblive eller blive selvforsørgende.Read More…

14nov/21
Aktiv Socialrådgiver - Formidling af socialjura

Borgerens medvirken må ikke føre til selvinkriminering

Kilde: VEJ nr 9330 af 21/03/2019Social- og Indenrigsministeriet RetssikkerhedsvejledningenVejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område Fremhævninger: Aktivsocialraadgiver.dk Citat: Borgerens medvirken må ikke føre til selvinkriminering 49. Hvis der er konkretRead More…

06nov/21
Materialer - Aktiv Socialraadgiver.dk

Vejledningsforpligtigelsen for offentlige myndigheder/forvaltninger

DINE RETTIGHEDER SOM BORGER I DANMARK – VEJLEDNING LOVHJEMMEL FOR VEJLEDNINGSFORPLIGTIGELSEN LBK nr 433 af 22/04/2014 Justitsministeriet – Forvaltningsloven Kapitel.3 – §.7 Link:https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/433#Kap3 Kapitel 3 – Vejledning og repræsentation m.v. § 7.Read More…